Prijeđi na sadržaj

RJ-45

Izvor: Wikipedija
UTP kabel s 8-polnim modularnim utikačem

RJ-45 (ili RJ45) je u računarstvu neformalni naziv za 8-polni modularni utikač ili utičnicu kakve se koriste u strukturnom kabliranju (npr. za potrebe Ethernet-a ili ISDN-a).

Izvorno (u SAD) je RJ45 (od Registered Jack 45) oznaka za izvedbu priključka zakupljenog voda za prijenos podataka s podešavanjem razine signala pomoću otpornika ugrađenog u utičnicu. Taj je priključak 8-polni, međutim pored načina spajanja djelomično se razlikuje i u fizičkom obliku.

Druge RJ oznake standardiziranih priključaka također se zloupotrebljavaju, npr. RJ11 je u SAD oznaka priključka za običnu telefonsku liniju, a često se koristi kao naziv za bilo koji fizički odgovarajući utikač ili utičnicu.