Punski jezik

Izvor: Wikipedija
Punski jezik
𐤃𐤁𐤓𐤉𐤌 𐤊𐤍𐤏𐤍𐤉𐤌
Dabarīm kanaʿnīm
Države Tunis i obalni dijelovi Maroka, Alžira, južna Iberija, Libija, Malta, zapadna Sicilija
Regije Sredozemlje
Govornici 0 (izumrli jezik)
Razredba afrazijski
semitski
punski
Jezični kôd
ISO 639-3 xpu
Povezani članci: jezik | jezična porodica | popis jezika (po kodnim nazivima)


Punski jezik je izumrli semitski jezik koji se nekada govorio u Sjevernoj Africi i zapadnim mediteranskim otocima od strane naroda poznatog po imenu Puni.

O tom jeziku se vrlo malo zna, iako je sv. Augustin bio među njegovim govornicima.

Od 16. stoljeća bila je popularna teza da današnji malteški jezik potiče od punskog, ali je ona uglavnom odbačena od suvremenih jezikoslovaca.

Pismo[uredi | uredi kôd]

Punski jezik je bio pisan Feničkim pismom.

Slovo Ime Značenje Transl. Odgovara drugim jezicima
Hebr. Arap. Grčki Latinica Ćirilica
Aleph Aleph ʼāleph bik ʼ א Αα Aa Аа
Beth Beth bēth kuća b ב Ββ Bb Бб, Вв
Gimel Gimel gīmel deva g ג Γγ Cc, Gg Гг
Daleth Daleth dāleth vrata d ד Δδ Dd Дд
He He prozor h ה Εε Ee Ее, Єє
Waw Waw wāw kuka w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
Zayin Zayin zajin oružje z ז Ζζ Zz Зз
Heth Heth ḥēth ograda ח Ηη Hh Ии
Teth Teth ṭēth kotač ט Θθ Фф
Yodh Yodh yōdh ruka y י Ιι Ii, Jj Іі
Kaph Kaph kaph dlan k כ Κκ Kk Кк
Lamedh Lamedh lāmedh štap l ל Λλ Ll Лл
Mem Mem mēm voda m מ Μμ Mm Мм
Nun Nun nun riba n נ Νν Nn Нн
Samekh Samekh sāmekh stup s ס س Ξξ, Χχ Xx Хх
Ayin Ayin ʿayin oko ʿ ע Οο Oo Оо
Pe Pe usta p פ Ππ Pp Пп
Sade Sade ṣādē stablo
papirusa
צ Ϡϡ Цц, Чч
Qoph Qoph qōph majmun q ק Ϙϙ Qq
Res Res rēš glava r ר Ρρ Rr Рр
Sin Sin šin zub š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
Taw Taw tāw obilježe t ת Ττ Tt Тт