Pazušna vena

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom
"infokvir anatomija".
(Primjeri uporabe predloška)
Pazušna vena

Pazušna vena (lat. vena axillaris) je parna vena koja odvodi deoksigeniranu krv iz lateralnog dijela prsni koš, pazušne jame i gornjeg uda.

Pazušna vena nastavlja tijek nadlaktičnih vena, tj. vena koje prate nadlaktičnu arteriju (lat. venae comitantes a. brachialis), na mjestu donjeg ruba podlopatičnog mišića (lat. musculus subscapularis), a prelazi na mjestu stražnjeg ruba ruba ključne kosti (lat. clavicula) u potključnu venu (lat. vena subclavia). Pazušna vena u svom tijeku prati pazušnu arteriju (lat. arteria axillaris).

U pazušnu venu ulijevaju se: