Predložak:Infookvir pravni propis

Izvor: Wikipedija
{{{kratki_opis}}}
{{{naslov}}}
[[Datoteka:{{{slika}}}|frameless|upright=1.11|alt=]]
{{{opis_slike}}}
Osnovne informacije
Država{{{zemlja}}}
Federalna jedinica{{{država}}}
Pokrajina{{{pokrajina}}}
Regija{{{regija}}}
Teritorij važenja{{{teritorij}}}
Međunarodna organizacija{{{međunar_org}}}
Tip{{{tip}}}
Grana prava{{{grana}}}
Jezici{{{jezik}}}
Skraćenica{{{skraćenica}}}
Referenca{{{referenca}}}
Prihvaćanje i stupanje na snagu
Autor(i){{{autor}}}
Predlagatelj{{{predlagatelj}}}
Legislatura{{{zakonodavac}}}
Vlada{{{kabinet}}}
Dostava na potpis{{{dost_na_potp}}}
Donošenje{{{donošenje}}}
Potpis{{{potpis}}}
Promulgacija{{{promulgacija}}}
Stupanje na snagu{{{na_snazi_od}}}
Izmjene{{{modifikacije}}}
Amandmani{{{amandmani}}}
Ukidanje{{{ukidanje}}}
Online verzija
{{{online}}}
{{Infookvir pravni propis
| kratki_opis = 
| naslov    = 
| skraćenica  = 
| akronim   = 
| referenca  = 
| slika    = 
| opis     = 
| međunar_org = 
| zemlja    = 
| pokrajina  = 
| država    = 
| regija    = 
| teritorij  = 
| ter_važenja = 
| jezik    = 
| tip     = 
| grana    = 
| predlagač  = 
| zakonodavac = 
| kabinet   = 
| dost_na_potp = 
| donošenje  = 
| potpis    = 
| promulgacija = 
| pristanak  = 
| na_snazi_od = 
| tren_verzija = 
| modifikacije = 
| ukidanje   = 
| online    = 
| prethodi   = 
| slijedi   = 
}}

insert description here

[Upravljaj dokumentacijom predloška]

Parametri predloška

ParametarOpisVrstaStanje
kratki_opiskratki_opis

Nizneobvezno
slikaslika

Nizneobvezno
uprightupright

Nizneobvezno
opisopis

Nizneobvezno
naslovnaslov

Nizneobvezno
skraćenicaskraćenica

Nizneobvezno
akronimakronim

Nizneobvezno
referencijareferencija

Nizneobvezno
referencareferenca

Nizneobvezno
kodkod

Nizneobvezno
međunarodna_organizacijameđunarodna_organizacija

Nizneobvezno
zemljazemlja

Nizneobvezno
provincijaprovincija

Nizneobvezno
pokrajinapokrajina

Nizneobvezno
državadržava

Nizneobvezno
regionregion

Nizneobvezno
regijaregija

Nizneobvezno
teritorijateritorija

Nizneobvezno
teritorijteritorij

Nizneobvezno
teritorija važenjateritorija važenja

Nizneobvezno
teritorij_važenjateritorij_važenja

Nizneobvezno
jezikjezik

Nizneobvezno
tip_normetip_norme

Nizneobvezno
tiptip

Nizneobvezno
granagrana

Nizneobvezno
predlagateljpredlagatelj

Nizneobvezno
predlagačpredlagač

Nizneobvezno
legislaturalegislatura

Nizneobvezno
zakonodavaczakonodavac

Nizneobvezno
vladavlada

Nizneobvezno
kabinetkabinet

Nizneobvezno
dostava na potpisdostava na potpis

Nizneobvezno
donošenjedonošenje

Nizneobvezno
potpispotpis

Nizneobvezno
promulgacijapromulgacija

Nizneobvezno
pristanakpristanak

Nizneobvezno
sankcijasankcija

Nizneobvezno
stupanje_na_snagustupanje_na_snagu

Nizneobvezno
verzija_na_snaziverzija_na_snazi

Nizneobvezno
trenutna_verzijatrenutna_verzija

Nizneobvezno
trenutačna_verzijatrenutačna_verzija

Nizneobvezno
modifikacijemodifikacije

Nizneobvezno
abrogacijaabrogacija

Nizneobvezno
ukidanjeukidanje

Nizneobvezno
verzija_onlineverzija_online

Nizneobvezno
onlineonline

Nizneobvezno
prethodiprethodi

Nizneobvezno
slijedislijedi

Nizneobvezno
sledisledi

Nizneobvezno