Prijeđi na sadržaj

Pridobivanje drva

Izvor: Wikipedija
Sječa stabala ručnim pilama u prošlosti.

Pridobivanje drva dio je eksploatacije šuma, a obuhvaća sječu stabala, njihovu transformaciju u šumske proizvode te micanje stabala ili dijelova stabala iz šume (od panja) do korisnika, prerađivača drva ili tržišta šumskim proizvodima. Dijeli se na fazu sječe i izrade i na fazu transporta (primarni i sekundarni transport).

Sječa[uredi | uredi kôd]

Sječa obuhvaća niz postupnih operacija kojima se stablo dovodi iz dubećeg (uspravnog) položaja na tlo. Redoslijed je sljedeći:

 • Potražiti doznačeno stablo,
 • Očistiti okolicu stabla,
 • Obraditi žilište,
 • Odrediti smjer obaranja,
 • Izraditi zasjek te potpiljivanjem eliminirati fizičku povezanost debla i panja uz ostavljanje prijelomnice.

Izrada šumskih sortimenata[uredi | uredi kôd]

Izrada drva

Izrada je postupak transformacije upotrebljivih dijelova stabla u šumske proizvode. Izrada obuhvaća:

 • Kresanje grana,
 • Mjerenje, prikrajanje, trupljenje i kod četinjača koranje,
 • Prostorno drvo se cijepa, prenosi i slaže u složajeve,
 • Primjenjuju se različite metode izrade kod panja (sortimentna, stablovna, deblovna i poludeblovna metoda).

Sječa i izrada izvode se ručno-strojnim radom uz primjenu motornih pila lančanica i pomoćnog oruđa – sjekire, klinovi, okretači, mjerne vrpce, guljači kore.

Transport[uredi | uredi kôd]

Transport drva vlakom.

Transport stabala ili dijelova stabala s obzirom na mjesto odvijanja transporta, način izvođenja, primijenjena sredstva i cilj transporta dijeli se na:

 • Skupljanje – pomicanje dijelova stabla ljudskom, životinjskom ili mehaničkom snagom od panja do mjesta pripreme optimalnog tovara za privlačenje. Skupljanje se uvijek odvija na prostoru sječine, a tovari obično budu uz vlaku, na žičnoj liniji ili drugdje u sastojini.
 • Privlačenje – pomicanje dijelova stabla od panja ili mjesta skupljanja do pomoćnog stovarišta, a obavlja se po tlu, zraku ili vodom uz upotrebu ljudske, životinjske ili mehaničke snage. Udaljenost privlačenja se kreće od nula do nekoliko stotina metara, a ona ovisi o primarnoj otvorenosti i konfiguraciji terena. Svrha privlačenja je koncentracija velikih drvnih masa na pomoćnom stovarištu s kojega utovarom počinje daljinski transport.
 • Daljinski transport – to je pomicanje dijelova stabla od pomoćnog stovarišta do korisnika. Razlikuje se prijevoz odgovarajućim sredstvima po izgrađenim cestovnim i zeljezničkim transportnim sustavima i daljinski transport vodenim putovima. Udaljenost daljinskog transporta iznosi od nekoliko kilometara do više tisuća kilometara, ovisno o vrsti transporta i vrijednosti tovara.