Predložak:Infookvir pravni propis

Izvor: Wikipedija
{{{kratki_opis}}}
{{{naslov}}}
[[Datoteka:{{{slika}}}|frameless|upright=1.11|alt=]]
{{{opis_slike}}}
Osnovne informacije
Država{{{zemlja}}}
Federalna jedinica{{{država}}}
Pokrajina{{{pokrajina}}}
Regija{{{regija}}}
Teritorij važenja{{{teritorij}}}
Međunarodna organizacija{{{međunar_org}}}
Tip{{{tip}}}
Grana prava{{{grana}}}
Jezici{{{jezik}}}
Skraćenica{{{skraćenica}}}
Referenca{{{referenca}}}
Prihvaćanje i stupanje na snagu
Autor(i){{{autor}}}
Predlagatelj{{{predlagatelj}}}
Legislatura{{{zakonodavac}}}
Vlada{{{kabinet}}}
Dostava na potpis{{{dost_na_potp}}}
Donošenje{{{donošenje}}}
Potpis{{{potpis}}}
Promulgacija{{{promulgacija}}}
Stupanje na snagu{{{na_snazi_od}}}
Izmjene{{{modifikacije}}}
Amandmani{{{amandmani}}}
Ukidanje{{{ukidanje}}}
Online verzija
{{{online}}}
{{Infookvir pravni propis
| kratki_opis = 
| naslov    = 
| skraćenica  = 
| akronim   = 
| referenca  = 
| slika    = 
| opis     = 
| međunar_org = 
| zemlja    = 
| pokrajina  = 
| država    = 
| regija    = 
| teritorij  = 
| ter_važenja = 
| jezik    = 
| tip     = 
| grana    = 
| predlagač  = 
| zakonodavac = 
| kabinet   = 
| dost_na_potp = 
| donošenje  = 
| potpis    = 
| promulgacija = 
| pristanak  = 
| na_snazi_od = 
| tren_verzija = 
| modifikacije = 
| ukidanje   = 
| online    = 
| prethodi   = 
| slijedi   = 
}}

insert description here

Parametri predloška[Uredi dokumentaciju predloška]

ParametarOpisVrstaStanje
kratki_opiskratki_opis

Nema opisa

Nizneobvezno
slikaslika

Nema opisa

Nizneobvezno
uprightupright

Nema opisa

Nizneobvezno
opisopis

Nema opisa

Nizneobvezno
naslovnaslov

Nema opisa

Nizneobvezno
skraćenicaskraćenica

Nema opisa

Nizneobvezno
akronimakronim

Nema opisa

Nizneobvezno
referencijareferencija

Nema opisa

Nizneobvezno
referencareferenca

Nema opisa

Nizneobvezno
kodkod

Nema opisa

Nizneobvezno
međunarodna_organizacijameđunarodna_organizacija

Nema opisa

Nizneobvezno
zemljazemlja

Nema opisa

Nizneobvezno
provincijaprovincija

Nema opisa

Nizneobvezno
pokrajinapokrajina

Nema opisa

Nizneobvezno
državadržava

Nema opisa

Nizneobvezno
regionregion

Nema opisa

Nizneobvezno
regijaregija

Nema opisa

Nizneobvezno
teritorijateritorija

Nema opisa

Nizneobvezno
teritorijteritorij

Nema opisa

Nizneobvezno
teritorija važenjateritorija važenja

Nema opisa

Nizneobvezno
teritorij_važenjateritorij_važenja

Nema opisa

Nizneobvezno
jezikjezik

Nema opisa

Nizneobvezno
tip_normetip_norme

Nema opisa

Nizneobvezno
tiptip

Nema opisa

Nizneobvezno
granagrana

Nema opisa

Nizneobvezno
predlagateljpredlagatelj

Nema opisa

Nizneobvezno
predlagačpredlagač

Nema opisa

Nizneobvezno
legislaturalegislatura

Nema opisa

Nizneobvezno
zakonodavaczakonodavac

Nema opisa

Nizneobvezno
vladavlada

Nema opisa

Nizneobvezno
kabinetkabinet

Nema opisa

Nizneobvezno
dostava na potpisdostava na potpis

Nema opisa

Nizneobvezno
donošenjedonošenje

Nema opisa

Nizneobvezno
potpispotpis

Nema opisa

Nizneobvezno
promulgacijapromulgacija

Nema opisa

Nizneobvezno
pristanakpristanak

Nema opisa

Nizneobvezno
sankcijasankcija

Nema opisa

Nizneobvezno
stupanje_na_snagustupanje_na_snagu

Nema opisa

Nizneobvezno
verzija_na_snaziverzija_na_snazi

Nema opisa

Nizneobvezno
trenutna_verzijatrenutna_verzija

Nema opisa

Nizneobvezno
trenutačna_verzijatrenutačna_verzija

Nema opisa

Nizneobvezno
modifikacijemodifikacije

Nema opisa

Nizneobvezno
abrogacijaabrogacija

Nema opisa

Nizneobvezno
ukidanjeukidanje

Nema opisa

Nizneobvezno
verzija_onlineverzija_online

Nema opisa

Nizneobvezno
onlineonline

Nema opisa

Nizneobvezno
prethodiprethodi

Nema opisa

Nizneobvezno
slijedislijedi

Nema opisa

Nizneobvezno