Razlika između inačica stranice »Hrvatske općine i gradovi«

Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
m
Bot: ispravka HTML koda i wiki sintakse
m (Bot: ispravka HTML koda i wiki sintakse)
Obilježja jedinica lokalne samouprave su [[zastava]] i [[grb]]. Grb i zastava jutvrđuju se statutom ili statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (tj. Središnjeg državnog ureda za upravu).
 
==''Grad'' kao jedinica lokalne samouprave ==
: ''Vidi i članak: [[Popis gradova u Hrvatskoj]]
 
Godine [[2005]]., izmjenom Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi, uvedena je posebna vrsta jedinica lokalne samouprave - '''''veliki grad'''''. Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35.000 stanovnika.
 
==''Općina'' kao jedinca lokalne samouprave ==
: ''Vidi i članak: [[Popis općina u Hrvatskoj]]
 
'''''Općina''''' je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajed­ničkim interesima stanovništva.
 
== Samoupravni djelokrug općina i gradova ==
Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
* uređenje naselja i stanovanje,
Osim gore spomenutih tzv. ''izvornih'' odnosno ''samoupravnih'' poslova, gradovi i općine mogu obavljati i određene poslove državne uprave (dakle poslove koje su inače dodijeljeni tijelima na državnoj razini). Poslovi državne uprave (tzv. ''povjereni poslovi'') koje mogu obavljati općine i gradovi kao jedinice okalne samouprave, određuju se zakonom.
 
== Tijela jedinica lokalne samouprave ==
=== Općinsko i gradsko vijeće (predstavničko tijelo)===
:''O izborima za članove predstavničkih tijela vidjeti članak [[Lokalni izbori u Hrvatskoj]]''
 
Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
 
=== Općinski načelnik, gradonačelnik i poglavarstvo (izvršna tijela)===
Izvršna tijela u općini općinski načelnik i općinsko poglavarstvo. U općini koja ima do 3.000 stanovnika za obavljanje izvršnih poslova ne bira se poglavarstvo, već njegove dužnosti obavlja općinsko vijeće, dok općina koja ima od 3.001 do 10.000 stanovnika statutom može odrediti da se za obavljanje izvršnih poslova ne bira poglavarstvo, već da njegove dužnosti obavlja predstavničko tijelo. U tim slučajevima dužnost općinskog načelnika obavlja predsjednik općinskog vijeća.
 
Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova. Poglavarstvo je odgovorno predstavničkom tijelu.
 
=== Upravni odjeli i službe ===
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
 
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo.
 
== Povezani članci ==
* [[Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Hrvatskoj]]
* [[Lokalni izbori u Hrvatskoj]]
32.865

uređivanja

Navigacijski izbornik