Razlika između inačica stranice »Dinara«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dodan 3.471 bajt ,  prije 4 godine
dodana flora i fauna
m (Promijenio redoslijed županije jer je vrh u Šibensko-kninskoj)
(dodana flora i fauna)
Najviši vrh, [[Troglav]] (1913 m) nalazi se u BiH, a vrh [[Sinjal]] ili Dinara (1831 m) najviši je vrh u Hrvatskoj (nakon njega slijede po visini [[Kamešnica]] (1809 m), [[Biokovo]] (1762 m), Velebit i druge planine). Često se umjesto naziva za vrh Sinjal upotrebljava i ime planine – Dinara, pa se čak takvo imenovanje preteže u zemljopisnim kartama i publikacijama.
[[Datoteka:Zapadni steny pohori Dinara, vecer.jpg|mini|250px|ništa|Dinara.]]
 
==Biljni i životinjski svijet==
===Biljni svijet===
Biljna raznolikost područja planine Dinare obuhvaća veliku razniliku skupinu biljaka prilagođenu životu na veoma različitim zemljištima i vremenskim uvjetima te klimi područja planine Dinare koje zna varirati po više faktora kao što su nadmorska visina, insolacija (izloženost suncu) te debljina zemnog pokrova te vrsta tla. Po dostupnim podacima na području planine dinare postoji oko 750 biljnih vrsta, od kojih je više od 110 posebno zaštićeno a 55 je [[Endem|endemskih]].
 
Na planinskim travnatim područjima biljni svijet sadržava vrste kao što su; uročnjak ([[Arabidopsis arenosa|pješčarska gušarka]], [[Arabidopsis halleri]] i [[Arabidopsis croatica|hrvatska gušarka]]), [[Hieracium Pilosella|proljetnica (dinarsko mišije uho)]], [[Edraianthus dalmaticus|dalmatinsko zvonce]], [[Pulsatilla alpina|šaša]], [[Leontopodium alpinu|krški runolist]], [[Gentiana lutea|srčenjak]], [[Juniperus communis|obična borovica]] i [[Rhododendron hirsutum|dlakavi pjenišnik]].
U rijetkim šumama prevladava [[Fraxinus excelsior|jasen]], [[Quercus pubescens|hrast medunac]], [[Quercus petraea|hrast kitnjak]] i [[Acer campestre|klen]] a na većim nadmorskim visinama [[Fagus sylvatica|bukva]] te [[Picea abies|smreka]], [[Abies alba|jela]], [[Pinus mugo|planinski bor]] i [[Pinus sylvestris|obični bor]].
uobičajena je na mjestima koja su pogodna za rast veća pojava [[Rubus idaeus|malina]] u malinjacima, [[Rubus fruticosus|divljih kupina]], [[Cornus mas|drinina]], [[Prunus cerasifera|razdelija]] i [[Fragaria vesca|šumskih jagoda]] kao jestivih biljaka premda ih postoji značajno veći broj.
 
===Životinjski svijet===
====Ptice====
U [[ornitologija|ornitološkom]] smislu masiv planine Dinare sa svojim specifičnim reljefom te blizinom velikih vodenih površina jezera [[Perućko jezero|Peruće]] i porječja rijeka [[Cetina|Cetine]] i [[Krka|Krke]] sukladno direktivi [[EU]] o zaštiti divljih ptica proglašen je područjem pod posebnom zaštitom.
 
Od ptičijih vrsta napodručju Dinare uz mnoge valja spomenuti [[Phasianus colchicus|običnog fazana]], [[Coturnix coturnix|prepelicu]], [[Eremophila alpestris|planinsku ševu]], [[Tringa totanus|crvenonoga prutka]] tj. šljuku, [[Burhinus oedicnemus|ćukavicu]], [[Acrocephalus melanopogon|crnoprugasti trstenjaka]] a od većih grabljivica [[Aquila chrysaetos|suri orao]], [[Circaetus gallicus|orao zmijar]] i [[Falco peregrinus|sivi sokol]]. Također je ponekad viđen i [[Gyps fulvus|bijeloglavi sup]] najvjerovatnije u svom preletu prema [[Cres]]u.
 
====Sisavci====
Na području planine Dinare od sisavaca obitava [[Ursus arctos|mrki medvjed]], [[Canis lupus|vuk]], [[Lynx lynx|ris]], [[Felis silvestris|divlja mačka]], [[Vulpes vulpes|lisica]], [[Sus scrofa|divlja svinja]], [[Meles meles|jazavac]], [[Lepus europaeus|zec]] i ugrožena endemska vrsta dinarski miš [[Dolomys bogdanovi longipedis]].
 
====Zmije====
Od gmazova na području planine Dinare živi oko 15 vrsta guštera, zmija i vodozemaca, od kojih je nekoliko vrsta ugroženo zbog smanjenja životnog prostora.
 
[[Herpetologija]] na području planine Dinare: [[Coronella austriaca|obična smukulja]] (smuculja), [[Hierophis gemonensis|šara poljarica]] (šarulja), [[Vipera ammodytes|poskok]], [[Salamandra salamandra|pjegavi daždevnjak]], [[Anguis fragilis|sljepić]] (blavor), [[Vipera ursinii|planinski žutokrug]] i [[Ichthyosaura alpestris|planinski vodenjak]].
 
== Izvori ==

Navigacijski izbornik