Predložak:No spam

Izvor: Wikipedija

account@example.com

Prima dva parametra pa između njih umeće sličicu znaka @. Može spriječiti robotsko prikupljanje javno objavljenih adresa e-pošte.

Vidi No spam.