Predložak:Eurokovanice

Izvor: Wikipedija

Eurokovanice
Države europodručja i nečlanice EU
s monetarnim sporazumima¹
Države koje koriste euro, iako nisu članice europodručja ili Europske unije

Crna Gora

Kosovo

Komemorativne kovanice od 2 €

www.ecb.europa.eu
(vanjska poveznica)

Možda želite stvoriti dokumentaciju ovog predloška.