Mlaka (Subotica)

Izvor: Wikipedija

Mlaka je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je biomočvarni teren.

U srednjem se vijeku nalazila izvan subotičkih zidina. Prema bilješkama franjevačkog ljetopisa, osim unutarnjeg i vanjskog opkopa oko subotičke tvrđave nalazile su se dvije močvare (bare). Jedna je bila istočno prema Segedu, a druga na prostoru zvanom Mlaka.

Regulacijska karta Subotice iz 12. siječnja 1822. zabilježila je kanal u Mlaki, a pored nje kao značajni gradski objekti zabilježeni su: Gradska kuća, katolička crkva franjevaca sa samostanom, Kalvarija, pravoslavna crkva sa školom, kapela sv. Roka, spomenik sv. Trojstva, stup srama, pijaca, barutana, Rogina bara, školska zgrada, gradska gostionica, kanal u Mlaki i drugi lokaliteti.[1]

Vidi: Jasina bara, Agina bara, Rogina bara, Ciganska bara, Petreševa česma

Literatura: Ante Sekulić: Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Matica Hrvatska, str. 235, 241, 243, 255

  1. Na današnji dan, 12. siječnjaInačica izvorne stranice arhivirana 25. prosinca 2012. Radio Subotica na hrvatskom, priredio Lazar Merković, nadnevak pristupanja stranicama 12. siječnja 2013.