Šume mediteransko-litoralnog pojasa Hrvatske: razlika između inačica

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
 
U sloju grmlja česte su vrste [[Grmoliki grašar|'''grmoliki grašar''']] (''Coronilla emeroides''), [[Rujevina|'''rujevina''']] (''Cotinus coggygria''), [[Drača|'''drača''']] (''Paliurus spina-christi''), [[Pucalina|'''pucalina''']] (''Colutea arborescens''), [[Rašeljka|'''rašeljka''']] (''Prunus mahaleb''), [[Drijen|'''drijen''']] (''Cornus mas''), [[Trnina|'''trnina''']] (''Prunus spinosa''), [[Pavitina|'''pavitina''']] (''Clematis vitalba''), [[Brijestolisna kupina|'''brijestolisna kupina''']] (''Rubus ulmifolia'') i dr.
 
U prizemnom sloju može se naći [[Jasenak|'''jasenak''']] (''Dictamnus albus''), [[Pčelinja ljubica|'''pčelinja ljubica''']] (''Melittis melissophyllum''), [[Crvena djetelina|'''crvena djetelina''']] (''Trifolium rubens''), lastavičnjak (''Cynanchum adriaticum''), primorski vrijesak (''Satureja montana''), uskolisna veprina (''Ruscus aculeatus''), jesenska šašika (''Sesleria autumnalis''), sparožina (''Asparagus tenuifolius''), crvena iglica (''Geranium sanguineum'') i mnoge druge.
76

uređivanja

Navigacijski izbornik