Plinska konstanta

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Plinska konstanta ili univerzalna plinska konstanta je fizikalna konstanta koja je vezana za jednadžbu stanja idealnog plina. Ona ima jednaku vrijednost kao Boltzmannova konstanta samo što je izražena u jedinicama za energiju. Njena je vrijednost:

Jednadžba stanja idealnog plina glasi:

gdje je p – apsolutni tlak plina (Pa), Vobujam plina (m3), n – broj molova u plinu i T - apsolutna temperatura (K). Plinska konstanta ima iste jedinice kao molarna entropija.

Odnos s Boltzmannovom konstantom[uredi | uredi kôd]

Boltzmannova konstanta kB se ponekad može koristiti umjesto plinske konstante:

gdje je NAAvogadrov broj. Onda jednadžba stanja idealnog plina s Boltzmannovom konstantom glasi:

Specifična plinska konstanta[uredi | uredi kôd]

Rspecific
za suhi zrak
Jedinice
286,9 J kg−1 K−1
53,3533 ft lbf lb−1 °R−1
1716,59 ft lbf slug−1 °R−1
Zasniva se na srednjoj molarnoj masi

suhog zraka koja je 28,9645 g/mol.

Specifična plinska konstanta plina ili smjese plinova (Rspecific) je data s plinskom konstantom, ako se dijeli s molarnom masom (M) plina ili smjese:

Specifična plinska konstanta može biti vezana s Boltzmannovom konstantom kB:

Jedan važan odnos izlazi iz termodinamike, koji veže specifičnu plinsku konstantu sa specifičnim toplinskim kapacitetom pri stalnom tlaku (p) i pri stalnom obujmu (V):

gdje je: cp - specifični toplinski kapacitet pri stalnom tlaku i cv - specifični toplinski kapacitet pri stalnom obujmu.[1][2]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Anderson, Hypersonic and High-Temperature Gas Dynamics, AIAA Education Series, 2nd Ed, 2006.
  2. Moran and Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley, 4th Ed, 2000.