Prijeđi na sadržaj

Operativno umijeće

Izvor: Wikipedija

Operativno umijeće ili operacionistika (termin iz JNA: "operatika") discipina je vojnih znanosti i grana ratnog umijeća koja se bavi proučavanjem pripreme, planiranja i provedbe vojnih operacija u okviru strategije i taktike. Područje istraživanja operativnog umijeća kao dijela vojne doktrine jesu djelatnosti operativnog umijeća kao razine ustrojstva modernog ratovanja. Konkretno bi to značilo, to su skupine obvezujućih načela koja se moraju poštovati u pripremi, planiranju i provedbi operacija na strateškoj i taktičkoj razini. Današnje operacije se izvode na kopnu, moru i u zraku, zatim operacije se izvode kao bliske operacije, duboke operacije i operacije u vlastitoj pozadini.

U predmete istraživanja operativnog umijeća možemo ubrojiti:

  • istraživanje odrednica suvremenih operacija,
  • istraživanje zakona, načela i pravila operacija,
  • načine pripreme, planiranja i provedbe svih operacija,
  • istraživanje iskustva operacija mogućih protivnika.

Operativno umijeće istražuje sadržaj operacija i tehnike priprema, planiranja i provođenja operacija koji su jednaki za sve operacije bez obzira na vrstu i značaj. U svakoj operaciji potrebito je odrediti: raspored snaga, zadaću, oblike manevra, oblik djelovanja (napad ili obrana) itd. bez obzira na to koja je razina operacije.

Poveznice[uredi | uredi kôd]