Modul:List

Izvor: Wikipedija
Dokumentacija modula[vidi] [uredi] [povijest] [osvježi]

Ovaj modul ispisuje različite inačice popisa.

Korištenje

Oblik
{{#invoke:list|funkcija|prva stavka|druga stavka|treća stavka|...}}


Svi parametri
{{#invoke:list|funkcija
|prva stavka|druga stavka|treća stavka|...
|start      = proj od kojeg počinju pobrojani popisi
|type      = oblik broja popisa
|list_style_type = CSS stil markera popisa
|class      = class
|style      = style
|list_style   = style cijelog popisa
|item_style   = style svih stavki popisa
|item1_style   = style prve stavke |item2_style = style druge stavke |...
|item1_value   = vrijednost prve stavke |item2_value = vrijednost druge stavke |...
|indent     = uvlaka za horizontalne popise
}}


Argumenti iz predložaka
{{#invoke:list|funkcije}}


Funkcije
Ime funkcije Vraća Primjer izlaza Predložak
bulleted Popis s točkama
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{bulleted list}}
unbulleted Popis bez točaka
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{unbulleted list}}
horizontal Horizontalni popis
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{hlist}}
ordered Pobrojani popis
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
{{ordered list}}
horizontal_ordered Horizontalni pobrojani popis
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka

Parameters

 • Pozicijski parametri (1, 2, 3...) su stavke popisa. Ako ih nema, modul neće ništa prikazati.
 • start - Postavlja početnu vrijednost numeriranog popisa (broj ili slovo). Horizontalni pobrojani popisi prihvaćaju samo broj.
 • type - oblik numeracije pobrojanih popisa. Dopuštene vrijednosti su "1" za brojeve (zadano), "A" za velika slova, "a" za mala slova, "I" for velika rimska slova , te "i" za mala rimska slova. Nije podržavno u horizontalnim popisima.Vidi i parametar list_style_type.
 • list_style_type - CSS atributi numeracije popisa. Vrijednosti su popisane ovdje. Podrška nije zajamčena. list-style-type je alias ovog parametra.
 • class - class za <div>...</div> tagove za cijeli popis, npr. plainlinks.
 • style - css style za <div>...</div> tagove oko popisa, npr. font-size: 90%;.
 • list_style - css style za sami popis.
 • item_style - css style za sve stavke popisa (the <li>...</li> tagove).
 • item1_style, item2_style, item3_style... - css style za pojedinačne stavke popisa.
 • item1_value, item2_value, item3_value... - vrijednost pojedinačnih stavki popisa. Vrijednost treba biti pozitivni cijeli broj.
 • indent - uvlaka horizontalnih i horizontalnih pobrojanih popisa. Vrijednost treba biti broj, npr. 2. Vrijednost se računa u em, i množi se sa 1.6. Zadana uvlaka je nula.

Primjeri

Popisi s točkama
Kod Rezultat
{{#invoke:list|bulleted|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{#invoke:list|bulleted|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|item_style=color:blue;}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{#invoke:list|bulleted|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
Popisi bez točaka
Kod Rezultat
{{#invoke:list|unbulleted|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{#invoke:list|unbulleted|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|item_style=color:blue;}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{#invoke:list|unbulleted|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
Horizontalni popisi
Kod Rezultat
{{#invoke:list|horizontal|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
{{#invoke:list|horizontal|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|indent=2}}
 • Prva stavka
 • Druga stavka
 • Treća stavka
Pobrojani popisi
Kod Rezultat
{{#invoke:list|ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka}}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
{{#invoke:list|ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|start=3}}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
{{#invoke:list|ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|type=i}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
{{#invoke:list|ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|list_style_type=lower-greek}}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
Horizontalni pobrojani popisi
Kod Rezultat
{{#invoke:list|horizontal_ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka}}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
{{#invoke:list|horizontal_ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|start=3}}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka
{{#invoke:list|horizontal_ordered|Prva stavka|Druga stavka|Treća stavka|indent=2}}
 1. Prva stavka
 2. Druga stavka
 3. Treća stavka

Kategorija za praćenje

Vidi još


-- This module outputs different kinds of lists. At the moment, bulleted,
-- unbulleted, horizontal, ordered, and horizontal ordered lists are supported.

local libUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libUtil.checkType
local mTableTools = require('Module:TableTools')

local p = {}

local listTypes = {
	['bulleted'] = true,
	['unbulleted'] = true,
	['horizontal'] = true,
	['ordered'] = true,
	['horizontal_ordered'] = true
}

function p.makeListData(listType, args)
	-- Constructs a data table to be passed to p.renderList.
	local data = {}

	-- Classes
	data.classes = {}
	if listType == 'horizontal' or listType == 'horizontal_ordered' then
		table.insert(data.classes, 'hlist hlist-separated')
	elseif listType == 'unbulleted' then
		table.insert(data.classes, 'plainlist')
	end
	table.insert(data.classes, args.class)

	-- Main div style
	data.style = args.style

	-- Indent for horizontal lists
	if listType == 'horizontal' or listType == 'horizontal_ordered' then
		local indent = tonumber(args.indent)
		indent = indent and indent * 1.6 or 0
		if indent > 0 then
			data.marginLeft = indent .. 'em'
		end
	end
	
	-- List style types for ordered lists
	-- This could be "1, 2, 3", "a, b, c", or a number of others. The list style
	-- type is either set by the "type" attribute or the "list-style-type" CSS
	-- property.
	if listType == 'ordered' or listType == 'horizontal_ordered' then 
		data.listStyleType = args.list_style_type or args['list-style-type']
		data.type = args['type']

		-- Detect invalid type attributes and attempt to convert them to
		-- list-style-type CSS properties.
		if data.type 
			and not data.listStyleType
			and not tostring(data.type):find('^%s*[1AaIi]%s*$')
		then
			data.listStyleType = data.type
			data.type = nil
		end
	end
	
	-- List tag type
	if listType == 'ordered' or listType == 'horizontal_ordered' then
		data.listTag = 'ol'
	else
		data.listTag = 'ul'
	end

	-- Start number for ordered lists
	data.start = args.start
	if listType == 'horizontal_ordered' then
		-- Apply fix to get start numbers working with horizontal ordered lists.
		local startNum = tonumber(data.start)
		if startNum then
			data.counterReset = 'listitem ' .. tostring(startNum - 1)
		end
	end

	-- List style
	 -- ul_style and ol_style are included for backwards compatibility. No
	 -- distinction is made for ordered or unordered lists.
	data.listStyle = args.list_style

	-- List items
	-- li_style is included for backwards compatibility. item_style was included
	-- to be easier to understand for non-coders.
	data.itemStyle = args.item_style or args.li_style
	data.items = {}
	for i, num in ipairs(mTableTools.numKeys(args)) do
		local item = {}
		item.content = args[num]
		item.style = args['item' .. tostring(num) .. '_style']
			or args['item_style' .. tostring(num)]
		item.value = args['item' .. tostring(num) .. '_value']
			or args['item_value' .. tostring(num)]
		table.insert(data.items, item)
	end
	
	return data
end

function p.renderList(data)
	-- Renders the list HTML.
	
	-- Return the blank string if there are no list items.
	if type(data.items) ~= 'table' or #data.items < 1 then
		return ''
	end
	
	-- Render the main div tag.
	local root = mw.html.create('div')
	for i, class in ipairs(data.classes or {}) do
		root:addClass(class)
	end
	root:css{['margin-left'] = data.marginLeft}
	if data.style then
		root:cssText(data.style)
	end

	-- Render the list tag.
	local list = root:tag(data.listTag or 'ul')
	list
		:attr{start = data.start, type = data.type}
		:css{
			['counter-reset'] = data.counterReset,
			['list-style-type'] = data.listStyleType
		}
	if data.listStyle then
		list:cssText(data.listStyle)
	end

	-- Render the list items
	for i, t in ipairs(data.items or {}) do
		local item = list:tag('li')
		if data.itemStyle then
			item:cssText(data.itemStyle)
		end
		if t.style then
			item:cssText(t.style)
		end
		item
			:attr{value = t.value}
			:wikitext(t.content)
	end

	return tostring(root)
end

function p.renderTrackingCategories(args)
	local isDeprecated = false -- Tracks deprecated parameters.
	for k, v in pairs(args) do
		k = tostring(k)
		if k:find('^item_style%d+$') or k:find('^item_value%d+$') then
			isDeprecated = true
			break
		end
	end
	local ret = ''
	if isDeprecated then
		ret = ret .. '[[Category:List templates with deprecated parameters]]'
	end
	return ret
end

function p.makeList(listType, args)
	if not listType or not listTypes[listType] then
		error(string.format(
			"bad argument #1 to 'makeList' ('%s' is not a valid list type)",
			tostring(listType)
		), 2)
	end
	checkType('makeList', 2, args, 'table')
	local data = p.makeListData(listType, args)
	local list = p.renderList(data)
	local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args)
	return list .. trackingCategories
end

for listType in pairs(listTypes) do
	p[listType] = function (frame)
		local mArguments = require('Module:Arguments')
		local origArgs = mArguments.getArgs(frame, {
			valueFunc = function (key, value)
			if not value or not mw.ustring.find(value, '%S') then return nil end
			if mw.ustring.find(value, '^%s*[%*#;:]') then
				return value
			else
				return value:match('^%s*(.-)%s*$')
			end
			return nil
		end
		})
		-- Copy all the arguments to a new table, for faster indexing.
		local args = {}
		for k, v in pairs(origArgs) do
			args[k] = v
		end
		return p.makeList(listType, args)
	end
end

return p