Prijeđi na sadržaj

Međurebrene vene

Izvor: Wikipedija
Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)

Međurebrene vene (lat. venae intercostales) je naziv za grupu vena koje odvode deoksigeniranu krv iz prostora među rebrima, koji se nazivaju međurebreni prostori.

Međurebrene vene se dijele u prednje međurebrene vene (lat. venae intercostales anteriores) i stražnje međurebrene vene (lat. venae intercostales posteriores) koje međusobno anastomoziraju u međurebrenom prostoru.

Prednje međurebrene vene ulijevaju se u nutarnju prsnu venu (lat. vena thoracica interna), stražnje u: