Modul:Popis stanovništva/VŽŽ/Cestica

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Babinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '575',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Brezje Dravsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '209',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Cestica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '504',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Dubrava Križovljanska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '267',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Falinić Breg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '100',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Gornje Vratno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1301',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Jarki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '155',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Kolarovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '249',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Križanče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '126',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Križovljan Radovečki',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '253',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Mali Lovrečan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '65',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Malo Gradišće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '124',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Natkrižovljan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '291',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Otok Virje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '251',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Radovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '336',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Radovec Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '144',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Selci Križovljanski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '184',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Veliki Lovrečan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '337',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Virje Križovljansko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '270',
	popis2021 = '',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Vratno Otok',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '65',
	popis2021 = '',
}

return naselje