Množina tvari

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Množina tvari označava se sa n, a njezina mjerna jedinica je mol. Mol je množina tvari koja sadrži isto toliko jedinki (čestica) koliko ima atoma u 12 g (0,012 kg) ugljikovog izotopa 12C.

Formula za množinu tvari glasi:

n=\frac{m}{M}=\frac{N}{L}=\frac{V^0}{V_m}

Pri čemu je:

Oznaka Značenje Iznos i mjerna jedinica
n množina tvari  ? mol
m masa tvari  ? g
M molarna masa tvari (Ar ili Mr) gmol-1
N brojnost tvari  ? (nema mjerne jedinice)
L, NA Avogadrova konstanta 6,022•1023 mol-1
V0 volumen tvari pri standardnim uvjetima (0 °C, 101325 Pa)  ? dm3
Vm molarni volumen tvari 22,4 dm3 mol-1

Napomena: ? označava vrijednost koja ovisi o zadatku.

Primjeri izračunavanja množine tvari[uredi VE | uredi]

Pr. 1[uredi VE | uredi]

Izračunajte množinu tvari klora u 200 g.

m(Cl_2)=200 g
n(Cl_2)=?
n(Cl_2)=\frac{m(Cl_2)}{M(Cl_2)}=\frac{200~g}{(2 \cdot 35,45) \cdot gmol^{-1}}=\frac{200~g}{70,9~gmol^{-1}}=2,82~mol
Pr. 2[uredi VE | uredi]

Izračunaj množinu iona natrija u 0,5 g kuhinjske soli.

m(NaCl)=0,5 g
n(Na^+)=?
n(NaCl)=\frac{m(NaCl)}{M(NaCl)}=\frac{0,5~g}{(22,99+35,45) \cdot gmol^{-1}}=\frac{0,5~g}{58,44~gmol^{-1}}=8,56 \cdot 10^{-3}~mol
NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^- \qquad \Rightarrow \qquad \frac{n(NaCl)}{n(Na^+)}=\frac{1}{1} \qquad \Rightarrow \qquad n(Na^+) = n(NaCl)
\begin{alignat}{2}
 n(Na^+) & = n(NaCl) \\
     & = 8,56 \cdot 10^{-3}~mol \\
\end{alignat}
Pr. 3[uredi VE | uredi]

U uzorku kromova(III) klorida mase 0,08 g izračunaj množinu kloridnih iona.

m(CrCl_3)=0,08 g
n(Cl^-)=?
n(CrCl_3)=\frac{m(CrCl_3)}{M(CrCl_3)}=\frac{0,08~g}{(52,00+3 \cdot 35,45) \cdot gmol^{-1}}=\frac{0,08~g}{158,35~gmol^{-1}}=5,05 \cdot 10^{-4}~mol
CrCl_3 \longrightarrow Cr^{3+} + 3~Cl^- \qquad \Rightarrow \qquad \frac{n(CrCl_3)}{n(Cl^-)}=\frac{1}{3} \qquad \Rightarrow \qquad n(Cl^-) = 3 \cdot n(CrCl_3)
\begin{alignat}{2}
 n(Cl^-) & = 3 \cdot n(CrCl_3) \\
     & = 3 \cdot 5,05 \cdot 10^{-4}~mol \\
     & = 1,52 \cdot 10^{-3}~mol \\
\end{alignat}

Vidi[uredi VE | uredi]

Literatura[uredi VE | uredi]

 1. Primjeri 2 i 3 djelomično su preuzeti iz:
A. Petreski - B. Sever, Zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije, PROFIL international, 4. izdanje, Zagreb, 1997.