Modul:Popis stanovništva/ISŽ/Poreč - Parenzo

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Antonci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '164',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Baderna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '240',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Banki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '17',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Bašarinka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '90',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Blagdanići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Bonaci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '104',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Bratovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Brčići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '163',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Buići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '131',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Cancini',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '158',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Červar-Porat',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '527',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Črvar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '99',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Čuši',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Dekovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '45',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Dračevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '166',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Filipini',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Fuškulin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '181',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Garbina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '68',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Jakići Gorinji',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '18',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Jasenovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Jehnići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Jurići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Kadumi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '216',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Katun',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '64',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Kirmenjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '48',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Kosinožići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '99',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Kukci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '500',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB27'] = {
	ime = 'Ladrovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '86',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB28'] = {
	ime = 'Matulini',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '16',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB29'] = {
	ime = 'Mičetići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB30'] = {
	ime = 'Mihatovići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '122',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB31'] = {
	ime = 'Mihelići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB32'] = {
	ime = 'Montižana',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '57',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB33'] = {
	ime = 'Mugeba',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '180',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB34'] = {
	ime = 'Mušalež',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '366',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB35'] = {
	ime = 'Nova Vas',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '480',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB36'] = {
	ime = 'Poreč - Parenzo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '9790',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB37'] = {
	ime = 'Radmani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '241',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB38'] = {
	ime = 'Radoši kod Žbandaja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '115',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB39'] = {
	ime = 'Rakovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '26',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB40'] = {
	ime = 'Rupeni',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB41'] = {
	ime = 'Ružići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB42'] = {
	ime = 'Stancija Vodopija',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB43'] = {
	ime = 'Starići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '8',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB44'] = {
	ime = 'Stranići kod Nove Vasi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '177',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB45'] = {
	ime = 'Šeraje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB46'] = {
	ime = 'Štifanići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '61',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB47'] = {
	ime = 'Šušnjići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '29',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB48'] = {
	ime = 'Valkarin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '44',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB49'] = {
	ime = 'Veleniki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '107',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB50'] = {
	ime = 'Vrvari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '792',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB51'] = {
	ime = 'Vržnaveri',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '76',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB52'] = {
	ime = 'Žbandaj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '417',
	popis2021 = '',
}

return naselje