Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
→‎Tijela jedinica lokalne samouprave: {{glavni|Gradonačelnik u Hrvatskoj|}}
(→‎Tijela jedinica lokalne samouprave: {{glavni|Gradonačelnik u Hrvatskoj|}})
Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
 
=== Općinski načelnik, gradonačelnik i poglavarstvogradonačelnik (izvršna tijela)===
{{glavni|Gradonačelnik u Hrvatskoj|}}
Izvršna tijela u općini općinski načelnik i općinsko poglavarstvo. U općini koja ima do 3.000 stanovnika za obavljanje izvršnih poslova ne bira se poglavarstvo, već njegove dužnosti obavlja općinsko vijeće, dok općina koja ima od 3.001 do 10.000 stanovnika statutom može odrediti da se za obavljanje izvršnih poslova ne bira poglavarstvo, već da njegove dužnosti obavlja predstavničko tijelo. U tim slučajevima dužnost općinskog načelnika obavlja predsjednik općinskog vijeća.
 
 
U općini i gradu koji ima poglavarstvo općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika bira općinsko vijeće, odnosno gradsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova članova predstavničkog tijela. Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik ima do dva zamjenika. Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik općinu, odnosno grad.Općinski načelnik je predsjednik općinskog poglavarstva (naravno ukoliko ga općina ima), a gradonačelnik je predsjednik gradskog poglavarstva. Članove poglavarstva biraju članovi predstavničkog tijela na vrijeme od četiri godine, a na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika.
<!--
 
Broj članova poglavarstva mora biti neparan, a utvrđuje se statutom i to tako da poglavarstvo:
* općine koja ima do 10.000 stanovnika ima od tri do pet članova,
* obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova. Poglavarstvo je odgovorno predstavničkom tijelu.
-->
 
=== Upravni odjeli i službe ===
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
 
U općinama i gradovima koji nemaju poglavarstvo ustrojava se jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga. Jedinstveni upravni odjel može se ustrojiti i u općinama i gradovima koji imaju poglavarstvo.
 
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo.
 
== Povezani članci ==

Navigacijski izbornik