Odbijeni prijedlozi za proglašenje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Odbijeni prijedlozi za proglašenje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine[1] Predloženi objekti zasad nisu ušli na popis spomenika[2] jer nisu udovoljavali uvjetima.

 1. Islamski centar u Živinicama
 2. Džamija u Živinicama
 3. Džamija Oskova u Živinicama
 4. Nova džamija u Gornjoj Lukavici, Općina Živinice
 5. Džamija u Donjoj Lukavici, Općina Živinice
 6. Džamija Donji Bašigovci u Živinicama
 7. Džamija u Baricama, Općina Živinice
 8. Nova džamija Đurđevik, Općina Živinice
 9. Džamija Grad u Banovićima
 10. Džamija Banovići selo, Općina Banovići
 11. Džamija Repnik u Banovićima
 12. Džamija Omazići u Banovićima
 13. Džamija Podgorje u Banovićima
 14. Džamija u Turskom Lukavcu, Puračić, Općina Lukavac
 15. Nova džamija u Turiji, Puračić, Općina Lukavac
 16. Džamije Međiđa Srednja u Gradačcu
 17. Džamija Požarike u Gradačcu
 18. Džamija Donji Rainci u Kalesiji
 19. Džamija Tojšići u Kalesiji
 20. Džamija Memići – centar u Kalesiji
 21. Nova džamija Miljanovci u Kalesiji
 22. Džamija – nova džamija Caparde, Općina Osmaci
 23. Džamija Brda Križevci u Kalesiji
 24. Noćajevska džamija – nova u Kladnju
 25. Tuholjska džamija – nova u Kladnju
 26. Brateljevićka džamija u Kladnju
 27. Tarevska džamija – nova u Kladnju
 28. Stuparska džamija u Kladnju
 29. Džamija Donja Orahovica-Bajići u Gračanici
 30. Džamija Gornja Orahova II u Gračanici
 31. Džamija Mustafići u Gračanici
 32. Džamija u Podorašju – nova u Srebreniku
 33. Džamija u Srebreniku
 34. Džamija Lisovići u Srebreniku
 35. Džamija El – Rihab u Tuzli
 36. Džamija uz Behrambegovu medresu u Tuzli
 37. Džamija Miladije u Tuzli
 38. Džamija Dobrnja - nova u Tuzli
 39. Džamija Milješići u Tuzli
 40. Džamija Čaklovići u Tuzli
 41. Džamija Moluhe u Tuzli
 42. Nova džamija Sepetari u Tuzli
 43. Džamija Solina u Tuzli
 44. Džamija Ševar-nova u Tuzli
 45. Džamija Šiće u Tuzli
 46. Džamija Ćoseti u Brčkom, BD
 47. Džamija Rijeke-Klanac u Brčkom, BD
 48. Gazijska Džamija u Kiseljaku, Općina Srebrenik
 49. Džamija u Lušnici, Općina Srebrenik
 50. Graditeljska cjelina – Lubina (Topal Inhana) džamija u Sarajevu
 51. Džamija Gornji Moranci u Srebreniku
 52. Džamija Cage – nova džamija u Srebreniku
 53. Nova džamija – Rapatnica u Srebreniku
 54. Džamija Brničani u Srebreniku
 55. Džamija u Omerbašićima, Općina Srebrenik
 56. Nova džamija u Špionici, Općina Srebrenik
 57. Džamija u Falešićima, Općina Srebrenik
 58. Džamija u Dedićima, Općina Srebrenik
 59. Džamija Donji Potok, Općina Srebrenik
 60. Džamija u Buturović Polju, Općina Konjic
 61. Džamija u Grabovcima, Općina Konjic
 62. Džamija Drekuša u Bradini, Općina Konjic
 63. Džamija u Šunjima, Općina Konjic
 64. Džamija u Džepima, Općina Konjic
 65. Džamija u Podorašcu, Općina Konjic
 66. Džamija u Glavičinama, Općina Konjic
 67. Džamija u Čelebićima, Općina Konjic
 68. Džamija u Orahovici, Općina Konjic
 69. Džamija u Lukomiru (Čomorska džamija), Općina Konjic
 70. Džamija u Međeđi, Višegrad
 71. Džamija Šehdija u Vitkovićima, Goražde
 72. Šemihovska džamija u Goraždu
 73. Džamija u Kopačima, Ustiprača
 74. Džamija u Ustiprači
 75. Zbirka knjiga (23 naslova) iz privatne knjižnice Momčila Spasojevića u Čelincu, Općina Čelinac
 76. Osman-Čelebijina džamija (Potočka), Općina Zenica
 77. Psihijatrijska klinika na Sokocu (Austro-ugarska vojarna)
 78. Musala – Partizansko spomen groblje u Konjicu
 79. Hadži Mazića kuća u Zenici
 80. Povijesna cjelina – Stari grad Brekovica u Brekovici, Općina Bihać
 81. Zgrada Državne uprave u Kupresu
 82. Džamija Rijeka u Zvorniku
 83. Srpski pravoslavni manastir Veselinje u Glamoču
 84. Mala čaršija u Kozarskoj Dubici, Općina Kozarska Dubica
 85. Kuća Salomona Levija Poljokana (kuća u Srpskoj ul.br.71 / bivša fra Grge Martića) u Banjoj Luci;
 86. Stambeni objekt u Grčkoj ulici br.5 u Banjoj Luci
 87. Stambeni objekt u ulici Duška Košćice 10 u Banjoj Luci
 88. Kuća obitelji Muranović u ulici Branislava Nušića broj 28 u Prijedoru, Općina Prijedor;
 89. Dimnjak tunelske peći u krugu tvornice IGM Usora d.d.u Jelahu, Općina Tešanj
 90. Stambeni kompleks obitelji Maglajlić (rodna kuća narodnog heroja Šefketa Maglajlića) u ulici Pere Krece 1 i broj 3 u Banjoj Luci
 91. Šarena (Mejdan džedid) džamija u Gračanici
 92. Glavni gradski park – Spomen park narodnih heroja u Doboju
 93. Objekt „Ledare“, bivše stovarište „Sarajevske pivovare“ u Mostaru
 94. Džamija u Pribavi, Općina Gračanica
 95. Džamija u Donjoj Lohinji, Općina Gračanica
 96. Rimski most (Kameni most na rijeci Krndiji) u Tešnju
 97. Pravoslavna crkva rođenja Presvete Bogorodice u Bosanskoj Krupi
 98. Povijesna građevina – kuća obitelji Ozmo u Olovu
 99. Spomenik borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora u selu Uriji, Općina Donji Vakuf
 100. Spomen ploča prvom inženjerijskom bataljonu (zgrada osnovne škole) u Donjem Vakufu
 101. Spomen ploča ilegalcima iz Donjeg Vakufa (kuća Drage Topića)
 102. Spomen ploča narodnom heroju Dušanu Dugaliću u Donjem Vakufu
 103. Spomen ploča Partizanskoj bolnici Padalište u Donjem Vakufu
 104. Spomen ploča Prvom oslobođenju sela Prusac u Donjem Vakufu
 105. Partizansko spomen groblje u Donjem Vakufu
 106. Spomen obilježje šehidima i palim borcima u Sokolović Koloniji, Općina Ilidža
 107. Ratni most na rijeci Željeznici, Općina Ilidža
 108. Hair česma šehidu Admiru Rastoderu u Sokolović Koloniji, Općina Ilidža
 109. Džamija u Donjim Vukovijama, Općina Kalesija
 110. Džamija Gornje Vukovije, Općina Kalesija
 111. Džamija Kikači, Općina Kalesija
 112. Stara džamija Memići u Memićima, Općina Kalesija
 113. Džamija u Prnjavoru kod Kalesije, Općina Kalesija
 114. Džamija u Gornjem Hrasnom kod Kalesije, Općina Kalesija
 115. Džamija u Gornjim Raincima kod Kalesije, Općina Kalesija
 116. Petrička džamija u mahali Petrića u Srebrenici
 117. Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici
 118. Džamija u Osatici kod Srebrenice
 119. Džamija u Dobraku, Općina Srebrenica
 120. Povijesni spomenik – Safikadin mezar u Banjoj Luci
 121. Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama, Općina Ilidža
 122. Zgrada nekadašnje hidroelektrane u Jajcu, Općina Jajce
 123. Džamija Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu
 124. Lokalitet Tavil hadži Mustafinog mesdžida u Sarajevu, Općina Centar
 125. Povijesna građevina – Planinarski dom Skakavac u Nahorevu, Općina Stari Grad
 126. Zgrada nekadašnje Škole u Rankovićima kod Novog Travnika, Općina Novi Travnik
 127. Objekt carinarnice u Kreševu, Općina Kreševo
 128. Džamija Zelina Donja, Općina Gradačac
 129. Džamija Zelina Srednja, Općina Gradačac
 130. Brdo džamija, Općina Gradačac
 131. Povijesna građevina – kuća obitelji Muftić u Cernici, Grad Mostar
 132. Spomenik palim austrougarskim pilotima u Sarajevu, Općina Ilidža
 133. Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u Sarajevu
 134. Zgrada Glazbene škole u Tuzli
 135. Partizansko groblje u Glavatičevu, Općina Konjic
 136. Konatorska ćuprija u Travniku
 137. Spomenik austrougarskom časniku, u Ledićima, Općina Trnovo
 138. Spomenik (spomen-ploča) obješenim ilegalcima u Mostaru
 139. Spomenik žrtvama fašističkog terora, Općina Vitez
 140. Spomenik narodnom heroju Ranku Šipki, Općina Vitez
 141. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Mošunju, Općina Vitez
 142. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Počulici, Općina Vitez
 143. Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata u naseljenom mjestu Rijeci, Općina Vitez
 144. Objekt Sokolskog doma (Sokolana) u Zenici
 145. Džamija u Grančarevu, Korjenići, Općina Trebinje
 146. Džamija u Luci, Općina Srebrenica
 147. Kuća poznata kao Hadžića kula sa pratećim objektima u Luci, Općina Konjic
 148. Povijesna građevina – Općinska zgrada u Tuzli
 149. Ambijentalna cjelina – Svetište Majke Božje "pod špiljama" u Kreševu
 150. Povijesna građevina – Zgrada Ženskog mekteba uz Gazanferija džamiju u Banjoj Luci
 151. Mjesto Fatime Kadun džamije u Mostaru
 152. Povijesni spomenik – Spomen kosturnica u Trnovu
 153. Džamija Vidorija (džamija Srednjeg Džemata) sa haremom u Novom Gradu
 154. Povijesni spomenik - Sejtarija d. o. o., Knjižara br. 2 u Sarajevu
 155. Objekt u kojem je od 2011. godine smještena Akademija znanosti i umjetnosti Republike Srpske (prvobitno objekt Pedagoške akademije i Filozofskog fakulteta) u Banjoj Luci
 156. Zgrada Crvenog križa u Prnjavoru
 157. Objekt kula u Tomini, Sanski Most
 158. Kuća Isaka Samokovlije u Sarajevu, općina Centar
 159. Džamija Ograđenica u Lukavici, općina Gračanica
 160. Džamija Prnjavor u Lukavici, općina Gračanica
 161. Džamija Dedići u Stjepan Polju, općina Gračanica
 162. Džedid džamija (džamija Mejremići) u Stjepan Polju, općina Gračanica
 163. Džamija Miričina polje, općina Gračanica
 164. Džamija u Gornjoj Miričini, općina Gračanica
 165. Džamija Gornja Orahovica, općina Gračanica
 166. Džamija Orahovica - Rijeka, općina Gračanica
 167. Džamija u Babićima, općina Gračanica
 168. Džamija u Škahovici, općina Gračanica
 169. Džamija u Piskavici, općina Gračanica
 170. Džamija u Sokolu, općina Gračanica
 171. Džamija u Donjim Doborovcima, općina Gračanica
 172. Džamija u Gornjim Doborovcima, općina Gračanica
 173. Džamija u Vranovićima, općina Gračanica
 174. Džamija u Malešićima, općina Gračanica
 175. Objekt u ulici Branka Radičevića br. 2 (kuća Štern), Grad Banja Luka
 176. Džamija Rotimlјa, općina Stolac
 177. Džamija Borojevići, općina Stolac
 178. Mezarje obitelji Ibrahimpašić s mjestom i ostatcima Deli Murat-begovog turbeta u Bjelaju, općina Bosanski Petrovac
 179. Džamija Crnići, Općina Stolac
 180. Džamija Plješivac, Općina Stolac


Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. #[[Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenicima (pristupljeno 29. srpnja 2017.)
 2. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Privremeni popis nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, pdf (pristupljeno 29. srpnja 2017.)