Nagodba

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Nagodba u pravu je naziv za sporazum koji dvije ili više strankaka sklapaju pred sudom i koji se unosi u zapisnik o nekom sporu. Nagodba je pravovaljana samo ako ju sud odobri (primi na znanje) te ako ne krši neki od postojećih zakonskih propisa. Odobrena nagodba postaje izvršni naslov.