Operacija Udar-91

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Radovi u tijeku!
Vienna Convention road sign Aa-16-V3.svg

Jedan vrijedni suradnik upravo radi na ovom članku!
Mole se ostali suradnici da NE uređuju ovaj članak dok je ova obavijest prisutna.
Koristite stranicu za razgovor na ovom članku ako imate komentare i pitanja u vezi s člankom.
Kada radovi budu gotovi, suradnik koji uređuje ovaj članak, predložak će sam ukloniti!
Hvala na razumijevanju!
(Predložak će biti uklonjen ako kroz 24 sata od trenutka postavljanja nema izmjena na članku.)

Operacija Udar-91 bila je vojna operacija velikosrpskih snaga u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku.

I[uredi VE | uredi]

U prošlom je broju Hrvatskog vojnika naveden sadržaj sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Štaba Vrhovne komande OS SFRJ o razmještaju garnizona JNA iz Splita, Šibenika, Zadra i Ploča, vojnih lica u mirovini i građanskih lica na službi u JNA s područja Republike Hrvatske, koji su predstavnici Vlade RH i JNA potpisali 21. studenoga 1991. u Žitniću. U uvodnom su tekstu spomenute iznimno teške okolnosti u Hrvatskoj (razaranja naselja i gubitak teritorija te počinjeni zločini nad hrvatskim braniteljima i civilima), pa bi bilo zanimljivo navesti i neke okolnosti na području Dalmacije koje se spominju u sadržaju sporazuma iz Žitnića u trenucima uoči, a posebice namjere JNA nakon njegova potpisivanja. Već je rečeno da ni spomenuti sporazum potpisan u Žitniću, ni onaj potpisan dva dana potom, 23. studenog u Ženevi, nisu poštivani (o čemu je u lipnju pisano u Hrvatskom vojniku). U radu ću se stoga osvrnuti na situaciju oko Masleničkog mosta koji se spominje u sporazumu iz Žitnića. Naime, među sadržajem sporazuma iz Žitnića od 21. studenog 1991. je i odredba da se “obe strane obavezuju da će otvoriti promet jadranskom magistralom u području Masleničkog mosta i Zelenog hrasta s tim da se sa sjeverozapadne strane duž tog djela magis¬trale povuku jedinice kninskog korpusa, a sa jugoistočne strane povuku jedinice oružanih snaga Republike Hrvatske na udaljenost najmanje 1 km od magistrale” (točka 12). Međutim, Maslenički je most upravo tog dana u 5:25 sati srušen.
Da se potpisivanje sporazuma u Žitniću nije odrazilo na djelovanje JNA na terenu svjedoče i podaci koje je u intervjuu za “Pridraški glasnik” (br. 2, 2008/09, 45-47) naveo tadašnji zapovjednik 112. brigade HV-a Marko Čulina. Tako je istog dana, 21. studenog, JNA iz područja Zelenog hrasta poduzela tenkovsko-pješački napad na Slivnicu, a neprijateljski su tenkovi zaustavljeni u Slivnici Donjoj. Tadašnja je opasnost od moguće potpune blokade novigradskog područja razriješena razgovorima u Vladi RH 23. studenog 1991. kad su Marko Čulina i potpredsjednik SO Zadar Zlatko Begonja te ministar Davorin Rudolf uspjeli uvjeriti Ratka Mladića da svoje postrojbe povuče na Zeleni hrast jer će Vlada RH u protivnom prekinuti realizaciju sporazuma koji se odnosi na iseljenje JNA iz Šibenika i Splita.
U Žitniću je mjesec dana poslije, 25. prosinca u Domovinskom ratu 1991., potpisan novi sporazum o primirju za vrijeme božićnih blagdana katolika i pravoslavaca, od 25. prosinca 1991. do 7. siječnja 1992. godine (potpisali su ga ministar Dražen Budiša i zapovjednik 9. korpusa general-potpukovnik JNA Vladimir Vuković). Međutim, Božić i Nova godina nisu dočekani u miru jer je rano ujutro 31. prosinca započeo snažan tenkovsko-pješački napad agresora, uz snažnu topničku pripremu i granatiranje Novigrada, Paljuva, Podgradine i Pridrage. Hrvatski branitelji, posebice nakon što je neprijatelj izbio na kotu tt 165 u Podgradini, bili su primorani na evakuaciju koju su pod okriljem noći proveli novigradski ribari te stanovnike Pridrage, Novigrada i Paljuva prevezli u Posedarje. Raščlamba tijeka izvođenja borbenih djelovanja, koja je poslana u MORH, potvrđuje navedeno i zaključuje da “neprijatelj ipak ovladava 1. siječnja 1992. širim područjem Novigrada, Pridrage, Paljuva i Podgradine”. Izvori neprijateljske strane pokazuju da je, unatoč postignutom sporazumu o primirju za božićne blagdane, 9. korpus OS SFRJ planirao napadnu operaciju Udar-91 u Ravnim kotarima s namjerom da se odsiječe jug Hrvatske te blokira i osvoji Zadar. Obrazloženje te napadne operacije, koje “Komanda” 9. korpusa 30. prosinca 1991. u 17 sati dostavlja I. upravi Generalštaba OS SFRJ, potpisao je upravo zapovjednik 9. korpusa general-potpukovnik Vladimir Vuković koji je pet dana prije s ministrom Draženom Budišom potpisao spomenuti sporazum o primirju.
U izvoru se navodi da je spomenuto “skraćeno obrazloženje odluke za izvođenje napadne operacije sa ograničenim ciljem” poslano na temelju “naređenja Načelnika GŠ OS SFRJ” te da se “radi o operaciji za poboljšanje operativnog položaja na frontu u Ravnim kotarima, čijom realizacijom stvaramo povoljnu operacijsku osnovicu za dugotrajnu odbranu za duži vremenski period ili nastavak ofanzive za izbijanje na obalu mora”:

1.- CILJ OPERACIJE SA OGRANIČENIM CILJEM
Energičnim napadom razbiti snage neprijatelja, osloboditi teritoriju, zauzeti dominantne položaje na frontu u Ravnim kotarima i preći u odbranu. Nakon posedanja povoljnih položaja pristupiti uništavanju odsečenih snaga, zaštiti međuprostora i bokova i obezbediti potpunu kontrolu teritorije u zoni odgovornosti korpusa.

2.- GRUPISANJE SNAGA I NAČIN DEJSTVA NEPRIJATELJA
U zoni dejstva 9. korpusa neprijatelj angažuje glavne snage 6. operativne zone Split, sastava; 4., 112., 113., 114., 115., 126., 128., 134. i 142. br OSH, Zadarski sektor i glavnina HRM, sa ciljem odsudne odbrane gradova Zadar, Šibenik i Split, a ofanzivnim dejstvima ka Drnišu i Ravnim kotarima (da) zauzme izgubljenu teritoriju, aerodrom Zemunik, poboljša operativni položaj i stvori osnovicu za dalja dejstva na prostoru Republike Srpske Krajine.
– Na pravcu Zadar – Novigrad angažuje l12., 134. i 1/4. br i 3 samostalna bataljona (Zadar, Škabrnje i Maslenica).
– Na pravcu Biograd n/m – Benkovac angažuje 114. br i samostalni bataljon Stankovci.
– Na pravcu Šibenik – Kistanje (Drniš) angažuje 113. br.
– Na pravcu Split – Drniš angažuje 115. i 142. br.
– Na pravcu Split – Sinj – Vrlika angažuje 126. i 4. br OSH
– Na pravcu Gospić – Medak angažuje 117. i 128. br OSH

3.- OSNOVNA ZAMISAO Sprečiti ubacivanje DTG i jedinica neprijatelja u zonu korpusa uz istovremeno čišćenje zone od ostavljenih i zaostalih delova; pregrupisati snage i sredstva, stvoriti rezerve na nivou združenih sastava i korpusa za protivudar na izabranim pravcima radi izvodjenja operacije sa ograničenim ciljem. Za protivudar glavne snage grupisati u zahvatu opšteg pravca Drniš – Šibenik, a pomoćne snage na pravcima Benkovac – Zadar i Benkovac – Biograd na moru i s. Vukšić – s. Stankovci – s. Pirovac.

CILJ: sprečiti ubacivanje DTG i manjih jedinica i biti u gotovosti za odbijanje napada širih razmera i slamanje napadne moći neprijatelja. Istovremeno obrazovati rezerve na taktičkom i operativnom nivou za nanošenje odlučnog protivudara na izabranim pravcima. U napadnoj operaciji razbiti snage neprijatelja na pravcima s. Sedramić – Mideno brdo – Konjevrate, u Skradinskom zalivu, s. Stankovci, s. Galovac, s. Donji Zemunik, s. Poličnik i Novigrad, ovladati dominantnim objektima, skratiti front, popraviti operativno taktički položaj, izbiti na liniji s. Rovanjska – s. Posedarje – s. Poličnik – s. Crno – s. Debeljak –Vrčevo (tt. 213) – s. Kakma – s. Vrana – s. Stankovci – s. Gaćelezi – Skradin – Mideno brdo – s. Kljaci Crivac (tt. 965) – s. Hrvace – s. Rumin. Na dostignutoj liniji preći u odbranu, izvršiti utvrdjivanje i zaprečavanje, organizovati život i rad jedinica za duži period i biti u gotovosti za odbijanje napada i ofanzivnih dejstava neprijatelja.

Operaciju sa ograničenim ciljem izvršiti u tri etape u trajanju 5-8 dana. U I etapi, u trajanju 2-3 dana, izvršiti pregrupisavanje snaga i napad na snage neprijatelja na prostoru Novigrada, s. Poličnika, s. Galovca i s. Donji Zemunik. U II etapi, u trajanju od 1-2 dana, razbiti snage neprijatelja u Skradinskom zaledju, na prostoru s. Konjevrate, Mideno brdo, s. Sedramić i na pravcu s. Ružici – s. Kljake. U III etapi, u trajanju 2-3 dana, pregrupisati snage i razbiti neprijatelja na pravcu: s. Vukšić – s. Stankovci – s. Pirovac, istovremeno izvršiti čišćenje zone od ubačenih, zaostalih i odsečenih snaga neprijatelja. Operativni raspored u ešalonu sa rezervom, snage za podršku, snage za PVO, snage za obezbedjivanje borbenih dejstava, snage za izmeštanje i zaštitu TMS iz garnizona Šibenik.

4.- Zadaci jedinica 4.1.- 180. mtbr (bez 2. okb i 3. mtb) sa okb/221. mtbr, 1-3/9. map i 1-2/9. map. U I etapi operacije razbija snage neprijatelja u rejonima s. Pridraga, s. Podgradina, Novigrad, s. Rupalj, s. Poličnik i s. Suhovare. Ovladati linijom: s. Posedarje – s. Alići – s. Poličnik. U slučaju povoljnog razvoja situacije, slabog otpora neprijatelja i mogućnosti angažovanja rezerve korpusa, nastaviti dejstva ka Ninu i Zadru radi blokade Zadra i stvaranja uslova za njegovo zauzimanje. U II etapi, nakon što 3. br TO preuzima položaje u rejonima s. Posedarje, s. Rupalj, s. Islam Grčki, izvući 2. motorizovani bataljon u rejon Benkovca radi popune i sredjivanja, vrši manevar dela snaga na prostor Benkovca, s. Raštević, s. Škabrnja, s. Donje Biljane, a potom koncentričnim napadom razbija snage neprijatelja u rejonima s. Galovac, s. Gorica, s. Debeljak, s. Donji Zemunik i izbija na liniju: s. Murvica – Musapstan – s. Crno – s. Debeljak – Vrčevo (tt 213). U III etapi, nakon pregrupisavanja snaga, uz artiljerijsku i avijacijsku podršku razbija snage neprijatelja u rejonu s. Vukšić, s. Stankovci, s. Pirovac i izbiti na liniju: s. Radošinovci – Gorivuk (tt. 26?) – s. Putičanje. Po izbijanju na pomenutu liniju prelazi u odbranu, izvršiti zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak i biti u gotovosti za odbijanje napada i sprečavanja prodora neprijatelja u Ravne Kotare. Gotovost za odbranu i aktivna dejstva odmah, a početak ofanzivnih dejstava po posebnom naredjenju na D+ ___________. Podržava II KAG-9 u toku dejstava na pravcu: s. Vukšić – s. Stankovci – s. Pirovac. KM u kasarni Benkovac.

II[uredi VE | uredi]

U prošlom je broju Hrvatskog vojnika naveden prvi dio “Obrazloženja” napadne operacije Udar-91 koju je 9. korpus OS SFRJ planirao u Ravnim kotarima s namjerom odsijecanja juga Hrvatske te blokiranja, a ako se ukaže prilika, i osvajanja Zadra. “Obrazloženje” je “Komanda” 9. korpusa dostavila 30. prosinca 1991. u 17 sati I. upravi Generalštaba OS SFRJ. Spomenuti izvor pokazuje da snage 9. korpusa nisu namjeravale poštivati postignuti sporazum o primirju za božićne blagdane. “Obrazloženje” je potpisao upravo komandant 9. korpusa general-potpukovnik Vladimir Vuković koji je pet dana prije toga s ministrom Draženom Budišom potpisao spomenuti sporazum o primirju. Obrazlažući cilj planirane napadne operacije Udar-91, u izvoru je navedeno da se “radi o operaciji za poboljšanje operativnog položaja na frontu u Ravnim kotarima, čijom realizacijom se stvara povoljna operacijska osnovica za dugotrajnu odbranu za duži vremenski period ili nastavak ofanzive za izbijanje na obalu mora”. Izvor, dakle, pokazuje da “Komanda” 9. korpusa nije odustala od namjere da svojim snagama izbije na obalu Jadranskog mora, ali i da je bilo svjesno da će se to teško ostvariti ovom operacijom. Na to upućuje dio dokumenta koji je objavljen u prošlom broju: “U slučaju povoljnog razvoja situacije, slabog otpora neprijatelja i mogućnosti angažovanja rezerve korpusa, nastaviti dejstva ka Ninu i Zadru radi blokade Zadra i stvaranja uslova za njegovo zauzimanje.” U drugom se dijelu dokumenta o napadnoj operaciji Udar-91 navode podaci o zadaćama pojedinih snaga i smjer njihova djelovanja:

4.2.- 3. br TO sa 3/180. mtbr i OdTO Obrovac organizuje i izvodi odbranu u zoni: s. Rovanjska, s. Rupalj, s. Korlat, Bobija (tt. 584) Zadatak: U I etapi operacije, pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa 180. mtbr razbija snage neprijatelja na pravcu Debelo brdo – Pridraga i s. Smilčić – Novigrad. Nakon čišćenja prostora, poseda delom snaga rejon odbrane s. Posedarje, s. Alići, s. Smilčić i obezbedjuje pregrupisavanje snaga 180. mtbr. U daljem, u II i III etapi operacije, čisti zonu odbrane brigade i sprečava prodor snaga neprijatelja na pravcu: s. Ražanac – s. Posedarje – Novigrad i s. Dračevac Ninski – s. Lovinac – s. Rupalj – s. Islam Grčki. Delom snaga, do jednog bataljona, u gotovosti za čišćenje zone i kontrolu teritorije u Ravnim Kotarima i obezbedjenju dejstva 180. mtbr ka Donjem Zemuniku, s. Galovcu i s. Raštane. KM u rejonu s. Debelo brdo (tt. 339), aerobaza.

4.3. – 2. br TO sa 2 okb/180. mtbr i div. 122 mm organizuje i izvodi odbranu u zoni: isključno s. Pirovac, isključno s. Nos Kolik (Kalik, op. a.), Roški Slap, s. Lišane Ostrovačke. Zadatak: pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa 180. mtbr i 221. mtbr u I etapi vrši pregrupisavanje snaga, pogodnim manevrom razbija snage neprijatelja u Skradinskom zaledju, izbija na obalu r. Krke, zauzima Skradin. U II etapi pregrupiše snage, u sadejstvu sa 180. mtbr, razbija snage na pravcu s. Čista Mala – s. Putičanje i s. Čista Mala – s. Gaćelezi, vezuje što jače snage neprijatelja i izbija na liniju: Mali Crni Vrh (tt. 200) – s. Gaćelezi – Čardak (tt. 191) – s. Prokljan – Skradin. U III etapi, odsudno brani dostignutu liniju, vrši zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak i u gotovosti za odbijanje napada i sprečavanje prodora neprijatelja kroz zonu odbrane. Podržava II KAG-9, po zahtevu. KM u rejonu s. Djevrske.

4.4.- TG-1, sastava 9. okb i 1/592. mtbr, razmešta se u rejonu Trbounje, Drniš, Oklaj. Zadatak: U sadejstvu sa 2. br TO i 221. mtbr, pogodnim grupisanjem snaga, delom snaga razbija snage neprijatelja na pravcima Drniš – s. Žitnić – s. Konjevrate i Trbounje – s. Ključ – s. Nos Kolik. Čistiti prostor medjurečja r. Čikole i r. Krke od neprijatelja i izbija na liniju s. Nos Kolik – Mideno brdo, stavlja pod kontrolu, most na r. Čikola i izvore vode za snabdevanje Šibenika odakle biti u gotovosti za odbijanje protivnapada neprijatelja sa pravca Šibenik – Debeljak – s. Konjevrate. Na dostignutoj liniji prelazi u odbranu do preuzimanja položaja od strane snaga 221. mtbr. Podržava I i II KAG-9 i KGVBR-9. KM u rejonu Trbounje.

4.5.- 221. mtbr organizuje i izvodi odbranu u zoni: s. Nos Kolik, s. Gornje Ogorje, Bat (tt. 1206), jezero Brljan. Zadatak: Pogodnim grupisanjem snaga i sredstava u sadejstvu sa TG-1 i 2. br TO u I etapi operacije dejstvuje na pravcima: s. Žitnić – s. Unešić i s. Kričke – s. Kljaci, razbija snage neprijatelja na pravcima napada, izbija na liniju s. Unešić – s. Donje Vinovo – s. Ramljane – s. Crivac. U II etapi operacije pregrupisati snage, preuzima front od TG-1 na liniji s. Nos Kolik – Mideno brdo. Delom snaga kontrolisati medjuprostor Svilaje i sprečava ubacivanje neprijatelja u medjuprostore sa 1. br TO. U III etapi operacije u gotovosti za odbijanje protivnapada sa pravaca Split – Muć – s. Ružici, Trogir – s. Unešić – s. Žitnić – Drniš. Na dostignutoj liniji prelazi u odbranu, vrši zaprečavanje i uredjenje položaja za duži boravak. Podržava I KAG-9 i KGVBR-9, po zahtevu. KM u rejonu s. Tepljuh.

4.6.- 1. br TO glavnim snagama odsudno brani pravac Gospić – Gračac, a pomoćnim brani pravac Sinj – Vrlika. Zadatak: U toku trajanja operacije pogodnim grupisanjem snaga i sredstava, u sadejstvu sa snagama TO RSK sprečava prodor snaga neprijatelja na pravcima Sinj – Vrlika i Gospić – Sveti Rok. Deo snaga, do ojačanog bataljona, imati u rejonu Sveti Rok u rezervi korpusa u gotovosti za dejstvo na pravcu: Sveti Rok – prevoj Mali Alan – Obrovac i Sveti Rok – Knin. KM u rejonu Sveti Rok.

4.7. 84. vazduhoplovna baza, svim snagama i sredstvima, organizuje i izvodi odsudnu odbranu aerodroma Zemunik i civilnog aerodroma, objekata Križ i Babin dub. Zadatak: Pogodnim grupisanjem snaga i sredstava u sadejstvu sa 180. mtbr, nanositi snagama neprijatelja što veće gubitke u ljudstvu i TMS, sprečiti napad na aerodrom i objekte Križ i Babin dub. Delom snaga sadejstvovati 180. mtbr u razbijanju snaga neprijatelja u rejonu s. Donji Zemunik i s. Galovac. U slučaju povoljnog razvoja situacije preseći komunikaciju Zadar – Šibenik u rejonu s. Sukošane a delom snaga sadejstvovati 180. mtbr u blokadi Zadra. U daljem se utvrditi na dostignutim linijama, zatvoriti medjuprostore i obezbediti krila i bokove, organizovano pratiti situaciju kod neprijatelja i preduzimati mere u cilju sprečavanja dejstava po aerodromu i objektima infrastrukture, dejstvujući prvenstveno po sredstvima koja dejstvuju ka aerodromu. Podržava BrAG-180, po zahtevu. KM aerodrom Zemunik.

4.8. ŠTO RSK, u sadejstvu sa jedinicama i pozadinskim ustanovama 9. korpusa organizuje borbenu kontrolu teritorije severno od linije: Benkovac – s. Djevrske – Drniš – s. Ružić – s. Maljkovo – s. Dabar, sa zadatkom osmatranjem, patroliranjem i zasednim dejstvima otkrivati sve ubačene izvidjačke i diverzantske grupe neprijatelja, a potom organizovati poterno-potražna dejstva, razbijanje i uništavanje otkrivenih, naoružanih grupa i pojedinaca. Glavne snage na ovom zadatku angažovati i težište imati na prevojima M. Alan, Prezid, Klanac, Bruvno (tt. 750), Lemeš (tt. 854), Srbski klanaci, Jurina glava tt. 208; u rejonima Mačkovača (južno od Karin – Slana), s. Djevrske, s. Oklaj, s. Otišić i oko naseljenih mesta Obrovac, Benkovac, Kistanje, Drniš, Knin i Vrlika i raskrsnicu puteva u s. Medvidja. Vrši obezbedjenje medjuprostora i bokova snaga korpusa u zahvatu pravaca: Vrčevo (tt. 212) – Nadin – Debelo brdo; Pećina (tt. 150) – s. Zaplužane – Debelo brdo (tt. 339); s. Vukšić – Donji Lepuri – Velika Mejanica (tt.414); s. Medjare – Lišane Ostrovačke – s. Banici; Rupe – s. Kistanje – Biovičino selo; Drinovci – s. Širitovci – s. Oklaj; s. Vukašini – s. Kanjane – Lemeš – Vrlika; s. Donje Ogorje – Drvenjak – Lemeš – Bat (tt.1206) i s. Bitelić – Vučipolje – Perkovića draga – Mračna pećina – s. Palačevići. Vrši obezbedjenje na širem prostoru razmeštaja komandnih mesta i vatrenih položaja artiljerije po sledećem: KM korpusa i brigada, vatrenih položaja I i II KAG-9, KGVBR-9, POOd-9 i BrAG u rejonima po izvodu iz odluke na karti razmere 1:100.000 koju vam dostavljamo. KM u objektu mirnodopske lokacije.

4.9. Snage bezbednosti RS Krajine, u sadejstvu sa snagama TO RS Krajine, jedinicama i ustanovama 9. korpusa vrši bezbednosnu kontrolu teritorije severno od linije: Benkovac – s. Djevrske – Drniš – s. Ružić – s. Maljkovo – s. Dabar. Za potrebe čišćenja i obezbedjenja teritorije formirati dve grupe specijalaca četnog i tri grupe specijalaca vodnog sastava, koje opremiti i osposobiti za čišćenje teritorije pretresom terena i objekata na njemu, pretresom zgrada i objekata u naseljenim mestima i likvidacijom zaostalih i ostavljenih naoružanih grupa i pojedinaca. Grupe opremiti i osposobiti za dejstvo hemijskim sredstvima za privremeno onesposobljavanje. Patroliranjem i kontrolom saobraćaja, uspostaviti potpunu kontrolu kretanja lica svih kategorija, a pri tome sva lica koja ne mogu pouzdano potvrditi svoj identitet i obrazložiti razloge kretanja i boravka u rejonima i zonama, privoditi istražnim organima korpusa za vojna i naoružana lica, a organima RS Krajine za civilna i nenaoružana lica. Sva lica koja u toku kontrole pružaju otpor, oružjem i bekstvom, likvidirati. KM u rejonu Tvrdjave Knin.

III[uredi VE | uredi]

U prethodna dva broja Hrvatskog vojnika navedena je glavnina sadržaja “Obrazloženja” napadne operacije Udar-91, koju je 9. korpus OS SFRJ planirao u Ravnim kotarima, s namjerom odsjecanja i blokade juga Hrvatske, a ako se ukaže prilika, i osvajanje Zadra. Obrazloženje koje je “Komanda” 9. korpusa 30. prosinca 1991. u 17 sati dostavila I. upravi Generalštaba OS SFRJ, pokazuje da postrojbe JNA iz 9. korpusa nisu namjeravale poštovati postignuti sporazum o primirju za božićne blagdane. Obrazlažući cilj planirane napadne operacije Udar-91 u izvoru je navedeno da se ”radi o operaciji za poboljšanje operativnog položaja na frontu u Ravnim kotarima, čijom realizacijom se stvara povoljna operacijska osnovica za dugotrajnu odbranu za duži vremenski period ili nastavak ofanzive za izbijanje na obalu mora“. Izvor, dakle, pokazuje da ”Komanda” 9. korpusa nije odustala od namjere da svojim snagama izbije na obalu Jadranskog mora, ali i da je bila svjesna da će se to teško ostvariti ovom operacijom. Nakon što su navedene postrojbe koje će sudjelovati u operaciji Udar-91 i njihove zadaće, odnosno ciljevi djelovanja, na kraju ”Obrazloženja“ o napadnoj operaciji Udar-91 navode se podaci o ”avijacijskoj i atriljerijskoj podršci”, te inženjerijskom osiguranju, kao i smjernice o obavještajnoj djelatnosti, zapovijedanju i sustavu veze:

5. PODRŠKA a) Avijacijska: 5. KoRV i PVO u gotovosti za dejstva na zadacima vatrena podrška jedinica 9. korpusa, po pozivu. Jedinice pomoćne avijacije biće angažovane na zadacima prevoženja.

b) Artiljerijska: Obrazovati: I KAG-9 sastava: 9. map (bez 1. 3. i 4); Komandant grupe, komandant 9. map. VP u rejonu s. Ožegovići, s. Biočić, s. Tepljuh.

II KAG-9 sastava: 4/9. Map; Komandant grupe, komandant 4/9. map VP u rejonu Djevrske, s. Smrdelje, s. Varivode.

KGVBR-9 sastava: 3/9. map (bez 1); Komandant grupe, komandant 3/9. map OčP u rejonu s. Miočić, s. Biočić, s. Tepljuh.

I POOd-9 sastava 557. mpoap (bez 2.); Komandant odreda, komandant 557. mpoap POR u rejonu s. G. Biljane, s. Smilcić, Trljuge.

II POOd-9 sastava 2/557. Mpoap; Komandant odreda, komandant 2/557. mpoap POR u rejonu s. Smoković, s. Reljići, Vlaka.

Pridodati: 1/9- map 1/9. map 2. br TO. 1-2/9. map i 1-3/9. map 180. mtbr.

Zadaci: – U gotovosti za podršku snaga korpusa na pravcima: Drniš – Split, Drniš – Šibenik, Benkovac – Zadar i s. Medak – Gospić. – Podržava snage korpusa u razbijanju i uništenju ubačenih i ostavljenih snaga neprijatelja. – Podržava snage korpusa u slamanju ofanzivnih dejstava neprijatelja širih razmera. – Biti u gotovosti za podršku I i II POOd-9 na pravcu Benkovac – Zadar.6.

Inžinjerijsko obezbedjenje Inžinjerijsko obezbedjenje vršiti sastavnim snagama, pridatim inžinjerijskim sastavima i dodeljenim MES. 6.1. 594. inžinjerijski puk, nakon preselenja, angažovati na sledećim: – kontrola postavljenih minskih polja na izdvojenim objektima, pri čemu izvršiti pregled postavljenih mina, izraditi skice i zapisnike a minska polja uključiti u odbranu objekta, – za obezbedjenje kretanja imati u gotovosti 3 grupe za održavanje puteva i 6 grupa za razminiranje. Polazak u polazne rejone i javljanje komandantima po posebnom naredjenju. – odrediti grupu za obradu i sečenje stabala i izradu skloništa u potčinjenim jedinicama, – odrediti grupu za popravku puteva u zoni odgovornosti korpusa, – odrediti grupu za izradu puta za dalekovod na pravcu Srb – Kulen Vakuf. Sa ostalim ljudstvom izvoditi obuku. KM u objektu Manojlovac.

7. EI i PED Težište EI i PED imati na prikupljanju podataka o formiranju novih jedinica ZNG, ojačanju u MTS i namerama neprijatelja za aktivna dejstva. – GPC u rejonu objekta JNA Padjane; – RPG u rejonu objekta JNA Sv. Rok; – RG osnovicu na liniji Benkovac – Djevrske – Trbounje. Mesto komandira voda u objektu JNA Padjene.

8. KOMANDOVANJE I VEZA KM u zgradi Komande garnizona Knin, u neprekidnom radu PKM u zgradi Komande garnizona Knin, u neprekidnom radu. Sa KM obezbediti neposredne i neprekidne sve vrste veza sa komandom180., 221. i 316. mtbr, 1., 2. i 3. br TO, I i II KAG-9, KGVBR-9, GONG-9, 594. inž. pukom, 271. larp PVO, KM ŠTO i SUP SAO Krajine, bVP, izvidjačkom četom. Za održavanje kurirske veze iz komande stana 9. K odrediti 6 motocikla i razmestiti u rejon KM. U radio-relejnim i radio vezama obezbediti po dva rezervna učesnika. Za prenos propagandnih informacija obezbediti poseban kanal u radio i radio-telefonskoj s/d vezi. Gotovost veza odmah. Za rad preko sredstava veze razraditi opšta dokumenta kriptozaštite (kodirana karta, osnovna radna tablica, tablica signala). – Izveštaje dostavljati: redovne svakog dana do 06,oo sa stanjem u 05,oo i 18,oo sa stanjem u 17,oo a vanredne po potrebi. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 2., kut. 5009)

Izvori hrvatske strane o borbenim djelovanjima na zadarskom području nakon što je “Obrazloženje” napadne operacije Udar-91, 30. prosinca 1991. u 17 sati “Komanda” 9. korpusa dostavila I. upravi Generalštaba OS SFRJ, pokazuju da je 31. prosinca 1991. u 6:45 sati “neprijatelj (JNA, op. a.) s uporišta Debelog brda, Kašića i Zelenog hrasta topnički napao položaje 3. pb/112. brigade HV-a, odnosno područje s. Pridrage – Novigrada – s. Paljuva – s. Podgradine – područja Jurjevac”. Napad je počeo “po prednjem kraju obrane, izrazito po području s. Paljuv”, a usporedno s tim je “izvršeno podilaženje oklopno-mehaniziranim postrojbama do hrvatskih snaga u selu Paljuv, s namjerom presjecanja obrane šireg područja Novigrada na dva dijela”. Prema podacima iz izvora, na tom području djelovala je 180. mtbr JNA, u čijem su sastavu bile i operativno podređene dvije satnije tenkova te potpora iz sastava 557. mpoap i topničko-raketnog dvizijuna s područja Debelog brda, kao i zrakoplova iz zrakoplovne baze u Zemuniku Donjem, a nakon borbe, “neprijatelj je oko 11 sati 31. prosinca 1991. ovladao selom Paljuv”. Tijekom noći s 31. prosinca 1991., na 1. siječnja 1992. hrvatske su snage uz pomoć topništva 112. brigade HV-a krenule u protunapad, pri čemu su ušle u selo Crno i nanijele neprijatelju gubitke, ali su se u jutarnjim satima izvukle s područja Crnog na početne položaje. Nakon izvlačenja civila, 1. siječnja 1992., hrvatske snage planirale su u ranojutarnjim satima protunapad na području sela Podgradina, pri čemu su neprijatelju naneseni gubici na području Gradine (tt. 165), ali je s dobivenim pojačanjem neprijatelj oko 10 sati izbio na tt. 165. U popodnevnim satima uslijedila je jaka neprijateljska topnička priprema po području Novigrada, Pridrage, Podgradine, Slivnice i Posedarja, a potom i pješački napad prema Novigradu. Istog dana, predvečer, hrvatske snage povukle su se s područja sela Jurjevac. Sljedećeg dana, 2. siječnja 1992., neprijatelj je nastavio s topničkim napadima, a sa zrakoplovima je pojačano djelovao na području Posedarja (u tri navrata). U večernjim satima, hrvatske snage utvrdile su se na crti: Slivnica – Posedarje – Sv. Duh. Ujutro 3. siječnja 1992. hrvatskim snagama na tom području stiglo je pojačanje, a neprijatelj je nakon snažne topničke pripreme oko 11:30 sati, krenuo u pješački napad s dvije satnije, tri tenka i oklopnim transporterom na smjeru Biljane – Drače – Suhovare, a iz smjera Zemunika Gronjeg podršku su mu davala dva tenka. Prije toga, oko 11 sati u Suhovarama je došlo do izravnog borbenog sudara dva tenka 112. brigade HV-a s neprijateljskim tenkovima, a potom su oko 12:30 sati neprijateljski zrakoplovi raketirali tenkovsku satniju 112. brigade HV-a. Hrvatske su snage nakon uvođenja svježih snaga krenule u protunapad i odbacile neprijateljske snage na početne položaje. Teške borbe vođene su istog dana i na području Zemunika Donjeg, a inicijativa neprijateljskih snaga i silina neprijateljskog udara zaustavljena je dolaskom pojačanja hrvatskim snagama. Svoje snage na tom području 9. (kninski) korpus (180. mtbr, 2. i 3. brigada Teritorijalne obrane Benkovac – Đevrske i specijalne jedinice) rasporedio je prostorno na crti zb Zemunik – Smoković – Zemunik Gornji – Biljane, a po dubini smjerom Smilčić – Debelo brdo – Benkovac. U 18 sati, 3. siječnja 1992., nastupilo je primirje koje je dan prije potpisano u Sarajevu, a uspjeh neprijateljskih snaga (9. korpus JNA) u napadnoj operaciji Udar-91, kojom je neprijatelj prekršio ”božićno“ primirje, bila je okupacija šireg područja Novigrada, Pridrage, Paljuva i Podgradine.


Izvori[uredi VE | uredi]

Hrvatskivojnik.jpg Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio je preuzet iz internetskog izdanja časopisa Hrvatski vojnik. Vidi Dopuštenje Hrvatskog vojnika za Wikipediju na hrvatskome jeziku.