Razgovor:Etanol

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ovo je stranica za razgovor za raspravu o poboljšanjima na članku Etanol.
Rad na člancima

Alkohol (arap. al-kuhl = prašak za bojanje očnih kapaka) je naziv za skupinu organskih spojeva i bezbojnih tekućina koje se najčešće proizvode iz škrobnih i šećernih sirovina vrenjem uz pomoć kvasca.

Upotrebljava se kao otapalo i sredstvo za ekstrakciju, za dezinfekciju, konzerviranje i pri proizvodnji alkoholnih pića. Služi i kao polazna sirovina za cijeli niz kemikalija. Najjača alkoholna pića sadrže oko 45 % alkohola, dok je volumni udii etanola u apsolutnom alkoholu 96 %. Ako naiskap čovjek popije 500 ml čistog etanola može umrijeti.

U općem smislu su alkoholi sastavljeni od atoma ugljika, te vodika i kisika koji tvore i funkcionalnu skupinu alkohola (-OH). Prema smještaju OH-skupine se alkoholi dijele na primarne, sekundarne i tercijarne. Alkoholi, kao i fenoli imaju relativno visoko vrelište jer se molekule međusobno povezuju vodikovom vezom. Imena alkohola se tvore tako da se na naziv alkana doda nastavak –ol.

Niži alkoholi[uredi]

Niži alkoholi hidratiraju u vodi i dijele se na:

  • Metanol – CH3OH – bezbojna, dosta hlapljiva tekućina, vrlo otrovan (sljepoća, smrt već sa 30 ml), kao otapalo, može se koristiti kao gorivo
  • Etanol – CH3CH2OH ili C2H5OH – poznat iz davnih vremena kao produkt anaerobnog vrenja ugljikohidrata biljaka
  • 2-propanol (izopropil-alkohol), (CH3)2CHOH - alkohol za dezinfekciju koji se kao 70 % otopina upotrebljava zbog svojih antibakterijskih svojstava
  • Tioli - sumporovi analozi alkohola u kojima sumpor zamjenjuje kisik u funkcijskoj skupini (merkaptani), smrad tvora djelomično potječe od tiola
  • Polioli – spojevi koji sadrže dvije, tri ili više hidroksilnih skupina, označavaju se sufiksima –diol, -triol itd.
  • 1,2-etandiol (etilen-glikol) - upotrebljava se kao antifriz

Postupak dobivanja alkohola[uredi]

Unutarnje poveznice[uredi]

Alkoholizam - ovisnost o alkoholu