Popis sisavaca u Hrvatskoj

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Sisavci u Republici Hrvatskoj podrazumijevamo vrste po slijedu životinje (lat. Animalia)svitkovci (lat. Chordata)sisavci (lat. Mammalia). Radi se o divljim vrstama sisavaca. U RH je zabilježeno 101 vrsta sisavaca od koji 90 autohtono pripada području RH te sa tom brojkom spada u osam europskih zemalja sa najvećim brojem vrsta sisavaca.[1]

Zaštićeni sisavci na području RH[uredi | uredi kôd]

Ovo je popis zaštićenih sisavaca zabilježenih na području RH. Sve ove životinjske vrste su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode[2] od 28. lipnja 2013. godine i Pravilnikom izdanim u NN 144/2013[3] od donositelja Ministarstva zaštite okoliša i prirode objavljenog u tiskanog izdanju Narodnih novina 4. prosinca 2013. godine.

Red Porodica Vrsta (lat.) Vrsta (hrv.) Endem
Carnivora Canidae Canis lupus (Linnaeus, 1758.) vuk 1
Carnivora Felidae Felis silvestris (Schreber, 1777.) divlja mačka 2
Carnivora Felidae Lynx lynx (Linnaeus, 1758.) ris 3
Carnivora Mustelidae Lutra lutra (Linnaeus, 1758.) vidra 4
Carnivora Mustelidae Mustela lutreola (Linnaeus, 1761.) europska vidrica 5
Carnivora Phocidae Monachus monachus (Hermann, 1779.) sredozemna medvjedica 6
Carnivora Ursidae Ursus arctos (Linnaeus, 1758.) smeđi medvjed 7
Cetartiodactyla Balaenopteridae Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758.) kit perajar 8
Artiodactyla Bovidae Rupicapra rupicapra balcanica (Bolkay, 1925.) balkanska divokoza 9
Cetacea Delphinidae Delphinus delphis (Linnaeus, 1758.) obični dupin 10
Cetacea Delphinidae Globicephala melas (Traill, 1809.) bjelogrli dupin 11
Cetacea Delphinidae Grampus griseus (Cuvier, 1812.) glavati dupin 12
Cetacea Delphinidae Pseudorca crassidens (Owen, 1846.) crni dupin 12
Cetacea Delphinidae Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833. ) prugasti dupin 13
Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus (Montagu, 1821.) dobri dupin 14
Cetacea Physeteridae Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758.) ulješura 15
Cetacea Ziphiidae Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823.) krupnozubi dupin 16
Chiroptera Molossidae Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814.) sredozemni slobodnorepac 17
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus blasii (Peters, 1866.) Blazijev potkovnjak 18
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus euryale (Blasius, 1853.) južni potkovnjak 19
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774.) veliki potkovnjak 20
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800.) mali potkovnjak 21
Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901.) Meheljev potkovnjak 22
Chiroptera Vespertilionidae Barbastella barbastellus (Schreber, 1774.) širokouhi mračnjak 23
Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus nilssonii (Keyserling i Blasius, 1839.) sjeverni noćnjak 24
Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus serotinus (Schreber, 1774.) kasni noćnjak 25
Chiroptera Vespertilionidae Hypsugo savii (Bonaparte, 1837.) primorski šišmiš 26
Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817.) dugokrili pršnjak 27
Chiroptera Vespertilionidae Myotis alcathoe (Helversen i Heller, 2001.) mali brkati šišmiš 28
Chiroptera Vespertilionidae Myotis aurascens (Kuzyakin, 1935.) primorski brkati šišmiš 29
Chiroptera Vespertilionidae Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817.) velikouhi šišmiš 30
Chiroptera Vespertilionidae Myotis blythii (Tomes, 1857.) oštrouhi šišmiš 31
Chiroptera Vespertilionidae Myotis brandtii (Eversmann, 1845.) Brandtov šišmiš 32
Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837.) dugonogi šišmiš 33
Chiroptera Vespertilionidae Myotis dasycneme (Boie, 1825.) močvarni šišmiš 34
Chiroptera Vespertilionidae Myotis daubentonii (Kuhl, 1817.) riječni šišmiš 35
Chiroptera Vespertilionidae Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806.) riđi šišmiš 36
Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis (Borkhausen, 1797.) veliki šišmiš 37
Chiroptera Vespertilionidae Myotis mystacinus (Kuhl, 1817.) brkati šišmiš 38
Chiroptera Vespertilionidae Myotis nattereri (Kuhl, 1817) resati šišmiš 39
Chiroptera Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780.) veliki večernjak 40
Chiroptera Vespertilionidae Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817.) mali večernjak 41
Chiroptera Vespertilionidae Nyctalus noctula (Schreber, 1774.) rani večernjak 42
Chiroptera Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817.) bjelorubi šišmiš 43
Chiroptera Vespertilionidae Pipistrellus nathusii (Keyserling i Blasius, 1839.) mali šumski šišmiš 44
Chiroptera Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774.) patuljasti šišmiš 45
Chiroptera Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825.) patuljasti močvarni šišmiš 46
Chiroptera Vespertilionidae Plecotus austriacus (Fischer, 1829.) sivi dugoušan 47
Chiroptera Vespertilionidae Plecotus auritus (Linnaeus, 1758.) smeđi dugoušan 48
Chiroptera Vespertilionidae Plecotus kolombatovici (Đulić, 1980.) Kolombatovićev dugoušan 49
Chiroptera Vespertilionidae Plecotus macrobullaris (Kuzyakin, 1965.) gorski dugoušan 50
Chiroptera Vespertilionidae Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758.) dvobojni šišmiš 51
Eulipotyphla Talpidae Talpa europaea (Linnaeus, 1758.) krtica 52
Rodentia Castoridae Castor fiber (Linnaeus, 1758.) europski dabar 53
Rodentia Cricetidae Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758.) hrčak 54
Rodentia Cricetidae Dinaromys bogdanovi (Martino, 1922.) dinarski voluhar 55 da
Rodentia Gliridae Dryomys nitedula (Pallas, 1778.) gorski puh 56
Rodentia Gliridae Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758.) puh orašar 57
Rodentia Spalacidae Spalax leucodon (Nordmann, 1840.) sljepaš 58
Rodentia Sciuridae Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766.) tekunica 59

Pod zaštitom su i ostale vrste kitova (Cetacea) koje se povremeno pojave u Jadranskom moru, također i sve ostale vrste šišmiša (Chiroptera) koje se pojave na teritoriju RH.

Ostali sisavci u RH koji imaju reguliran status[uredi | uredi kôd]

Uz zaštićene sisavce, na području RH postoji populacija sisavaca čiji status je pod zaštitom drugačije reguliran u odnosu na zaštićene vrste. Ta zaštita uglavnom podrazumjeva lovnu praksu to jest razdoblja tijekom godine kada je omogućeno da se uz dobro gospodarenje divljim sisavcima bez narušavanja prirodne ravnoteže iz prirode izuzmu jedinke putem lova. Valja naglasiti da je dio zaštićenih sisavaca u RH i na listi kojoj je uslijed određenih uvjeta dozvoljen odsrijel pojedinih jedinki, najbolji primjeri su smeđi medvjed, divokoza i dabar.

Krupna divljač i lovostaj[uredi | uredi kôd]

jelen – od 16. siječnja do 15. kolovoza
košuta – od 16. siječnja do 30. rujna
tele – od 1. ožujka do 30. rujna
jelen – od 1. veljače do 15. rujna
košuta – od 1. veljače do 30. rujna
tele – od 1. ožujka do 30. rujna
jelen – kad nema očišćene i zrele rogove
košuta – kad je visoko bređa
tele – od 1. siječnja do 31. prosinca
srnjak – od 1. listopada do 30. travnja
srna i lane – od 1. veljače do 30. rujna
muflon – nema lovostaja
muflonka i janje – od 1. siječnja do 31. srpnja
vepar, nazime i prase – nema lovostaja
krmača – od 1. veljače do 30. lipnja

Sitna divljač i lovostaj[uredi | uredi kôd]

Ostali sisavci[uredi | uredi kôd]

U RH kao i u ostalim državama postoji skupina sisavaca čiji status nije reguliran pod nekakvim oblikom zaštite, najčešće se radi o štetočinama i invazivnim vrstama, vrstama čiji godišnji prirast bez obzira na kontrolu određenim sredstvima nije moguće ugroziti. Ta velika skupina sisavaca pripada redu glodavaca (Rodentia).[4]

Red:Rodentia
Porodica: Vjeverice (lat. Sciuridae)
1. crvena vjeverica (lat. Sciurus vulgaris)74
2. tekunica (lat. Spermophilus citellus)

Porodica: Dabrovi (lat. Castoridae)
3. Dabar (lat. Castor fiber)

Porodica: Puhovi (lat. Myoxidae)
4. sivi (veliki) puh (lat. Glis glis alt. Myoxus glis)
5. vrtni puh (lat. Eliomys quercinus) 75
6. gorski puh (lat. Dryomys nitedula) 76
7. puh orašar (lat. Muscardinus avellanarius)

Porodica: miševi (lat. Muridae)

Potporodica: voluharice (lat. Arvicolinae)
8. vodena voluharica (lat. Arvicola terrestris) 77
9. europska snježna voluharica (lat. Chionomys nivalis) 78
10. šumska voluharica (lat. Myodes glareolus) 79
11. dinarski voluhar (lat. Dinaromys bogdanovi)
12. livadna voluharica (lat. Microtus agrestis) 80
13. poljska voluharica (lat. Microtus arvalis) 81
14. Microtus subterraneus 82
15. Microtus multiplex 83
16. bizamski štakor (lat. Ondatra zibethicus) 84
Potporodica: Hrčci (lat. Cricetinae)
17. europski hrčak (lat. Cricetus cricetus) 85
Potporodica: pravi miševi (lat. Murinae)
18. prugasti poljski miš (lat. Apodemus agrarius) 86
19. Apodemus epimelas 87
20. žutogrli miš (lat. Apodemus flavicollis) 88
21. obični šumski miš (lat. Apodemus sylvaticus) 89
22. patuljasti miš (lat. Micromys minutus) 90
23. domaći miš (lat. Mus (musculus) domesticus) 91
24. Mus (musculus) musculus 92
25. miš humkaš (lat. Mus spicilegus) 93
26. smeđi štakor (lat. Rattus norvegicus) 94
27. kućni štakor (lat. Rattus rattus) 95
Potporodica: Sljepaši (lat. Spalacinae)
28. sljepaš (lat. Nannospalax leucodon)

Porodica: Nutrije (lat. Myocastoridae)
29. nutrija (lat. Myocastor coypus) 96

Napomena: Popis je nepotpun. Ukupan broj zabilježenih sisavaca je 101. Na popisu je trenutačno 96 sisavaca. Nije poznato da li se radi o nekim migratornim vrstama ili jednostavno nedostaju neke uobičajene vrste.

Izvori[uredi | uredi kôd]