Predložak:Infookvir kršćanski čelnik

Izvor: Wikipedija
Ovaj se predložak može koristiti za sažete informacije o pojedinom kršćanskom čelniku, obično na vrhu članka. Za pape, koptske pape, protupape i kardinale, vidjeti niže sekciju Parametar vrste.

Osnovna uporaba[uredi kôd]

Infookvir se može dodati dodajući predložak kako je prikazan ispod u članak, i zatim popunjavajući tražena polja. Svi parametri koji nisu popunjeni, neće biti prikazani. Parametar vrste može biti ostavljen prazan ili se može upisati Svećenik ili Biskup ili Papa ili Kardinal ili Protupapa ili Koptski papa

{{{počasni-prefiks}}}
{{{ime}}}
{{{počasni-sufiks}}}
{{{naslov}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{opis}}}
Izvorno ime{{{izvorno_ime}}}
Crkva{{{crkva}}}
Nadbiskupija{{{nadbiskupija}}}
Pokrajina{{{pokrajina}}}
Metropolija{{{metropolija}}}
Biskupija{{{biskupija}}}
Stolica{{{stolica}}}
Izabran{{{izabran}}} ili {{{imenovan}}}
Trajanje službe{{{služba}}} ili
{{{početak_službe}}} / {{{kraj_službe}}}
Ukinuto{{{ukinuto}}} ili {{{umirovljen}}}
Prethodnik{{{prethodnik}}}
Nasljednik{{{nasljednik}}}
Nasuprot{{{nasuprot}}}
Druge službe{{{druge_službe}}}
Redovi
Ređenje{{{ređenje}}}
zareditelj {{{zareditelj}}}
Posvećenje{{{posvećenje}}}
posvetitelj {{{posvetitelj}}}
Kreiran kardinalom{{{kardinal}}}
papa {{{kreirao}}}
Rang{{{rang}}}
Osobni detalji
Rodno ime{{{rodno_ime}}}
Rođen{{{datum_rođenja}}}
{{{mjesto_rođenja}}}
Umro{{{datum_smrti}}}
{{{mjesto_smrti}}}
Pokopan{{{pokopan}}} ili {{{grob}}}
{{{koordinate_groba}}}
Nacionalnost{{{nacionalnost}}}
Denominacija{{{vjera}}}
Rezidencija{{{rezidencija}}}
Roditelji{{{roditelji}}}
Supruga{{{supruga}}} ili {{{partner}}}
Djeca{{{djeca}}}
Zanimanje{{{zanimanje}}}
profesija{{{profesija}}} ili {{{prethodna_služba}}}
Obrazovanje{{{obrazovanje}}}
Alma mater{{{alma_mater}}}
Geslo{{{moto}}}
Potpis[[Datoteka:{{{potpis}}}|125px|{{{ime}}} - potpis|alt={{{potpis_alt}}}]]
Grb[[Datoteka:{{{grb}}}|50px|{{{ime}}} - grb|alt={{{grb_alt}}}]]
Svetost
Blagdan{{{blagdan}}}
Mjesto čašćenja{{{čašćenje}}}
Svetački naslov{{{svetački_naslov}}}
Beatificiran{{{beatificiran_datum}}}
{{{beatificiran_mjesto}}}
proglasio {{{beatificirao}}}
Kanoniziran{{{kanoniziran_datum}}}
{{{kanoniziran_mjesto}}}
proglasio {{{kanonizirao}}}
Atributi{{{atributi}}}
Patron{{{patron}}}
Svetišta{{{svetište}}}
Kult dokinut{{{datum_dokinuća}}}
{{{modul}}}
[[Papa {{{drugi}}}|Drugi pape po imenu {{{drugi}}}]]
{{Infookvir kršćanski čelnici
| vrsta = 
| počasni-prefiks = 
| ime = 
| počasni-sufiks = 
| naslov = 
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| opis = 
| izvorno_ime = 
| izvorno_ime_jezik= 
| crkva = 
| nadbiskupija = 
| pokrajina = 
| metropolija = 
| biskupija = 
| stolica = 
| izabran = <!-- ili | imenovan = -->
| služba = <!-- ili početak_službe / kraj_službe -->
| ukinuto = <!-- ili | umirovljen = -->
| prethodnik = 
| nasljednik = 
| nasuprot = 
| druge_službe = 
<!---------- Redovi ---------->
| ređenje = 
| zareditelj = 
| posvećenje = 
| posvetitelj = 
| kardinal = 
| kreirao =
| rang = 
<!---------- Osobni detalji ---------->
| rodno_ime = 
| datum_rođenja = <!-- {{Datum rođenja}} -->
| mjesto_rođenja = <!-- Grad, administrativna regija, suverena država -->
| datum_smrti = <!-- {{Datum smrti}} -->
| mjesto_smrti = <!-- kao mjesto rođenja -->
| pokopan = <!-- ili | grob = -->
| koordinate_groba = 
| nacionalnost = 
| vjera = 
| rezidencija = 
| roditelji = 
| supruga = <!-- ili | partner = -->
| djeca = 
| zanimanje = 
| profesija = <!-- ili | prethodna_služba = -->
| obrazovanje =
| alma_mater = 
| moto = 
| potpis = 
| potpis_alt = 
| grb = 
| grb_alt = 
<!---------- Svetost ---------->
| blagdan = 
| čašćenje = 
| svetački_naslov = 
| beatificiran_datum = 
| beatificiran_mjesto = 
| beatificirao = 
| kanoniziran_datum = 
| kanoniziran_mjesto = 
| kanonizirao = 
| atributi = 
| patron = 
| svetište = 
| datum_dokinuća = 
<!---------- Ostalo ---------->
| modul = 
| drugi = 
}}

Parametar vrste[uredi kôd]

Za pape, kardinale, protupape, i koptske pape, potrebno je dodati parametar kao ispod.

{{{počasni-prefiks}}}
{{{ime}}}
{{{počasni-sufiks}}}
{{{naslov}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{opis}}}
Crkva{{{crkva}}}
Nadbiskupija{{{nadbiskupija}}}
Pokrajina{{{pokrajina}}}
Metropolija{{{metropolija}}}
Biskupija{{{biskupija}}}
Stolica{{{stolica}}}
Pontifikat počeo{{{početak_službe}}}
Pontifikat završio{{{kraj_službe}}}
Prethodnik{{{prethodnik}}}
Nasljednik{{{nasljednik}}}
Nasuprot{{{nasuprot}}}
Druge službe{{{druge_službe}}}
Redovi
Ređenje{{{ređenje}}}
zareditelj {{{zareditelj}}}
Posvećenje{{{posvećenje}}}
posvetitelj {{{posvetitelj}}}
Kreiran kardinalom{{{kardinal}}}
papa {{{kreirao}}}
Osobni detalji
Rodno ime{{{rodno_ime}}}
Rođen{{{datum_rođenja}}}
{{{mjesto_rođenja}}}
Umro{{{datum_smrti}}}
{{{mjesto_smrti}}}
Pokopan{{{pokopan}}}
{{{koordinate_groba}}}
Nacionalnost{{{nacionalnost}}}
Denominacija{{{vjera}}}
Rezidencija{{{rezidencija}}}
Roditelji{{{roditelji}}}
Supruga{{{supruga}}} or {{{partner}}}
Djeca{{{djeca}}}
Zanimanje{{{zanimanje}}}
profesija{{{profesija}}} or {{{prethodna_služba}}}
Obrazovanje{{{obrazovanje}}}
Alma mater{{{alma_mater}}}
Geslo{{{moto}}}
Potpis[[Datoteka:{{{potpis}}}|125px|{{{ime}}} - potpis|alt={{{potpis_alt}}}]]
Grb[[Datoteka:{{{grb}}}|50px|{{{ime}}} - grb|alt={{{grb_alt}}}]]
Svetost
Blagdan{{{blagdan}}}
Mjesto čašćenja{{{čašćenje}}}
Svetački naslov{{{svetački_naslov}}}
Beatificiran{{{beatificiran_datum}}}
{{{beatificiran_mjesto}}}
proglasio {{{beatificirao}}}
Kanoniziran{{{kanoniziran_datum}}}
{{{kanoniziran_mjesto}}}
proglasio {{{kanonizirao}}}
Atributi{{{atributi}}}
Patron{{{patron}}}
Svetišta{{{svetište}}}
Kult dokinut{{{datum_dokinuća}}}
[[Papa {{{drugi}}}|Drugi pape po imenu {{{drugi}}}]]
{{Infookvir kršćanski čelnici
| vrsta = Papa <!-- ili kardinal ili protupapa ili koptski papa -->
| počasni-prefiks = 
| ime = 
| počasni-sufiks = 
| naslov = 
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| opis = 
| crkva = 
| nadbiskupija = 
| pokrajina = 
| metropolija = 
| biskupija = 
| stolica = 
| početak_službe = 
| kraj_službe = 
| prethodnik = 
| nasljednik = 
| nasuprot = 
| druge_službe = 
<!---------- Redovi ---------->
| ređenje = 
| posvećenje = 
| kardinal = 
| kreirao = 
| rank = 
<!---------- Osobni detalji ---------->
| rodno_ime = 
| datum_rođenja = <!-- {{Datum rođenja}} -->
| mjesto_rođenja = <!-- Grad, administrativna regija, suverena država -->
| datum_smrti = <!-- {{Datum smrti}} -->
| mjesto_smrti = <!-- kao mjesto rođenja -->
| pokopan = 
| koordinate_groba = 
| nacionalnost = 
| vjera = 
| rezidencija = 
| roditelji = 
| supruga = <!-- ili | partner = -->
| djeca = 
| zanimanje = 
| profesija = <!-- ili | prethodna_služba = -->
| obrazovanje = 
| alma_mater = 
| moto = 
| potpis = 
| potpis_alt = 
| grb = 
| grb_alt = 
<!---------- Svetost ---------->
| blagdan = 
| čašćenje = 
| svetački_naslov = 
| beatificiran_datum = 
| beatificiran_mjesto = 
| beatificirao = 
| kanoniziran_datum = 
| kanoniziran_mjesto = 
| kanonizirao = 
| atributi = 
| patron = 
| svetište = 
| datum_dokinuća = 
<!---------- Ostalo ---------->
| drugi = 
}}
TemplateData

Nema opisa.

Parametri predloška[Uredi dokumentaciju predloška]

U ovom je predlošku preporučljivo pisati svaki parametar u svom retku.

ParametarOpisVrstaStanje
počasni-prefikspočasni-prefiks

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
imeime

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
počasni-sufikspočasni-sufiks

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
naslovnaslov

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
imageimage

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
image_sizeimage_size

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
altalt

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
opisopis

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
izvorno_imeizvorno_ime

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
izvorno_ime_jezikizvorno_ime_jezik

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
crkvacrkva

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
nadbiskupijanadbiskupija

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
pokrajinapokrajina

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
metropolijametropolija

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
biskupijabiskupija

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
stolicastolica

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
izabranizabran

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
imenovanimenovan

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
službaslužba

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
početak_službepočetak_službe

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
kraj_službekraj_službe

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
ukinutoukinuto

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
umirovljenumirovljen

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
prethodnikprethodnik

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
nasljedniknasljednik

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
nasuprotnasuprot

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
druge_službedruge_službe

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
ređenjeređenje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
zarediteljzareditelj

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
posvećenjeposvećenje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
posvetiteljposvetitelj

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
kardinalkardinal

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
kreiraokreirao

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rangrang

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rodno_imerodno_ime

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
datum_rođenjadatum_rođenja

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
mjesto_rođenjamjesto_rođenja

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
datum_smrtidatum_smrti

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
mjesto_smrtimjesto_smrti

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
pokopanpokopan

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
grobgrob

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
koordinate_grobakoordinate_groba

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
nacionalnostnacionalnost

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
vjeravjera

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rezidencijarezidencija

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
roditeljiroditelji

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
suprugasupruga

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
partnerpartner

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
djecadjeca

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
zanimanjezanimanje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
profesijaprofesija

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
prethodna_službaprethodna_služba

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
obrazovanjeobrazovanje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
alma_materalma_mater

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
motomoto

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
potpispotpis

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
potpis_altpotpis_alt

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
grbgrb

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
grb_altgrb_alt

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
blagdanblagdan

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
čašćenječašćenje

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
svetački_naslovsvetački_naslov

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
beatificiran_datumbeatificiran_datum

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
beatificiran_mjestobeatificiran_mjesto

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
beatificiraobeatificirao

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
kanoniziran_datumkanoniziran_datum

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
kanoniziran_mjestokanoniziran_mjesto

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
kanoniziraokanonizirao

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
atributiatributi

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
patronpatron

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
svetištesvetište

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
datum_dokinućadatum_dokinuća

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
drugidrugi

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
modulmodul

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno
rankrank

Nema opisa

Nepoznatoneobvezno