Prijeđi na sadržaj

Narodi svijeta Ž

Izvor: Wikipedija

Narodi svijeta Ž

Žanejevci.
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: pripdaju Čerkezima
 • Populacija:
 • Kultura:
 • Vanjske poveznice:


Židovi. Ostali nazivi: Jevreji; Hebreji (stariji naziv), Jews (engleski), Ćifuti (podrugljiv naziv). Евреи (ruski)
 • Lokacija:
 • Jezik/porijeklo: semitski.
 • Populacija (2007):
 • Vanjske poveznice:


Žuti Ujguri: Ostali nazivi Joguri (Yogurs)
 • Lokacija: sjeverozapad provincije Gansu, Kina.
 • Jezik/Porijeklo: turski narod, altajska porodica. Saro Ujguri ili zapadni Žuti Ujguri srodni Ujgurima. Oko ⅓ kao prvim jezikom govori kineski. Istočna grupa naziva se Shera Ujguri ili Enger Yugur (Enger Ujguri) i govore mongolski.
 • Populacija: 12,297 (1990).
 • Vanjske poveznice: Yugur