Molarna masa

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Molarna masa (u kemijskom računu; označava se velikim M) odgovara količniku mase i količine tvari. Izražava se u gramima po molu (g/mol). Molarna masa neke supstance je masa 1 mola te supstance, tj masa čestica te supstance puta avogadrov broj. Brojčano je jednaka relativnoj molekulskoj masi: M = Mr g/mol tj. onoliko grama koliko je relativna molekulska masa mola. Za element u atomima M=Ar g/mol