OUR

Izvor: Wikipedija

OUR

  1. kratica nekadašnje organizacije udruženog rada
  2. Our, Belgija, mjesto u Belgiji jugozapadno od Liegea
  3. Our, Francuska, mjesto u Francuskoj jugoistočno od Dijona
  4. engleska riječ u značenju: naš, naša; naše, naši