Modul:Popis stanovništva/VŽŽ/Bednja

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bednja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '677',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Benkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '234',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Brezova Gora',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '69',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Cvetlin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '283',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Jamno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '86',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Jazbina Cvetlinska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '337',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Ježovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '305',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Mali Gorenec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '109',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Meljan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '148',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Osonjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Pašnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '65',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Pleš',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '261',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Podgorje Bednjansko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Prebukovje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '97',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Purga Bednjanska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '119',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Rinkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '284',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Sveti Josip',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Šaša',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '111',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Šinkovica Bednjanska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '121',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Šinkovica Šaška',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '111',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Trakošćan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '18',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Veliki Gorenec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Vranojelje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '131',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Vrbno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '267',
	popis2021 = '',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Vrhovec Bednjanski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '39',
	popis2021 = '',
}

return naselje