Potencijalna energija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Klasična mehanika
povijest klasične mehanike
kronologija klasične mehanike

Potencijalna energija je oblik energije koji postoji u nekom sustavu zbog odnosa između njegovih dijelova, a ima takvo svojstvo (potencijal) da može djelovati na taj isti odnos. Ona je pak energija položaja koju tijelo ili čestica ima zbog svog položaja u nekom polju sila. Ima mogućnost za obavljanje rada samo u procesu prelaženja u druge oblike energije.

U mehanici razlikujemo gravitacijsku potencijalnu i elastičnu potencijalnu energiju.

Gravitacijska potencijalna energija je energija koju tijelo ima zbog položaja koji zauzima u prostoru. Ako se tijelo mase m nalazi na visini h iznad tla onda ono ima gravitacijsku potencijalnu energiju iznosa E_p=mgh, gdje je g ubrzanje sile teže.

Elastična potencijalna energija je energija koju ima elastično tijelo kada ga se elastično deformira. Ako se elastično tijelo stegne ili rastegne i pri tome mu se promijeni duljina za x onda ono ima elastičnu potencijalnu energiju iznosa E=\frac{1}{2}kx^2, gdje je k koeficijent elastičnosti tijela.

Potencijalna energija može biti i kemijska, električna, toplinska...