Prijeđi na sadržaj

Popis kuranskih sura

Izvor: Wikipedija

Islamska sveta knjiga Kuran je podijeljena na poglavlja, koja se nazivaju sure (jednina: sura), i ima ih 114. Sure se dalje dijele na ajete (stihove), koji mogu biti dužine od nekoliko riječi, redaka, a najduži zauzima cijelu stranicu Kurana. Po podrijetlu kuranske sure se dijele na mekanske i medinske.

Redni
broj
Naziv na arapskom
(latinicom)
Naziv na arapskom
(arapskim pismom)
Naziv na hrvatskom Broj ajeta Podrijetlo Glavne teme
1.
Al-Fatiha الفاتحة Pristup
7
Meka
 • Temeljna načela Kurana i islama
 • Molitva za uputu na pravi put (uči se tijekom svakog namaza)
2.
Al-Bekara البقرة Krava
286
Medina
 • Primjeri iz života islamskih poslanika Musaa (Mojsija), Ibrahima (Abrahama) i njihovih naroda
 • Brojne vjerske i svjetovne pravne odredbe (molitva, etika, kupoprodaja, nasljedstvo i sl.)
 • Ajet Prijestolja (arap. Ajet al-Kursi), jedan od najznačajnijih ajeta u Kuranu, sažeto objašnjava Božja svojstva
3.
Ali Imran آل عمران Obitelj Imranova
200
Medina
 • Božja neupitna jednoća
 • Isusova ljudska priroda, opovrgavanje vjerovanja u Sina Božjega
 • Bitka na Uhudu
4.
An-Nisa النسآء Žene
176
Medina
 • Prava žena
 • Prava i obveze vjernika i vjernica i njihovi međusobni odnosi
 • Ratovanje i odnosi s pripadnicima drugih vjera
 • Opovrgavanje vjerovanja u Trojstvo
5.
Al-Maida المائدة Trpeza
120
Meka
6.
Al-Anam الأنعام Stoka
165
Meka
7.
Al-Araf الأعراف Zidine
206
Meka
 • Najdetaljnija kuranska pripovijest o stvaranju čovjeka, Ademu (Adam), Havi (Eva) i šejtanovoj prijevari
 • Pripovijesti o poslanicima: Nuhu (Noa), Hudu (Eber), Salihu, Šuajbu, te Musau (Mojsije), Harunu (Aron) i faraonu
 • Prijetnja paklenom patnjom onima koji slijede Šejtana i oglušuju se na Božje zapovijedi
8.
Al-Enfal الأنفال Plijen
75
Medina
 • Bitka na Bedru i požrtvovanje za vjeru
 • Tematski je u paru sa surom koja slijedi - At-Tevba
9.
At-Tevba التوبة Pokajanje
129
Medina
 • Sukob između vjernika i njihovih protivnika
 • Pohod na Tebuk
10.
Junus يونس Jona
109
Medina
 • Pripovijesti o prijašnjim poslanicima islama (uključujući i Junusa (Jona), po kome je sura dobila ime)
 • Razne vjerske pouke
11.
Hud هود Hud (navodno biblijski Eber)
123
Meka
 • Pripovijesti o prijašnjim poslanicima islama (uključujući i Huda, po kome je sura dobila ime)
 • Pravednost pri sklapanju ugovora
12.
Jusuf يوسف Josip
111
Meka
 • Jedina sura koja daje koherentnu, cjelovitu i kronološki ispričanu priču o životu Jusufa (Josip) u Egiptu (ostale kuranske sure se obično dotiču više tema, i nisu kronološki poredane)
13.
Ar-Rad الرعد Grom
43
Medina
 • Božja objava preko poslanika, i posljedice njenog neprihvatanja
14.
Ibrahim إبراهيم Abraham
52
Meka
 • Božja objava kao spas cijelom čovječanstvu
 • Događaji iz života poslanika Ibrahima (Abrahama), po kome je sura i dobila ime
15.
Al-Hidžr الحجر Kamenjar
99
Meka
 • Božja objava koja ne može biti uništena, niti izmijenjena
 • Slavljenje Boga
16.
An-Nahl النحل Pčele
128
Meka
17.
Al-Isra الإسراء Noćno putovanje
111
Meka
18.
Al-Kehf الكهف Špilja
110
Meka
 • Poređenje života u predanosti Bogu i života u posvećenosti i privrženosti ovosvjetskim dobrima i bogatstvu, kroz poučne priče o: stanovnicima špilje (arap. Ashabi Kehf, po kojima je sura i dobila ime), bogatašu i siromahu, Mojsiju i faraonu, te o velikom vojskovođi Zul Karnejnu
19.
Merjem مريم Marija
98
Meka
20.
Ta-Ha طه Ta-Ha
135
Meka
 • Priča o Mojsiju
 • Univerzalnost božanske poruke u svim objavljenim vjerama i knjigama
21.
Al-Enbija الأنبياء Vjerovjesnici
112
Meka
 • Božje osobine jednoće, jedinstvenosti i uzvišenosti
 • Kratke priče o islamskim vjerovjesnicima: Ibrahimu (Abraham), Nuhu (Noa), Davudu (David), Sulejmanu (Solomon), Ejubu (Job), Zekerijahu (Zaharija), Merjem (Marija, nije bila vjerovjesik, jer je žena) i Isau (Isus)
22.
Al-Hadždž الحج Hadž
78
Medina
23.
Al-Muminun المؤمنون‎ Vjernici
118
Meka
 • Prava vjera, nemogućnost vjerovanja u Boga bez vjerovanja u život polije smrti
 • Dokazi postojanja Svemogućeg Stvoritelja, i izvjesnost ljudskog polaganja računa pred Njim
24.
An-Nur النور‎‎ Svjetlost
64
Medina
 • Međusobni odnosi muškaraca i žena, etičke smjernice o ovom pitanju
 • Ajet Svjetlosti (arap. Ajet an-Nur), mistični i ezoterični ajet o svjetlosti Božjoj, iznimne ljepote, koji je predmetom rasprave islamskih teologa i filozofa sve do danas
25.
Al-Furkan الفرقان‎‎ Mjerilo dobra i zla
77
Meka
 • Svrha svake božanske objave je da bude mjerilo dobra i zla, te tako pomogne ljudima u razlučivanju istih
 • Ljudska priroda Božjih poslanika i vjerovjesnika
26.
Aš-Šuara الشعراء Pjesnici
227
Meka
 • Priče iz života Božjih poslanika, te o propasti naroda koji su odbacivali svoje poslanike, te im prijetili smrću
 • Ljudska slabost na imetak i moć, koja odvodi od pokornosti Bogu
27.
An-Neml النمل Mravi
93
Meka
28.
Al-Kasas القصص Pripovijest
88
Meka
 • Pripovijest o događajima iz Musaovog (Mojsijevog) života
29.
Al-Ankebut العنكبوت Pauk
69
Meka
 • Poređenje lažnih vjerovanja s paukovom kućom (tj. paukovom mrežom), koja lako biva uništena
30.
Ar-Rum الروم Bizantinci
60
Meka
 • Predskazanje pobjede Bizantinaca nad Perzijom, 2. godine poslije Hidžre
 • Neobazrivost ljudi prema Božjoj moći ponovnog oživljavanja ljudi na Sudnjem danu
31.
Lukman لقمان Lukman
34
Meka
 • Priča o Mudrom Lukmanu, i njegovim savjetima sinu
32.
As-Sedžda السجدة Padanje ničice
30
Meka
 • Božje stvaranje i slanje objave ljudima
 • Sudnji dan
33.
Al-Ahzab الأحزاب Saveznici
73
Medina
 • Bitka na rovu, 5. godine po Hidžri, između muslimana i saveznika (pleme Kurejš, Židovi i druga paganska plemena)
 • Poslanik Muhamed i njegova obitelj
34.
Saba سبأ Saba
54
Meka
35.
Fatir فاطر Stvoritelj
45
Meka
 • Božja moć stvaranja i ponovnog oživljavanja umrlih na Sudnjem danu, te Njegova objava poslanicima
36.
Ja-Sin يس Ja-Sin
83
Meka
 • Ljudska odgovornost pred Bogom, u životu i na Dan ponovnog oživljenja
37.
As-Saffat الصافات Redovi
182
Meka
 • Neupitnost ljudskog polaganja računa Bogu na Sudnjem danu
 • Stalna čovjekova potreba za polsaničkim vodstvom i priče o ranijim poslanicima
38.
Sad ص Sad
88
Meka
 • Odbijanje Božje upute onih koji se brzo uzohole
39.
Az-Zumar الزمر Skupine
75
Meka
 • Primjeri Božje moći vidljivi u prirodi
 • Božji oprost svima koji se pokaju prije smrti
 • Alegorije o Sudnjem danu
40.
Al-Mumin المؤمن Vjernik
85
Meka
 • Čovjekova ljubav prema lažnim dobrima (bogatsvo, slava, moć), njegov lažni ponos i neposluh prema Božjoj uputi
 • Priče o ranijim poslanicima
41.
Fussilat فصلت Objašnjenje
54
Meka
 • Čovjekovo prihvatanje ili odbijanje Božje upute
42.
Aš-Šura الشورى Dogovaranje
53
Meka
 • Svi poslanici su dolazili ljudima s istom prukom o Jednom, Jedinom Bogu, te bi se ljudi koji su primali Božju uputu trebali smatrati jednom cjelinom
 • Čovjek će biti nagrađen ili kažnjen samo na osnovu svojih djela, po načelu uzroka i posljedice
43.
Az-Zuhruf الزخرف Ukras
89
Meka
 • Izjednačavati Boga s bilo kime donosi propast duhovnosti i razumu je neprihvatljivo
 • Ljudi koji slijepo slijede vjeru predaka
44.
Ad-Duhan الدخان Dim
59
Meka
 • Objava kudi ponos i gordost u ovosvjetskom životu
45.
Al-Džasija الجاثية Oni koji kleče
37
Meka
 • Ljudi će na Sudnjem danu biti ponovno oživljeni u poniznom stanju pred Bogom
46.
Al-Ahkaf الأحقاف Pješčane dine
35
Meka
 • Svo stvaranje Božje ima svoju svrhu
 • Svi koji poriču Istinu i Objavu naći će propast u onome u čemu vide svoje uporište
 • Pravovjerni trebaju iščekivati božansku pravdu strpljivo i ustrajno
47.
Muhammed محمد Muhamed
38
Medina
 • Poslanik Muhamed
 • Kazivanja o bitci na Bedru i borbi na Božjem putu
48.
Al-Feth الفتح Pobjeda
29
Medina
 • Kazivanja o Sporazumu na Hudejbiji, 6. godine po Hidžri (ožujak 628. godine), između Muhameda i njegovih sljedbenika ispred Medine, i plemena Kurejš ispred Meke, kojim je utemeljeno desetogodišnje primirje, i omogućeno hodočašće (hadž) muslimanima iz Medine u Meku
49.
Al-Hudžurat الحجرات Sobe
18
Medina
 • Norme društvenog ponašanja i međusobnog poštovanja, osobito prema Poslaniku i njegovoj obitelji
 • Svi vjernici su braća, ali i cijelo čovječanstvo
 • Razlika između iskrenog vjerovanja i pukog ispunjavanja vjerskih formalnosti
50.
Kaf ق Kaf
45
Meka
 • Ponovno oživljenje na Sudnjem danu i čovjekova nemoć pred Božjim sudom
 • Bog je čovjeku bliži od njegove vratne žile kucavice
 • Kazivanja o nevjerničkim narodima, kao opomena nevjernicima u Meki, ali i podrška Poslaniku i vjernicima
51.
Ad-Darijat الذاريات Oni koji pušu
60
Meka
 • Božje zaklinjanje o istinitosti Sudnjega dana, patnje za nevjernike i nagrade za vjernike
 • Bog je čovjeku ponudio brojne dokaze o Sebi u Svome stvaranju
 • Kazivanje o posjetiteljima Ibrahimovim (Abrahamovim), kao i o Musau (Mojsiju), narodima Ad, Semud i narodu Nuhovom (Noah)
52.
At-Tur الطور Gora
49
Meka
 • Božje zaklinjanje u Sinajsku goru o istinitosti Sudnjega dana
 • Odgovori na prigovore mekanskih nevjernika Poslaniku, kao i uputa Poslaniku da ustraje u svojoj misiji i prenošenju Božje poruke, te da se uzda u Njegov sud
 • Blaženstvo vjernika nasuprot patnje u Paklu
53.
An-Nedžm النجم Zvijezda
62
Meka
 • Potvrda poslaničkim vizijama koje je imao Muhamed
 • Kazivanje o uznesenju Muhamedovom (Miradž) do nebeske konačne granice postojanja
 • Opovrgavanje idolopokloničkih tvrdnji o božicama i anđelima
54.
Al-Kamer القمر Mjesec
55
Meka
 • Opomena nevjernicima i ukazivanje Poslaniku na prijašnje nevjerničke narode, Sudnji dan i Božju moć
55.
Ar-Rahman لرحمن Milostivi
78
Medina
 • Sve je prolazno, osim lica Božjega
 • Opisi Božjih blagodati i rajskih užitaka uz refrensko pitanje "Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?"
56.
Al-Vakia ألواقعة Događaj
96
Meka
 • Neizbježni događaj Sudnjeg dana
 • Opisi rajskih užitaka koji nikada neće prestati ili oskudijevati
 • Opisi jednog stanja nesretnika koji su kažnjeni Paklom
57.
Al-Hadid الحديد Željezo
29
Medina
 • Neizmjerno Božje znanje, moć i savršena svojstva
 • Smisao života na ovome svijetu i stanje vjernika koji su bili iskreni i licemjera na Sudnjemu danu
58.
Al-Mudžadela المجادلة Rasprava
22
Medina
 • Razvod braka
 • Vjerovanje, poricanje i licemjerje
 • Stav koji bi vjernici trebali imati prema nevjernicima
59.
Al-Hašr الحشر Progonstvo
24
Medina
60.
Al-Mumtahina الممتحنة Provjerena
13
Medina
 • Odnos vjernika prema nevjernicima
61.
As-Saff الصف Bojni red
14
Medina
 • Poziv vjernicima da usklade ono što pokazuju formalno sa stvarnim i iskrenim vjerovanjem
62.
Al-Džumua الجمعة Petak
11
Medina
 • Obavezna zajednička molitva svim muslimanima petkom - džuma-namaz
63.
Al-Munafikun المنافقون Licemjeri
11
Medina
 • Licemjerje u vjeri
64.
At-Tegabun التغابن Samoobrana
18
Medina
 • Poziv u vjeru, pokornost Bogu i promoviranje dobrote i pozitivnih vrijednosti
65.
At-Talak الطلاق Razvod braka
12
Medina
 • Razvod braka, period čekanja do ponovnog sklapanja braka i vezani propisi
66.
At-Tahrim التحريم Zabrana
12
Medina
 • Osvrti na osobni i obiteljski život Poslanika Muhameda
67.
Al-Mulk الملك Vlast
30
Meka
 • Čovjek sam je nemoćan razumjeti misterije univerzuma, zato mu je neophodna uputa kroz božansku objavu
 • Nitko nema pravo svoju volju nametati drugima, već samo ih pozivati i biti dobar primjer
68.
Al-Kalem القلم Pero za pisanje
52
Meka
 • Božja pravda i Sudnji dan
 • Izazovi i upozorenja nevjernicima i onima koji cinično propituju vjeru i objavu, te odgovori na njihove smicalice
 • Obrana Poslanika pred nasrtajima nevjernika i podrška njemu
69.
Al-Hakka الحاقة Čas neizbježni
52
Meka
 • Kazne za nevjernike tijekom ovosvjetskog život
 • Sudnji dan i život poslije smrti
 • Potvrda istinitosti Kurana i Poslanika
70.
Al-Mearidž المعارج Stube
44
Meka
 • Grozote Sudnjega dana, osobito za nevjernike, kada nitko nikome neće niti moći niti željeti pomoći
 • Raj nije za nevjernike i oni će u vječnome životu biti posramljeni, oborenih pogleda
71.
Nuh نوح Noa
28
Meka
 • Kazivanje o poslaniku Nuhu (Noa), i njegovom žaljenju Bogu jer njegov narod odbija poslušati sva upozorenja koja im on od Boga prenosi
 • Potop nevjerničkog naroda Nuhova
72.
Al-Džinn الجن Džinovi
28
Meka
 • Kazivanje o džinovima, nevidljivim duhovnim bićima stvorenima od vatre, kojima je također dana slobodna volja od Boga da izaberu vjernički ili nevjernički put. Ova sura govori o tome kako je skupina džinova odbacila lažne bogove i prihvatila islam od Muhameda.
73.
Al-Muzemmil المزمل Umotani
20
Meka
 • Bog se obraća Muhamedu i priprema ga za objavu i poslaničku misiju, te ga upućuje na bdijenje noću u molitvi, strpljenje i izdržljivost u teškoćama koje će mu njegova misija donijeti
 • Kao jedna od prvih sura, propisuje se Muhamedu da noću kroz molitvu ponavlja objavljeni tekst Kurana, koji je do tada bio kratak, pa ga je bilo moguće cijelog odrecitirati u jednoj noći
74.
Al-Muddessir المدثر Pokriveni
56
Meka
 • Kao jedna od prvih sura, poziva Muhameda na obavljanje svoje poslaničke dužnosti pozivanja ljudi u pravu vjeru, te se sažeto dotiče mnogih temeljnih istina i principa Kurana
75.
Al-Kijama القيامة Smak svijeta
40
Meka
 • Objašnjenje koncepta ponovnog oživljavanja (uskrsnuća) svih mrtvih na Sudnjemu danu od strane Boga, kako bi bio obavljen konačni sud
76.
Al-Insan الإنسان Čovjek
31
Medina
 • Rajske ljepote i užici
77.
Al-Mursalat المرسلات Poslani
50
Meka
 • Sudnji dan i stanje vjernika i onih koji su poricali toga dana
78.
An-Naba النبأ Vijest
40
Meka
 • Život poslije smrti
 • Dan ponovnog oživljenja i Božji sud toga dana
79.
An-Naziat النازعات Oni koji čupaju
46
Meka
 • Utvrđivanje istinitosti Sudnjega dana i ponovnog oživljenja, te upozorenje onima koji utjeruju Poslanika u laž
 • Navođenje primjera iz života Musaa (Mojsija) i njegovog progonstva od strane faraona
 • Vrijeme Sudnjega dana poznato je samo Alahu, i nikome drugome, čak ni njegovu Poslaniku
80.
Abasa عبس Namrštio se
42
Meka
 • Bog kritikuje Muhameda jer se namrštio i ignorirao slijepog čovjeka koji je došao da sluša o vjeri, a svoju pažnju je usmjerio prema bogatim glavešinama
81.
At-Takvir التكوير Pestanak sjaja
29
Meka
82.
Al-Infitar الانفطار Rascjepljenje
19
Meka
83.
Al-Mutaffifun المطففين Oni koji pri mjerenju zakidaju
36
Meka
84.
Al-Inšikak الانشقاق Cijepanje
25
Meka
85.
Al-Burudž البروج Sazviježđa
22
Meka
86.
At-Tarik الطارق Onaj koji kuca
17
Meka
87.
Al-Ala الأعلى Svevišnji
19
Meka
88.
Al-Gašija الغاشية Teška nevolja
26
Meka
89.
Al-Fedžr الفجر Zora
30
Meka
90.
Al-Beled البلد Grad
20
Meka
91.
Aš-Šems الشمس Sunce
15
Meka
92.
Al-Lejl الشمس Noć
21
Meka
93.
Ad-Duha الضحى Jutro
11
Meka
94.
Al-Inširah الإنشراح Širokogrudnost
8
Meka
95.
At-Tin التين Smokva
8
Meka
96.
Al-Alek العلق Ugrušak
19
Meka
97.
Al-Kadr القدر Sudbina
5
Meka
98.
Al-Bejjina البينة Dokaz jasni
8
Medina
99.
Az-Zilzal الزلزل Zemljotres
8
Medina
100.
Al-Adijat العاديات Oni koji jure
11
Meka
101.
Al-Karia القارعة Propast
11
Meka
102.
At-Tekasur التكاثر Nadmetanje
8
Meka
103.
Al-Asr العصر Vrijeme
3
Meka
104.
Al-Humaza الهمزة Klevetnik
9
Meka
105.
Al-Fil الفيل Slon
5
Meka
106.
Kurejš قريش Pleme Kurejš
4
Meka
107.
Al-Maun الماعون Davanje pomoći
7
Meka
108.
Al-Kevser الكوثر Obilje
3
Meka
109.
Al-Kafirun الكوثر Nevjernici
6
Meka
110.
An-Nasr النصر Pomoć
3
Medina
111.
Al-Leheb اللهب Plamen
5
Meka
112.
Al-Ihlas الإخلاص Iskrenost
4
Meka
113.
Al-Felek الفلق Svitanje
5
Meka
114.
An-Nas الناس Ljudi
6
Meka