Modul:Pritoke

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local p = {}
-- ⤴ ⤵
function p.main()
	rijeka = mw.getCurrentFrame():getParent().args[1]
	return p.pritoka(rijeka)
end

function p.pritoka(rijeka)
	rv = ""
	if rijeka == "" then
   rv = ""
  -- *** A ***
  
  -- *** B ***
  elseif rijeka == "Bednja" then
   rv = desna("Drava")
  elseif rijeka == "Bijela (pritok Pakre)" then
   rv = desna("Pakra")
  elseif rijeka == "Berava" then
   rv = desna("Bosut")
  elseif rijeka == "Biđ" then
   rv = desna("Bosut")
  elseif rijeka == "Bistrica (pritoka Dobre)" then
   rv = desna("Dobra")
  elseif rijeka == "Borza" then
   rv = desna("Karašica (pritok Dunava)")
  elseif rijeka == "Bosut" then
   rv = lijeva("Sava")
  elseif rijeka == "Brežnica" then
   rv = desna("Spačva")
  elseif rijeka == "Brezna" then
   rv = desna("Lateralni kanal")
   
  -- *** C *** 
  elseif rijeka == "Curak" then
   rv = desna("Kupica")
   
  -- *** Č ***
  elseif rijeka == "Čabranka" then
   rv = desna("Kupa")
  elseif rijeka == "Česma (rijeka)" then
   rv = lijeva("Lonja-Trebež")
  elseif rijeka == "Čađavica (rijeka)" then
   rv = lijeva("Karašica (pritoka Drave)")
  elseif rijeka == "Črnec" then
   rv = desna("Glogovnica")
   
  -- *** Ć ***
  
  -- *** D ***
  elseif rijeka == "Dobra" then
   rv = desna("Kupa")
  elseif rijeka == "Drava" then
   rv = desna("Dunav")
  elseif rijeka == "Dunav" then
   rv = u("Crno more")
   
  -- *** DŽ ***
  -- *** Đ ***
  -- *** E ***
  -- *** F ***
  
  -- *** G ***
  elseif rijeka == "Garešnica (rijeka)" then
   rv = lijeva("Ilova")
  elseif rijeka == "Glina (rijeka)" then
   rv = desna("Kupa")
  elseif rijeka == "Globornica" then
   rv = desna("Dobra")
  elseif rijeka == "Glogovica (rijeka)" then
   rv = lijeva("Sava")
  elseif rijeka == "Glogovnica" then
   rv = desna("Česma (rijeka)")
   
  -- *** H ***
  -- *** I ***
  elseif rijeka == "Ilova" then
   rv = lijeva("Lonja-Trebež")
  elseif rijeka == "Iskrica" then
   rv = desna("Vučica (rijeka)")
   
  -- *** J ***
  
  -- *** K ***
  elseif rijeka == "Karašica (pritoka Drave)" then
   rv = desna("Drava")
  elseif rijeka == "Karašica (pritok Dunava)" then
   rv = desna("Dunav")
  elseif rijeka == "Kopanjek" then
   rv = desna("Drava")
  elseif rijeka == "Korana" then
   rv = desna("Kupa")
  elseif rijeka == "Krapina (rijeka)" then
   rv = lijeva("Sava")
  elseif rijeka == "Krapinica (rijeka)" then
   rv = desna("Krapina (rijeka)")
  elseif rijeka == "Kravaršćica" then
   rv = lijeva("Kupa")
  elseif rijeka == "Kupa" then
   rv = desna("Sava")
  elseif rijeka == "Kupčina" then
   rv = lijeva("Kupa")
  elseif rijeka == "Kupica" then
   rv = desna("Kupa")
  elseif rijeka == "Kutina (rijeka)" then
   rv = lijeva("Sava")
   
  -- *** L ***
  elseif rijeka == "Lateralni kanal" then
   rv = desna("Sava")
  elseif rijeka == "Lonja-Trebež" then
   rv = lijeva("Sava")
   
  -- *** LJ ***
  -- *** M ***
  
  -- *** N ***
  elseif rijeka == "Neretva" then
   rv = u("Jadransko more")
   
  -- *** NJ ***
  -- *** O ***
  
  -- *** P ***
  elseif rijeka == "Pakra" then
   rv = lijeva("Lonja-Trebež")
   
  -- *** Q ***
  -- *** R ***
  
  -- *** S ***
  elseif rijeka == "Sava" then
   rv = desna("Dunav")
  elseif rijeka == "Spačva" then
   rv = desna("Bosut")
   
  -- *** Š ***
  -- *** T ***
  -- *** U ***
  
  -- *** V ***
  elseif rijeka == "Vojlovica (rijeka)" then
   rv = desna("Karašica (pritoka Drave)")
  elseif rijeka == "Vučica (rijeka)" then
   rv = desna("Karašica (pritoka Drave)")
   
  -- *** X ***
  -- *** Y ***
  -- *** Z ***
  -- *** Ž ***
  end
  
	return rv
end

function lijeva(rijeka)
	return "<span title='lijeva pritoka'>&#10549;</span> " .. link(rijeka) .. " " .. p.pritoka(rijeka)
end

function desna(rijeka)
	return "<span title='desna pritoka'>&#10548;</span> " .. link(rijeka) .. " " .. p.pritoka(rijeka)
end

function pritoka(rijeka)
	return "→ " .. link(rijeka) .. " " .. p.pritoka(rijeka)
end

function link(rijeka)
	text = rijeka:gsub('%b()', '')
	text = text:gsub('%s+', '')
	return '[['.. rijeka .. '|' .. text .. ']]'
end
--str = str:gsub('%b()', '')
function u(more)
	return "→ [[".. more .."]]"
end
return p