Prijeđi na sadržaj

Otopine: razlika između inačica

Dodano 2.498 bajtova ,  prije 12 godina
(Uklanjanje izmjene što ju je unio Nbedeko2 (Razgovor sa suradnikom:Nbedeko2))
[[vi:Dung dịch]]
[[zh:溶液]]
== Koligativna svojstva otopina ==
 
U koligativna svojstva otopina ubrajamo sniženje tlaka para otopine, povišenje vrelišta otopine, sniženje ledišta i osmotski tlak. Koligativna svojstva ovise o količini otopljene tvari u otopini.
 
'''Sniženje tlaka para'''
Tlak para otopine manji je u odnosu na tlak para čistog otapala. U otopini imamo veći broj čestica (čestice otapala + čestice otopljene tvari) nego u čistom otapalu (samo čestice otapala) pa je kinetička energija čestica u otopini manja u odnosu na čisto otapalo, što rezultira manjom mogućnosti prelaska čestica otapala iz otopine, točnije iz tekućeg u plinovito stanje.
 
'''Povišenje vrelišta otopine'''
Vrelište jest temperatura na kojoj se tlak para neke otopine ili tekućine izjednači sa atmosferskim tlakom. S obzirom da je tlak pare otopine niži u odnosu na tlak para čistog otapala, otopinu je potrebno zagrijati na višu temperaturu da bi se njezin tlak para izjednačio sa atmosferskim tlakom. Zbog toga otopina ima više vrelište nego čisto otapalo.
 
Povišenje vrelišta neke otopine računa se prema danoj jednadžbi:
 
ΔT= i * b * Kb
 
gdje je: i- broj čestica na koji disocira neka tvar (kod organskih tvari je 1)
b- molalnost
Kb- ebulioskopska konstanta otapala
 
'''Sniženje ledišta otopine'''
Ledište jest temperatura na kojoj se tlakovi para čvrste i tekuće faze neke tvari izjednače. S obzirom da je tlak para otopine niži u odnosu na čisto otapalo, otopinu je potrebno ohladiti na nižu temperaturu da bi se tlakovi para čvrste i tekuće faze izjednačili, što rezultira nižim ledištem.
 
Sniženje ledišta neke otopine može se izračunati prema danoj jednadžbi:
 
ΔT= i * b * Kr
 
gdje je:
i- broj čestica na koji disocira neka tvar (kod organskih tvari je 1)
b- molalnost
Kr- krioskopska konstanta otapala
 
'''Osmotski tlak'''
Osmotski tlak je tlak kojeg uzrokuju čestice otopljene tvari kada udaraju o polupropusnu membranu. Javlja se u osmozi (prelaženje čestica iz područja niže koncentracije u područje više koncentracije). Sama osmoza se kao proces javlja kao posljedica težnje za smanjenjem razlike u tlakovima para otopljene tvari i otapala. Osmotski tlak se mjeri osmometrom.
 
Osmotski tlak otopine može se izračunati po danoj jednadžbi:
 
π= i c R T
 
gdje je: π- osmotski tlak
c- množinska koncentracija
R- opća plinska konstanta (8,314 J * K-1 * mol-1)
T- temperatura
2

uređivanja