Predložak:Planetbox character

Izvor: Wikipedija
Fizičke osobine
Masa (m) ? MJ
Promjer (r) ? RJ
Gustoća (ρ) ? kg/m3
Gravitacija
na površini
(ρ) ? m/s2
Temperatura (T) ? K
Upozorenje Ovaj predložak koristi jedan ili više parametara koje nije nužno navesti: vidi stranicu za razgovor za detalje.

Sintaksa ovog predloška je kompleksna. Molimo nemojte ga mijenjati ukoliko niste sigurni da razumijete njegovu konstrukciju i ako niste spremni popraviti sve posljedice usputne štete, u slučaju neočekivanih rezultata. Svi eksperimenti trebali bi biti na Stranici za vježbanje ili u vašem suradničkom prostoru.


Ovaj predložak je dio grupe predložaka kojima se prikazuju informacije o pojedinim egzoplanetima.The {{Planetbox begin}} se uvijek koristi kao prvi predložak. Koristi se na ovaj način::

{{Planetbox character
| mass=masa u jupiterovim masama (alternativa: koristite parametar "mass_earth")
| mass_earth=masa u zemljinim masama (alternativa: koristite parametar "mass")
| radius=promjer u odnosu na Jupitera (alternativa: koristite parametar "radius_earth")
| radius_earth=promjer u odnosu na Zemlju (alternativa: koristite parametar "radius")
| density=gustoća
| temperature=temperatura 
}}

Prije ili nakon ovog predloška se mogu koristiti sljedeći predlošci:

Niz predložaka bi trebao završiti sa predloškom {{Planetbox end}}.