Predložak:Kod zr-luke

Izvor: Wikipedija
Ovaj predložak se koristi za prikazivanje kodova mjesta zračnih luka ili "airport codes".

U člancima o zračnim lukama, umjesto ovog predloška treba koristiti predložak {{Infookvir aerodrom}}. Ako na stranici već postoji infookvir s ispravnim kodovima, ovaj predložak nije neophodan.

Uporaba[uredi kôd]

'''Glasgow International Airport''' {{Kod zr-luke|GLA|EGPF}} je ... daje rezultat

Glasgow International Airport (IATA: GLAICAO: EGPF) je ...


'''Emmonak Airport''' {{Kod zr-luke|EMK|PAEM|ENM}} je ...

Emmonak Airport (IATA: EMKICAO: PAEMFAA LID: ENM) je ...


'''Grand Canyon West Airport''' {{Kod zr-luke|||1G4}} je ...

Grand Canyon West Airport (FAA LID: 1G4) je ...


'''Acme Airport''' {{Kod zr-luke||||CEG2}} je ...

Acme Airport (TC LID: CEG2) je ...

Parametri[uredi kôd]

Predložak ima pet neimenovanih parametara:

  1. IATA aerodromski kodovi
  2. ICAO aerodromski kodovi
  3. Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo pokazivač lokacije (za zračne luke u SAD)
  4. Transport Canada pokazivač lokacije (za zračne luke u Canadi)
  5. GPS kod

Uobličavanje teksta[uredi kôd]

Ovaj odjeljak pokazuje načine za uobličavanje teksta s različitim kombinacijama kodova.

Jedan kod

{{Kod zr-luke|AAA}}: (IATA: AAA)

{{Kod zr-luke||BBBB}}: (ICAO: BBBB)

{{Kod zr-luke|||CCC}}: (FAA LID: CCC)

{{Kod zr-luke||||DDDD}}: (TC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke|||||EEEE}}: (GPS kod: EEEE)

Dva koda

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB}}: (IATA: AAAICAO: BBBB)

{{Kod zr-luke|AAA||CCC}}: (IATA: AAAFAA LID: CCC)

{{Kod zr-luke|AAA|||DDDD}}: (IATA: AAATC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke|AAA||||EEEE}}: (IATA: AAAGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke||BBBB|CCC}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCC)

{{Kod zr-luke||BBBB||DDDD}}: (ICAO: BBBBTC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke||BBBB|||EEEE}}: (ICAO: BBBBGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke|||CCC|DDDD}}: (FAA LID: CCCTC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke|||CCC||EEEE}}: (FAA LID: CCCGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke||||DDDD|EEEE}}: (TC LID: DDDDGPS kod: EEEE)

Tri koda

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB|CCC}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCC)

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB||DDDD}}: (IATA: AAAICAO: BBBBTC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB|||EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke||BBBB|CCC|DDDD}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke||BBBB|CCC||EEEE}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCCGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke|||CCC|DDDD|EEEE}}: (FAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS kod: EEEE)

Četiri koda

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB|CCC|DDDD}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDD)

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB|CCC||EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCCGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB||DDDD|EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBTC LID: DDDDGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke|AAA||CCC|DDDD|EEEE}}: (IATA: AAAFAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS kod: EEEE)

{{Kod zr-luke||BBBB|CCC|DDDD|EEEE}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS kod: EEEE)

Pet kodova

{{Kod zr-luke|AAA|BBBB|CCC|DDDD|EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS kod: EEEE)