Multivibratori

Izvor: Wikipedija
Bistabilni multivibrator (R1, R2 = 1 kΩ R3, R4 = 10 kΩ).

Multivibratori su elektronički impulsni sklopovi koji imaju dva stanja. Sklop nastaje međusobnim povezivanjem dvije tranzistorske sklopke. Mogu biti povezane otpornikom ili kondenzatorom. Vrsta veze određuje vrstu stanja. Povezivanjem preko otpornika dobiva se stabilno stanje, a povezivanjem preko kondenzatora kvazistabilno stanje.

Promjena stanja je skokovita, pa je idealizirani valni oblik promjene izlaznog napona pravokutan. Stanje sklopa može biti stabilno ili kvazistabilno tj. nestabilno.

Stabilno stanje je stanje u kojem sklop može biti trajno, sve do nailaska vanjske pobude, kad se prebacuje u drugo stanje.

Kvazistabilno ili nestabilno stanje je stanje u kojem se sklop zadržava točno određeno vrijeme, nakon čega se prebacuje u drugo stanje. Trajanje kvazistabilnog stanja određeno je kapacitetom kondenzatora i otporom kroz kojeg se kondenzator prazni.

Svaki multivibrator ima dva stanja pa, ovisno o vrsti stanja, razlikujemo bistabilni, monostabilni i astabilni multivibrator.

Uz ova tri sklopa može se još dodati i emiterski vezani bistabil ili Schmittov okidni sklop kojim se postiže razlučivanje ulaznog napona po amplitudi. Sklop ima dva stabilna stanja.

Astabilni multivibrator (astabil) je elektronički sklop s dva kvazistabilna stanja, nastaje međusobnim povezivanjem dvije tranzistorske sklopke pomoću kondenzatora.