Razlika između inačica stranice »Barokomora«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Obrisana 103 bajta ,  prije 12 godina
→‎Hiperbarična komora: prevod na hr.i tehnička korekcija teksta
(→‎Hipobarična komora: prevod na hrvatski i uređenje teksta)
(→‎Hiperbarična komora: prevod na hr.i tehnička korekcija teksta)
 
===Hiperbarična komora===
Hiperbarična komora je uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog pritiskatlaka u odnosu na normalni atmosferskiatmosferske pritisaktlak od 1 bar-a. Sa „porastom"porastom dubine“dubine" uz pomoć kompresora vazduhazraka i 100% kiseonikakisika iz kiseoničkih boca pod pritiskom, u njoj raste barometarski pritisak, a to je fiziološki jednako ronjenju ispod površine mora. Hiperbarična barokomora je zapravo „simulator"simulator ronjenja“ronjenja", samo što umestoumjesto vode njenu unutrašnjost ispunjava gasplin (100% kiseonikkisik).
 
'''''Namena hiprebaričnih komora:''''';
*naučnoistraživački rad u oblasti pomorske medicine,
*selekcija (izbor) ronilacaronilac i kesonskih radnika,
*trenaža ronilacaronilac i kesonskih radnika za boravak ispod površine vode,
provera*provjera ispravnosti ronilačke opreme i uređaja,
lečenje*liječenje ronilacaronilac i kesonskih radnika od posledicaposljedica dekompresivne bolesti,
lečenje*liječenje bolesnika primenomprimjenom hiperbarične oksigenacije (HBO).
 
naučnoistraživački rad u oblasti pomorske medicine,
selekcija (izbor) ronilaca i kesonskih radnika,
trenaža ronilaca i kesonskih radnika za boravak ispod površine vode,
provera ispravnosti ronilačke opreme i uređaja,
lečenje ronilaca i kesonskih radnika od posledica dekompresivne bolesti,
lečenje bolesnika primenom hiperbarične oksigenacije (HBO).
 
'''''Podjela hiperbaričnih komora''''';
Podela hiperbaričnih komora Osnovna podelapodjela hiperbaričnih komora zasnovana je na broju osoba koje se mogu podvrgnuti lečenjuliječenju u njima, ali i na čitavom nizu razlika između pojedinih komora zasnovanom na tehničkim principima, ali i na specifičnostima vezanim za režim rada i ponašanja bolesnika koji se lečeliječe u njima.;
 
**''Jednomesne hiperbarične komore'': namenjenenamijenjene su za lečenjeliječenje jedne osobe u ležećem, poluležećem ili sedećemsjedećem položaju. Sastoje se od telatijela komore u kojoj se bolesnik izlaže HBO i prateće opreme (kiseoničke instalacije, komandnog pulta, monitoringa za praćenje vitalnih parametara bolesnika i fizičkih parametara u komori i barosali). Unutrašnju sredinu komore čini 100% kiseonikkisik pod povišenim pritiskom u komekojem se bolesnik „kupa“"kupa" i istovremenoistodobno ga udiše. UTijekom toku lečenjaliječenja u ovim komorama lekarliječnik je izvan komore a sa bolesnikombolesnika kontaktira vizuelnovizualno i preko interfonainterfon. Za razliku od višemesnih komora ovdeovdje je lekarliječnik posvećen i vodi brigu samo o jednom bolesnikubolesnika a pritisaktlak kiseonikakisika i drugi parametri podešavaju se samo njemu.
 
**''Višemesne hiperbarične komore '':namenjene namijenjene su za lečenjeliječenje dvedvije ili više osoba u ležećem, poluležećem ili sedećemsjedećem položaju. Sastoje se iz jedanog dva ili tri odeljkaodjeljka koji služe za HBOT, ulazak osoblja, hitne intervencije i dostavljanje lekovalijekova i drugog materijala u toku terapije. Unutrašnju sredinu ovih komora ispunjava vazduhzrak pod pritiskom, dok pacijent preko maske za lice, oronazalnog tubusa ili specijalnog skafandera udiše 100% kiseonikkisik na povišenom pritisku.U tokutijekom lečenjaliječenja u ovim komorama obavezno je prisutvo lekaraliječnika ili medicinskog tehničara (u svojstvu pratioca).[2]
Podela hiperbaričnih komora Osnovna podela hiperbaričnih komora zasnovana je na broju osoba koje se mogu podvrgnuti lečenju u njima, ali i na čitavom nizu razlika između pojedinih komora zasnovanom na tehničkim principima, ali i na specifičnostima vezanim za režim rada i ponašanja bolesnika koji se leče u njima.
 
Jednomesna hiperbarična komora BLKS 301M Višemesna barokomora
 
 
Jednomesne hiperbarične komore: namenjene su za lečenje jedne osobe u ležećem, poluležećem ili sedećem položaju. Sastoje se od tela komore u kojoj se bolesnik izlaže HBO i prateće opreme (kiseoničke instalacije, komandnog pulta, monitoringa za praćenje vitalnih parametara bolesnika i fizičkih parametara u komori i barosali). Unutrašnju sredinu komore čini 100% kiseonik pod povišenim pritiskom u kome se bolesnik „kupa“ i istovremeno ga udiše. U toku lečenja u ovim komorama lekar je izvan komore a sa bolesnikom kontaktira vizuelno i preko interfona. Za razliku od višemesnih komora ovde je lekar posvećen i vodi brigu samo o jednom bolesniku a pritisak kiseonika i drugi parametri podešavaju se samo njemu.
 
 
 
Višemesne hiperbarične komore :namenjene su za lečenje dve ili više osoba u ležećem, poluležećem ili sedećem položaju. Sastoje se iz jedanog dva ili tri odeljka koji služe za HBOT, ulazak osoblja, hitne intervencije i dostavljanje lekova i drugog materijala u toku terapije. Unutrašnju sredinu ovih komora ispunjava vazduh pod pritiskom, dok pacijent preko maske za lice, oronazalnog tubusa ili specijalnog skafandera udiše 100% kiseonik na povišenom pritisku.U toku lečenja u ovim komorama obavezno je prisutvo lekara ili medicinskog tehničara (u svojstvu pratioca).[2]
 
 
 
Hibridne hiperbarične komore : su jednomesne komore u kojima bolesnici dišu kiseonik na masku a sredinu čini vazduh pod pritiskom.
Stanica na tečni kiseonik za snabdevanje barokomora 100% kiseonikom
 
 
Lake prenosne hiperbarične komore [3]: su jednomesne ili višemesne komore i koriste za lečenje u kućnim uslovim a proizvedene su od lakih materijala (uglavnom gume i plastike) te se obično nazivaju „laka komora“, i rade na nižem pritisku od pritiska na kome rade komore od čvrstog materijala. Ova komora koja je komercijalno dostupna u SAD radi na pritisku do maksimalno 4 PSI (1.27 ATA 8.92 FSU) a napaja se gasom iz koncentratora kisonika (obično 95% kiseonik) ili 100% kiseonik kao gas za disanje i lečenje, iz prenosnih boca pod pritiskom. Ukupna koncentracija kiseonika u ovim komorama ne sme premašiti 25%, jer veća koncentracija može povećati rizik od požara.
 
 
 
Hibridne**''Hibridni hiperbarične komore '': su jednomesne komore u kojima bolesnici dišu kiseonikkisik na masku a sredinu čini vazduhzrak pod pritiskom.
**''Lake prenosneprijenosne hiperbarične komore'' [3]: su jednomesne ili višemesne komore i koriste za lečenjeliječenje u kućnim uslovimuvjeti a proizvedene su od lakih materijala (uglavnom gume i plastike) te se obično nazivaju „laka"laka komora“komora", i rade na nižem pritisku od pritiska na kome rade komore od čvrstog materijala. Ova komora koja je komercijalno dostupna u SAD radi na pritiskutlaku do maksimalno 4 PSI (1.27 ATA 8.92 FSU) a napaja se gasomplinom iz koncentratorakoncentrata kisonika (obično 95% kiseonikkisik) ili 100% kiseonikkisik kao gasplin za disanje i lečenjeliječenje, iz prenosnihprijenosnih boca pod pritiskom . Ukupna koncentracija kiseonikakisika u ovim komorama ne smesmije premašiti 25%, jer veća koncentracija može povećati rizik od požara.
 
=== Hipo i hiperbarična komora===
646

uređivanja

Navigacijski izbornik