Predložak:JD-suradnik

Izvor: Wikipedija
Javno dobro

Ova slika je predana u javno vlasništvo. Ovo se odnosi na cijeli svijet.


U slučaju da pravno stanje to onemogućava:
dozvoljava se svakome korištenje ovog djela za bilo koju svrhu i bezuvjetno, osim ako to ne traži sâm zakon.

Public domain //hr.wikipedia.org/wiki/Predlo%C5%BEak:JD-suradnik


Korištenje[uredi kôd]

Ako je suradnik koji je predao sliku sa Wikipedije na hrvatskom jeziku koristite ovaj kod

{{JD-suradnik|Suradničko ime}}

Ako je suradnik koji je predao sliku sa Wikipedije na nekom drugom jeziku koristite ovaj kod

{{JD-suradnik|Suradničko ime|dvoslovna oznaka jezika}}

Primjer:suradnik koji je predao sliku je sa Wikipedije na engleskom jeziku sa koje je slika i preuzeta i postavljena na Wikipediju na hrvatskom jeziku

{{JD-suradnik|Suradničko ime|en}}