Pravila zaštite na radu

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Da bi se zaštita na radu uspješno provodila nužno je shvatiti njena pravila, a to su:

 1. osnovna pravila zaštite na radu,
 2. posebna pravila zaštite na radu,
 3. priznata pravila zaštite na radu.

Prioritet primjene u sustavu zaštite na radu imaju osnovna pravila zaštite na radu - pravila kojima se smanjuje ili uklanja opasnost na sredstvima rada, odnosno samim radnim procesima. Prema Zakonu o zaštiti na radu sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni za rad s pripadajućim prostorijama, instalacijama i uređajima, prostorijama i površinama za kretanje zaposlenika te pomoćnim prostorijama i pripadajućim instalacijama; prijevozna sredstva željezničkog, cestovnog, riječnog, morskog, jezerskog i zračnog prometa; strojevi i uređaji te sredstva za prijenos i prijevoz tereta, alati i postrojenja; skele i površine na kojima se obavlja rad izvan objekata namijenjenih za rad te ostala sredstva koja služe za rad.

Osnovna pravila zaštite na radu svode se na primjenu svih tehničkih mjera na sredstvima rada kako bi se spriječile sve moguće štetne posljedice za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Zbog toga ova pravila uvijek imaju prednost u implementaciji sustava zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu definirana su osnovna pravila zaštite na radu i zahtjevi kojima mora udovoljavati sredstvo rada (stroj) kada je u uporabi:

 1. opskrbljenosti sredstava rada zaštitnim napravama,
 2. osiguranja od udara električne struje,
 3. sprečavanje nastanka požara i eksplozije,
 4. osiguranja stabilnosti objekata u odnosu na statička i dinamička opterećenja,
 5. osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora,
 6. osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i za evakuaciju zaposlenika,
 7. osiguranja čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,
 8. ograničenja brzine kretanja zraka,
 9. osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša,
 10. ograničenja buke i vibracije u radnom okolišu,
 11. osiguranja od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
 12. osiguranja od djelovanja za zdravlje štetnih tvari i zaštita od elektromagnetskih i drugih zračenja te,
 13. osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu

Ako se osnovnim pravilima zaštite na radu ne mogu ukloniti opasnosti za sigurnost i zdravlje zaposlenika onda se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu - pravila koja se primjenjuju na zaposlenike i način obavljanja radnog postupka. Ona sadrže uvjete glede dobi života, spola, stručne spreme i osposobljenosti, zdravstvenog stanja, duševnih i tjelesnih sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposlenici pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada. Osim toga sadrže i:

 1. obvezu i načine uporabe odgovarajuće osobne zaštitne opreme,
 2. posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari.
 3. obvezu postavljanja znakova upozorenja na određene opasnosti i štetnosti,
 4. obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju određenih poslova,
 5. način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja posla, jednoličnog rada i rada po učinku,
 6. postupak s unesrećenim ili oboljelim zaposlenikom do upućivanja na liječenje nadležnoj zdravstvenoj ustanovi

Priznata pravila zaštite na rad u su pravila iz stranih propisa ili u praksi provjereni načini pomoću kojih se opasnosti na radu otklanjaju ili smanjuju, ili kojima se sprečava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih ili drugih bolesti te ostalih štetnih posljedica za zaposlenike, a primjenjuju se ako ne postoje propisana pravila zaštite na radu. Ako se primjenjuju pravila zaštite na radu utvrđena stranim propisima, primjenjuju se oni koji su povoljniji za sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenika i drugih osoba. Popis stranih propisa koji će se kao pravna pravila u području zaštite na radu primjenjivati u Republici Hrvatskoj utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Poslodavac je dužan primjenjivati pravila zaštite na radu na temelju općih načela zaštite:

 1. izbjegavanja opasnosti i štetnosti,
 2. procjene opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu,
 3. sprečavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru,
 4. zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim,
 5. davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim,
 6. odgovarajućeg osposobljavanja i obavješćivanja zaposlenika,
 7. planiranja zaštite na radu s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radno mjesto,
 8. prilagođavanja tehničkom napretku,
 9. prilagodbe rada zaposlenicima, naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme te načina rada i proizvodnje posebice u svrhu ublažavanja jednoličnog rada i rada po učinku, kako bi se smanjio njihov štetan učinak na zdravlje.

Izvor[uredi | uredi kôd]