Mikronacija

Izvor: Wikipedija

Ne miješati s Mikrodržavama.

Kneževina Sealand

Mikronacija je samoproglašena imaginarna "država" koja ne zadovoljava pravne kriterije za državu (definirani teritorij, stalno stanovništvo, funkcionalnu vlast i sposobnost da stvara odnose s drugim državama), nije međunarodno priznata, ima vrlo malu površinu teritorija kojeg prisvaja i vrlo mali broj stalnog stanovništva, ako ga uopće ima.

Takve "države" proglašavaju pojedinci ili male skupine ljudi koji uporno ističu potraživanje suvereniteta nad nekim teritorijem, uglavnom u svrhu vlastite promocije, političke provokacije, protesta, i/ili za zaradu od prodaje suvenira poput "putovnica" ili "novca".

Neke mikronacije izdaju novčiće i poštanske marke za prodaju kolekcionarima, te druga znamenja poput zastava, putovnica, medalja..., koja izvan vlastite zajednice nisu prihvaćena kao državni simboli.

Najranije poznate mikronacije datiraju s početka 19. stoljeća. Izraz "mikronacija" datira bar od 1970., a pojavom interneta ovaj pojam se proširio i na pojam virtualnih država i nacija koje na prisvajaju nikakav konkretan teritorij.

Primjeri mikronacija su: