Predložak:Infookvir ugovor

Izvor: Wikipedija
{{{ime}}}
{{{puno ime}}}
[[Slika:{{{slika}}}|180px]]
-
Vrsta -
Datum izrade {{{datum izrade}}}
Datum potpisa {{{datum potpisa}}}
Mjesto potpisa {{{mjesto potpisa}}}
Datum valjanosti {{{datum valjanosti}}}
Uvjet valjanosti {{{uvjet valjanosti}}}
Kraj valjanosti {{{kraj valjanosti}}}
Potpisnici {{{potpisnici}}}
Stranke {{{stranke}}}
Ratificirali {{{ratificirali}}}
Depozitar {{{depozitar}}}
Jezik {{{jezik}}}
Jezici {{{jezici}}}

Kod[uredi kôd]

Kod za predložak kojega treba kopirati na stranicu na koju stavljate predložak i popuniti ga postojećim podacima:

{{Infookvir ugovor
| ime      = 
| puno ime    = 
| slika     = 
| veličina    = 
| opis slike   = 
| vrsta     = 
| datum izrade  = 
| datum potpisa = 
| mjesto potpisa = 
| datum valjanosti = 
| uvjet valjanosti = 
| kraj valjanosti = 
| potpisnici   = 
| stranke    = 
| ratificirali  = 
| depozitar   =
| jezik     = 
| jezici     = 
}}

Napomena: Ne moraju sva polja biti popunjena. Sva polja su pod parametrom "optional" te se ne pojavljuju na predlošku ako ih se izostavi.

Objašnjenje parametara[uredi kôd]

Versajski ugovor
Mirovni ugovor između savezničkih i pridruženih sila i Njemačke

Naslovnica engleske verzije ugovora
Vrsta mirovni ugovor
Datum potpisa 28. lipnja 1919.
Mjesto potpisa Versailles, Francuska
Datum valjanosti 10. siječnja 1920.
Uvjet valjanosti ratifikacija Njemačke i tri glavna Saveznika
Potpisnici Njemačka

Britansko Carstvo
Francuska
SAD
Kraljevina Italija
Japan
i ostali saveznici 1

Depozitar francuska Vlada
Jezici francuski i engleski
Parametar Objašnjenje
ime Upišite ime ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl. (uglavnom se poklapa s nazivom članka).
Napomena: Ne upisujte puna imena. Taj se podatak upisuje u parametru puno ime.
puno ime Upišite puno ime ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl.
slika Upišite ime slike u formatu "ime slike.xxx"
veličina Upišite veličinu slike. Početna veličina za slike veće od 180px je 180px. Veličinu unosite samo za slike čija je prava rezolucija manje od 180px. Tada unesite njihovu originalnu rezoluciju.
opis slike Upišite opis slike.
vrsta Upišite vrstu ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl. (npr. mirovni ugovor, europska konvencija, vojni savez itd.)
datum izrade Upišite datum kada je ugovor/konvencija/protokol/povelja i sl. izrađen(a).
datum potpisa Upišite datum kada je ugovor/konvencija/protokol/povelja i sl. potpisan(a).
mjesto potpisa Upišite u kojem mjestu je ugovor/konvencija/protokol/povelja i sl. potpisan(a).
datum valjanosti Upišite datum kada je ugovor/konvencija/protokol/povelja i sl. stupio na snagu.
uvjet valjanosti Upišite uvjet(e) stupanja ugovora/konvencije/protokola na snagu.
kraj valjanosti Upišite datum kada ugovor/konvencija/protokol/povelja i sl. prestaje važiti.
potpisnici Upišite potpisnike ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl. Ovo bi trebalo formatirati kao popis s ikonama zastava, koristeći kôd
<br />
nakon svakog unosa. Ukoliko je riječ o mirovnom ugovoru kojeg potpisuju dvije strane, trebalo bi ih odvojiti koristeći kôd
<hr />
između dviju strana (potpisnica) ugovora. (vidi primjer desno)
stranke Upišite zemlje koje su (bile) stranke ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl.
ratificirali Upišite zemlje koje su ratificirale ugovor/konvenciju/protokol/povelju i sl.
depozitar Upišite tko je depozitar ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl.
jezik Upišite jezik teksta ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl. ako postoji samo jedan.
jezici Upišite jezike teksta ugovora/konvencije/protokola/povelje i sl. ako postoji više njih.