Predložak:Infookvir Vojna građevina

Izvor: Wikipedija


Uporaba[uredi kôd]

Infookvir Vojna građevina[uredi kôd]

Infookvir Vojna građevina može se koristiti za sažeti prikaz informacija o vojnim građevinama ili postrojenjima kao što su fortifikacije i vojne baze.

Infookvir bi se trebao dodavati uporabom predloška {{Infookvir Vojna građevina}} kao što je prikazano ispod:

{{Infookvir Vojna građevina
|name=
|partof=
|location=
|coordinates=
|image=
|caption=
|image2=
|caption2=
|map_type= 
|latitude= 
|longitude=
|map_size= 
|type=
|code=
|built=
|builder=
|materials=
|height=
|used=
|demolished=
|condition=
|ownership=
|open_to_public=
|controlledby=
|garrison=
|current_commander=
|commanders=
|occupants=
|battles=
|events=
}} 
 • name – naziv građevine ili postrojenja.
 • partofneobavezno – veća građevina ili kompleks čiji dio čini navedena građevina, ako postoji.
 • location – zemljopisna lokacija građevine.
 • coordinatesneobavezno – lokacija građevine, dana parom koordinata uporabom koda {{coord}} s display=inline,title.
 • imageneobavezno – slika građevine. Slika mora biti u obliku [[Slika:Example.jpg|300px]]; posebno je važno da se ne doda atribut thumb.
 • captionneobavezno – tekst koji se želi napisati ispod slike.
 • image2neobavezno – druga slika građevine. slika građevine [[Slika:Example.jpg|300px]]; in posebno je važno da se ne doda atribut thumb.
 • caption2neobavezno – tekst koji se želi napisati ispod druge slike.
 • map_typeneobavezno – osnovna karta koja će se koristiti za lokacijsku kartu. Vidi Predložak:Lokacijska_karta.
 • latitudeneobavezno – zemljopisna širina za postavljanje oznake na lokacijskoj karti. Vidi Predložak:Lokacijska_karta.
 • longitudeneobavezno – zemljopisna dužina za postavljanje oznake na lokacijskoj karti. Vidi Predložak:Lokacijska_karta.
 • map_sizeneobavezno – širina lokacijskog zemljovida, npr. "150". Osnovne postavke 220px. Vidi Predložak:Lokacijska_karta.
 • typeneobavezno – opća vrsta građevine ("dvorac", "utvrda", "bunker", "vojna baza", "zid", "obrambena crta", itd.).
 • codeneobavezno – kod lokacije ili postrojenja, poput kodova ILC ili ILK.
 • built – datum kada je građevina izgrađena (obično u godinama).
 • builderneobavezno – osoba ili skupina odgovorna za gradnju građevine.
 • materialsneobavezno – materijali korišteni za gradnju građevine.
 • heightneobavezno – ondje gdje je potrebno (npr. za kule), visina građevine.
 • used – razdoblje tijekom kojega je građevina bila u aktivnoj vojnoj uporabi, obično dano u godinama.
 • demolishedneobavezno – datum uništenja građevine, ako postoji.
 • conditionneobavezno – trenutno stanje građevine.
 • ownershipneobavezno – trenutni vlasnik građevine, ako postoji.
 • open_to_publicneobavezno – je li građevina trenutno otvorena za javnost, ako je bitno; označeno s "da" ili "ne".
 • controlledbyneobavezno – država ili druga sila koja je nadzirala građevinu. Višestruke sile mogu se označiti zajedno s pripadajućim datumima.
 • garrisonneobavezno – vojne snage koje su nastanjivale građevinu. Posebne jedinice mogu se označiti ako su poznate; u protivnom treba napisati samo broj.
 • current_commanderneobavezno – za građevine koje su trenutno u vojnoj uporabi, trenutni zapovjedni časnik.
 • commandersneobavezno – bilo koji poznati pojedinac koji je zapovjedao snagama koje su koristile građevinu; izbor o tome koji se zapovjednik može smatrati poznatim ostavlja se uređivaču pojedinog članka.
 • occupantsneobavezno – bilo koji poznati stanar građevine osim njenih zapovjednika; kao što je gore navedeno, izbor o tome koji se stanar može smatrati poznatim ostavlja se uređivaču pojedinog članka.
 • battlesneobavezno – bilo koje poznate bitke (obično opsade) koje su se zbile unutar ili u blizini navedene građevine; kao što je gore navedeno, izbor o tome koje se bitke mogu smatrati poznatima ostavlja se uređivaču pojedinog članka.
 • eventsneobavezno – bilo koji poznati događaji, osim bitaka, koji su se zbili unutar ili u blizini navedene građevine; kao što je gore navedeno, izbor o tome koji se događaji mogu smatrati poznatima ostavlja se uređivaču pojedinog članka.