Predložak:Infookvir

Izvor: Wikipedija

Predložak se može koristiti kao alternativa bilo kojem infookviru, ali i ako neki infookvir ne postoji.

Za svaki dio predloška, uključujući naslov, podnaslov, slike i zaglavlja, može se definirati zaseban CSS.

Parametri[uredi kôd]

Stila općenito[uredi kôd]

 • bodyclass
 • bodystil

Naslova[uredi kôd]

 • naslov
 • naslovclass
 • naslovstil
 • iznad
 • iznadclass
 • iznadstil
 • podzaglavlje
 • podzaglavljeclass
 • podzaglavljestil

Slika[uredi kôd]

 • slika
 • slikaclass
 • slikastil
 • opis
 • opisstil

Redova[uredi kôd]

Općenito[uredi kôd]

 • zaglavljestil
 • paramstil
 • vrijednoststil

Specifičan red[uredi kôd]

Za svaki od 80 mogućih redova, zamijenite 'N' ispod brojem (npr. 'zaglavlje3', 'zaglavlje80')

 • zaglavljeN
 • paramN
 • vrijednostN
 • classN

Ogledni primjer[uredi kôd]

Kod Izgled
{{Infookvir
| naslov    = naslov
| iznad    = iznad
| podzaglavlje = podzaglavlje
| slika    = [[Datoteka:primjer slika1.jpg]]
| opis     = slika_opis
| zaglavlje1  = zaglavlje_1
| param2    = param_2
| vrijednost2 = vrijednost_2
}}
naslov
iznad
podzaglavlje
slika_opis
zaglavlje_1
param_2vrijednost_2

Uporaba[uredi kôd]

Kopirati ovaj kôd i popuniti odgovarajuće podatke. Svi su podatci opcioni.

{{Infookvir
| name       = {{subst:PAGENAME}}
| child      = {{{child|}}}
| podbox      = {{{podbox|}}}
| naslov u kurzivu = {{{naslov u kurzivu|no}}}
| bodystil     = 

| naslovstil    = 
| iznadstil    = 
| podzaglavljestil = 
| naslov      = 
| iznad      = 
| podzaglavlje   = 

| slikastil    = 
| opisstil     = 
| slika      = 
| opis       = 
| slika2      = 
| opis2      = 

| zaglavljestil  = 
| paramstil    = 
| vrijednoststil  = 
| zaglavlje1    = 
| param1      = 
| vrijednost1   = 
| zaglavlje2    = 
| param2      = 
| vrijednost2   = 
| zaglavlje3    = 
| param3      = 
| vrijednost3   = 
| zaglavlje4    = 
| param4      = 
| vrijednost4   = 
| zaglavlje5    = 
| param5      = 
| vrijednost5   = 
| zaglavlje6    = 
| param6      = 
| vrijednost6   = 
| zaglavlje7    = 
| param7      = 
| vrijednost7   = 
| zaglavlje8    = 
| param8      = 
| vrijednost8   = 
| zaglavlje9    = 
| param9      = 
| vrijednost9   = 
| zaglavlje10   = 
| param10     = 
| vrijednost10   = 
| zaglavlje11   = 
| param11     = 
| vrijednost11   = 
| zaglavlje12   = 
| param12     = 
| vrijednost12   = 
| zaglavlje13   = 
| param13     = 
| vrijednost13   = 
| zaglavlje14   = 
| param14     = 
| vrijednost14   = 
| zaglavlje15   = 
| param15     = 
| vrijednost15   = 
| zaglavlje16   = 
| param16     = 
| vrijednost16   = 
| zaglavlje17   = 
| param17     = 
| vrijednost17   = 
| zaglavlje18   = 
| param18     = 
| vrijednost18   = 
| zaglavlje19   = 
| param19     = 
| vrijednost19   = 
| zaglavlje20   = 
| param20     = 
| vrijednost20   = 

| ispodstil    = 
| ispod      = 
}}

Primjer predloška[uredi kôd]

Borg
Borg kolektiv
Resistance is futile
Borg kocka
Općenito
Vrsta organizmaKiborg
Baza operacijaUnimatrica 01, Unikompleks, kvadrant Delta
Metoda produljivanja vrsteasimilacija
Borg matica
Spolženski
VrstaBorg (prije vrsta 125)
GlumicaAlice Krige
Susanna Thompson
You will be assimilated!
{{Infookvir
| name       = Infookvir
| child      = {{{child|}}}
| podbox      = {{{podbox|}}}
| naslov u kurzivu = no
| bodystil     = 

| naslovstil    = background-color:limegreen;
| iznadstil    = 
| podzaglavljestil = 
| naslov      = Borg
| iznad      = Borg kolektiv
| podzaglavlje   = Resistance is futile

| slikastil    = 
| opisstil     = 
| slika      = [[File:Borg-kocka2.jpg]]
| opis       = Borg kocka
| slika2      = 
| opis2      = 

| zaglavljestil  = background-color:powderblue
| paramstil    = background-color:gold
| vrijednoststil  = 
| zaglavlje1    = Općenito
| param2      = Vrsta organizma
| vrijednost2   = Kiborg
| zaglavlje2    = 
| param3      = Baza operacija
| vrijednost3   = Unimatrica 01, Unikompleks, kvadrant Delta
| zaglavlje3    = 
| param4      = Metoda produljivanja vrste
| vrijednost4   = asimilacija
| zaglavlje5    = Borg matica
| param6      = Spol
| vrijednost6   = ženski
| zaglavlje6    = 
| param7      = Vrsta
| vrijednost7   = Borg (prije vrsta 125)
| zaglavlje7    = 
| param8      = Glumica
| vrijednost8   = [[Alice Krige]]<br>[[Susanna Thompson]]

| ispodstil    = 
| ispod      = You will be assimilated!
}}