Modul:Popis stanovništva/VŽŽ/Ivanec

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bedenec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '732',
	popis2021 = '600',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Cerje Tužno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '182',
	popis2021 = '159',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Gačice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '355',
	popis2021 = '289',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Gečkovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '107',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Horvatsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '173',
	popis2021 = '171',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Ivanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '5234',
	popis2021 = '4997',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Ivanečka Željeznica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '253',
	popis2021 = '211',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Ivanečki Vrhovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '307',
	popis2021 = '268',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Ivanečko Naselje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '237',
	popis2021 = '252',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Jerovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '827',
	popis2021 = '760',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Kaniža',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '287',
	popis2021 = '234',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Knapić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '62',
	popis2021 = '67',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Lančić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '299',
	popis2021 = '291',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Lovrečan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '490',
	popis2021 = '439',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Lukavec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '141',
	popis2021 = '134',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Margečan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '384',
	popis2021 = '390',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Osečka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '220',
	popis2021 = '195',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Pece',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '81',
	popis2021 = '79',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Prigorec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '531',
	popis2021 = '465',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Punikve',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '445',
	popis2021 = '418',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Radovan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '372',
	popis2021 = '328',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Ribić Breg',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '145',
	popis2021 = '137',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Salinovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '512',
	popis2021 = '466',
}
naselje['QB23'] = {
	ime = 'Seljanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '223',
	popis2021 = '224',
}
naselje['QB24'] = {
	ime = 'Stažnjevec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '340',
	popis2021 = '332',
}
naselje['QB25'] = {
	ime = 'Škriljevec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '247',
	popis2021 = '226',
}
naselje['QB26'] = {
	ime = 'Vitešinec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '96',
	popis2021 = '86',
}
naselje['QB27'] = {
	ime = 'Vuglovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '333',
	popis2021 = '304',
}
naselje['QB28'] = {
	ime = 'Željeznica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '134',
	popis2021 = '94',
}

return naselje