Popis osnovnih tema u šumarstvu

Izvor: Wikipedija
Stablo hrasta
Bukva
Prašuma

Šumarstvo je znanost i umijeće gospodarenja šumskim bogatstvima. Ono je i značajna gospodarska grana u smislu pridobivanja materijala i energije, kao i angažiranja radne snage. Šumarstvu je cilj održavanje i poboljšavanje šumskih ekosustava, očuvanje biološke raznolikosti te gospodarskih, društvenih i ekoloških funkcija šume.[1]

Fokus[uredi | uredi kôd]

  • Stablo - biljni organizam čija se vrsta, starost, vitalnost, rast, zdravlje i veličina razmatraju pojedinačno ili češće, kao dio cjeline;
  • Šuma - zemljište koje je suvislo obraslo šumskim drvećem i/ili njegovim grmolikim oblicima, grmljem i prizemnim rašćem na površini od 0,1 ha i većoj, gdje se trajno proizvode šumski proizvodi i ostvaruju općekorisne funkcije šume, a između biocenoze i staništa vladaju uravnoteženi odnosi.[2]
  • Biom - ekološki definiran strukturom šuma, vrstama lista, razmakom stabala i klimom.
Osnovni šumski biomi
Borealne šume
Tajga
Šume umjerenoga pojasa
Crnogorične šume umjerenog pojasa Listopadne i mješovite šume umjerenih predjela Mediteranske šume i makije
Tropske/Subtropske šume
Tropske i subtropske crnogorične šume Tropske i subtropske suhe listopadne šume Tropske i subtropske vlažne listopadne šume
Vlažna staništa
Šuma mangrova Tresetište Močvara
Ostalo
Urbana šuma Poplavna šuma

Grane šumarstva[uredi | uredi kôd]

Stablo[uredi | uredi kôd]

Stablo u jesen
Godovi stabla

Vrste drveća[uredi | uredi kôd]

Građa stabla i drva[uredi | uredi kôd]

Poznata stabla[uredi | uredi kôd]

Vrste šuma[uredi | uredi kôd]

Po ekološkim faktorima[uredi | uredi kôd]

Tajga
Prašuma

Po načinu gospodarenja[uredi | uredi kôd]

Po postanku[uredi | uredi kôd]

Šumom se ne smatraju: šumski rasadnik, drvored, park, botanički vrt, arboretum.

Vrste šumskih sastojina[uredi | uredi kôd]

Šumska sastojina je dio šume koji se od ostalih dijelova šume razlikuje po vrsti drveća, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, starosti i stadiju razvoja.[4]

Po načinu gospodarenja[uredi | uredi kôd]

Po uzgojnom obliku[uredi | uredi kôd]

Makija

Po stadiju razvitka[uredi | uredi kôd]

Zanimanja u šumarstvu[uredi | uredi kôd]

Šumarska tehničarka

Poznati hrvatski šumarski stručnjaci[uredi | uredi kôd]

Uzgajanje šuma[uredi | uredi kôd]

Kontenjerska proizvodnja šumskih sadnica
Posađene šumske sadnice na šumskom zemljištu

Uzgajanje šuma je znanstvena i stručna disciplina koja se bavi osnivanjem, njegom i pomlađivanjem šumskih sastojina s ciljem optimalnoga i trajnoga ispunjenja gospodarskih i općekorisnih funkcija.[5]

Uzgojni radovi[uredi | uredi kôd]

Hortikultura[uredi | uredi kôd]

Pridobivanje šuma[uredi | uredi kôd]

Forvarder
Harvester
Kamion za prijevoz drva
Drvni sortimenti

Pridobivanje šuma (eksploatacija šuma) dio je šumarstva koji se bavi uzimanjem i svrhovitom uporabom svih postojećih obnovljivih i neobnovljivih prirodnih proizvoda šume, koji se dijele na glavne ili primarne šumske proizvode (drvo) i sporedne ili sekundarne šumske proizvode (svi ostali šumski proizvodi).[6]

Proizvodi od drva[uredi | uredi kôd]

Zaštita šuma[uredi | uredi kôd]

Šumski požar

Zaštita šuma je zaštita šumskog bogatstva, njegovog produktivnog tijeka i njegovih produkata od raznih smetnji i gubitaka.[7] Zadaća je zaštite šume ispitati sve štete u šumi, naći sredstva zaštite protiv šteta, naći sredstva suzbijanja svih opasnosti, koje prijete šumi i naći načine gospodarenja, da se zaštiti šuma.[8]

Uređivanje šuma[uredi | uredi kôd]

Mjerenje opsega stabla
Oprema za orijentaciju i mjerenja u prirodi

Uređivanje šuma je skup operacija, koje treba obaviti za izradu uređajnog elaborata, tj. plana gospodarenja. Urediti šumu znači sastaviti za nju elaborat (gospodarsku osnovu) po kojem će se gospodariti.

Instrumenti i alati za mjerenja u šumarstvu[uredi | uredi kôd]

Ekologija šuma[uredi | uredi kôd]

Bioraznolikost

Lovstvo[uredi | uredi kôd]

Prizor iz lova

Šumarske institucije[uredi | uredi kôd]

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu

Povijest šumarstva[uredi | uredi kôd]

Izmjera stabla u prošlosti

Ostalo[uredi | uredi kôd]

Panorama[uredi | uredi kôd]

Panoramski pogled na bjelogoričnu šumu
Panoramski pogled na bjelogoričnu šumu
Panoramski pogled na crnogoričnu šumu
Panoramski pogled na crnogoričnu šumu

Izvori[uredi | uredi kôd]