Predložak:Dijalekti čakavskoga narječja

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Podjele čakavskoga narječja na dijalekte
Božidar Finka i Milan Moguš (1981.)[1] Willem Vermeer (1982.)[2] Dalibor Brozović (1988.)[3] Josip Lisac (2009.)[4] Iva Lukežić (2012.)[5]

Kriteriji podjele:

 1. upotreba zamjenice ča odnosno ca ili samo zač odnosno zac
 2. čakavska akcentuacija koja se ogleda u:
  1. troakcenatskom sustavu i/ili
  2. starom mjestu akcenta i/ili
  3. starom akcenatskom inventaru pri pomaku siline;
 3. čakavski refleksi ě za koje je karakterističan:
  1. ikavsko-ekavski odnos po pravilu,
  2. dosljedna poraba ekavizama, ikavizama ili jekavizama;
 4. čakavski izgovor fonema (ť);
 5. prijelaz ę u a iza j, č, z;
 6. uporaba oblika bin, biš — bimo, bite pri tvorbi kondicionala;
 7. prijelaz ď u j;
 8. izostanak afrikate d͡ʒ

 • Govori koji zadovoljavaju sve
  kriterije ili ne zadovoljaju samo kriterij 1.
 • Govori koji djelomično zadovoljavaju kriterij 1.,
  zadovoljavaju kriterij 2. i barem jedan od
  kriterija 4., 5. ili 6.
 • Govori s nekom od navedenih čakavskih osobina
  koji ne zadovoljaju ili djelomično
  zadovoljavaju kriterije prve dvije skupine govora

Napomena: Cilj podjele bio je
dokazivanje pripadnosti govora čakavskom narječju.[1]

Kriterij podjele:
akcentuacija

 • sjeverozapadni čakavski
  • istarski
   • sjevernoistarski
   • srednjeistarski
  • neistarski
   • kastavski
   • creski
   • novljanski
 • srednjočakavski
 • jugoistočni čakavski

Napomena: Willem Vermeer koristi
terminologiju na engleskom jeziku.[2]

Kriterij podjele:
refleksi jata

 • buzetski ili gornjomiranski
 • jugozapadni istarski
 • sjevernočakavski
 • srednječakavski
 • južnočakavski
 • lastovski

Kriteriji podjele:
akcentuacija i konsonantizam

 • buzetski
 • jugozapadni istarski
 • sjevernočakavski
 • srednjočakavski
 • južnočakavski
 • lastovska oaza

Napomena: Podjela uvelike
odgovara podjeli Dalibora Brozovića.[4][3]

Kriteriji podjele:
akcentuacija i refleksi jata

 • sjevernočakavski
  • buzetski
  • ekavski
  • ikavski
  • ikavsko-ekavski
 • srednjočakavski ikavsko-ekavski
 • južnočakavski ikavski
 • jugozapadni istarski
 1. a b Božidar Finka, Milan Moguš, Karta čakavskog narječja, Hrvatski dijalektološki zbornik 1981., 5., str. 49.-58.
 2. a b [1] Willem Vermeer: On the principal sources for the study of Čakavian dialects with neocircumflex in adjectives and e­presents, Studies in Slavic and General Linguistics 2, 1982., 279.-340. (ispravljeno izdanje iz 2009.)
 3. a b Dalibor Brozović, Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1988.
 4. a b Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija, 2. Čakavsko narječje, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.
 5. Iva Lukežić: Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra čakavskoga sabora Grobnišćine, Zagreb - Rijeka - Čavle, 2012.