Peta krajiška divizija NOVJ-a

Izvor: Wikipedija
Peta krajiška divizija

{{{opis_slike}}}

Aktivnost 9. studenoga 1942.
Lokacija osnivanja Glamočko Polje
Jačina 3.920 vojnika i oficira
Formacija Prva krajiška brigada
Četvrta krajiška brigada
Sedma krajiška brigada
Zapovjednici
Zapovjednici Slavko Rodić

Angažman
Bitke Napad NOVJ na Bosanski Novi u studenom 1942.
Napad NOVJ na Sanski Most u prosincu 1942.
Operacija VajsI
Operacija Vajs II
Operacija Kugelblic
Operacija Šnešturm
Bitka za Ivanjicu u siječnju 1944.
Prodor NOVJ u Srbiju na proljeće 1944.
Operacija Draufgenger
Bitka na Kopaoniku 1944.
Beogradska operacija
Srijemski front

Peta krajiška divizija NOVJ formirana je naredbom Vrhovnog štaba od Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade, 9. novembra 1942. godine u Glamočkom polju.

Do polovine listopada 1943. godine bila je u sastavu Prvog bosanskog korpusa (Trećeg korpusa), Operativne grupe divizija i Prvog proleterskog korpusa. Od 1. siječnja 1945. godine u sastavu je Prve armije. Sedma brigada je 7. ožujka 1943. izuzeta iz sastava divizije, a diviziji je priključena Deseta krajiška udarna brigada. Od studenoga 1943. do veljače 1944. godine u sastavu divizije bila je Brigada Garibaldi sastavljena od Italijana. Od 20. rujna do kraja listopada 1944. godine u sastavu divizije je 21. srpska brigada, a od 12. prosinca 1944. i Jugoslavenska brigada, formirana u Sovjetskom Savezu.

30. studenoga 1944. u sastav Pete krajiške divizije ušla je i Artiljerijska brigada.

Borbeni put Pete divizije[uredi | uredi kôd]

Nakon formiranja divizija kao cjelina sudjelovala je krajem studenoga i tijekom prosinca 1942. godine u ofanzivnim operacijama protiv Nijemaca i ustaša u dolini Sane i Une. Tijekom Operacija „Vajs I“ uspela je da spriječi napredovanje nemačkog 749. puka 717. divizije, a tokom Operacija "Vajs II" vodila je uspješne elastičnu odbranu protiv nastupanja 7. SS divizije i 369. legionarske divizije.

Tokom 1943. divizija je izvršila više uspešnih napada među kojima se ističu zauzimanje Kaknja u lipnju i napad na aerodrom Rajlovac u kolovozu.

Tijekom prosinca 1943. godine divizija je vodila teške manevarske borbe protiv jedinica 5. SS korpusa tokom tokom operacije „Kugelblic“ u istočnoj Bosni.

Od ožujka do svibnja 1944. godine sudjelovala je u nastupanju kroz Srbiju, a zatim u borbama protiv Nijemaca, četnika i muslimanske legije u Sandžaku i istočnoj Bosni. Od početka kolovoza 1944. Peta krajiška divizija borila se pod neposrednom komandom Glavnog štaba NOV i PO Srbiju u bici na Kopaoniku i bitkama u dolini Zapadne Morave, od listopada 1944. do aprila 1945. godine sudjelovala je u borbama na Srijemskom frontu. 17. siječnja 1945. prilikom ofenzivnog udara njemačkog 34. armijskog korpusa divizija je pretrpjela teške gubitke, a neke njene jedinice su razbijene. Tijekom travnja 1945. sudjelovala je u proboju Srijemskog fronta i oslobađanju Slavonskog Broda.

Literatura[uredi | uredi kôd]