Razgovor:Ivan Generalić

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ovo je stranica za razgovor za raspravu o poboljšanjima na članku Ivan Generalić.
Rad na člancima


Prijevod[uredi]

21. prosinca 1914. - 27. studenoga 1992.

Rođen je u Hlebinama, selu u hrvatskoj pokrajini Podravini, 21. prosinca 1914. U djetinjstvu, dok su se njegovi prijatelji igrali skrivača, grančicom je crtao po pijesku. Od tada pa do smrti nikad se nije odvajao od olovke ili kista. U osnovnoj školi najviše je volio satove slikanja, a najveća mu je radost bio crtaći blok. Najmanje je volio matematiku. Kao dijete išao je na kuglanje i postavljao čunjeve igračima kako bi zaradio novac za slikarski materijal. Uglavnom je crtao olovkama po papirnatim vrećicama u stričevom dućanu. Te crteže je vidio profesor Krsto Hegedušić, u to vrijeme (1930.) student Akademije likovnih umjetnosti, koji je izjavio: "Ovo je sjajno! Tko je to napravio?!" Povijesni sastanak između Hegedušića i mladog Ivana Generalića zbio se ubrzo nakon toga, a također i Ivanova prva javna izložba u zagrebačkom Umjetničkom paviljonu 1931. Kao što je povijest pokazala, ovaj prvi doticaj s građanima i pozitivne kritike doveli su do novog razdoblja ne samo hrvatske, nego i svjetske umjetnosti. Godine 1934. oženio se Anko, Kolarek i dobio sina Josipa 1936. Provodi 1938. na vojnom roku i postaje članom ULUH-a (Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske) 1945. Godine 1953. izlagao je u Parizu, gdje je živio i slikao dva mjeseca. Od svih prekrasnih kritika koje je primio za svoj rad, najviše je volio onu francuskog romanopisca i kritičara. Marcel Arlan je napisao: "Rodila ga je zemlja. On posjeduje njezinu slast, mudrost i draž. Nikakvi mu drugi vodiči ne trebaju." Posjetio je mnoge muzeje i galerije, najviše se diveći, kako je rekao, Moni Lizi u Louvreu. Godine 1959. naslikao je "Jelenske svate" - svoje najvrjednije djelo prema procjeni ljudi koji su dugo vremena pratili hrvatsku naivnu umjetnost. Kad su ga upitali zašto slika, Ivan Generalić odgovara: "Ne znam, kao što ne bih znao odgovoriti zašto živim." Jednostavno nije znao kako živjeti bez slikanja. Godine 1975., nakon što mu je umrla supruga Anka, preselio se u Sigetec, selo pokraj Hlebina gdje se oženio Rozom. Tamo je živio i umro 11. studenoga 1992. u bolnici u Koprivnici. Pokopan je u Sigetcu. Ivan Generalić ima veliki broj sljedbenika, osim svojih suradnika koji tvore Prvi naraštaj - Franje Mraza and Mirka Viriusa. Članovi Drugoga naraštaja su Franjo Filipović, Dragan Gazi, Josip Generalić, Mijo Kovačić, Martin Mehkek i Ivan Vecenaj. Još je mnogo članova Trećega i Četvrtoga naraštaja slikara naivne umjetnosti. Tako je Ivan Generalić govorio: "Ja sam general svoje vojske!" Davao je savjete mnogima od onih mladih slikara koji su ih iskoristili za svoj brži razvoj. Ivan Generalić najveći je hrvatski slikar naivne umjetnosti i jedan od najvećih svjetskih slikara minuloga stoljeća. Ivan Generalić umro je u Koprivnici 27. studenoga 1992. i pokopan je u selu Sigetcu pokraj Hlebina.

--Marko Pojatina 22:26, 6. travanj 2007. (CEST)


Izvorni tekst, prebačeno sa Ivan Generalić:

21st Dec 1914 - 27th Nov 1992

Born in Hlebine, a village in Croatian region Podravina, on 21st Dec 1914.
In his childhood, while his friends played hide-and-seek, he used a small branchlet to make drawings in the sand. From that time until he died he never separated from a pencil or a brush. In elementary scholl he liked painting lessons the most and his greatest joy was a sketch-book. The least he liked maths. As a child, to earn money for his painting material, he went to bowling and set up skittles for the players.
Mostly he draw with pencil on paper bags in his uncle's store. Those drawings were seen there by professor Krsto Hegedusic, in that time (1930) a student of art academy, who exclaimed: "This is superb! Who did it?!" The historic meeting between Hegedusic and young Ivan Generalic happened soon after that, as well as Ivan's first public exhibition in Zagreb Art pavillion in 1931. This first contact with citizens and positive critiques led to a new era of not only Croatian art, but world one as well, as history showed us.
In 1934 he married with Anka Kolarek and got son Josip in 1936. He spent 1938 in military service and becomes the member of ULUH (society of Croatian artists) in 1945. In 1953 he exhibited in Paris, where he lived and painted for two months. Of all beautiful critiques he received for his work, the one from French novelist and critic he liked the most. Marcel Arlan wrote: "He was born by the land. He He visited many museums and galleries, admiring Mona Lisa in Louvre the most, as he said.
posesses it's sweetness, wisdom and charm. And he needs no other guides." In 1959 he painted "The deer wedding" - his most valuable work, according to evaluation of people who were following Croatian naive art for a long time.
When asked why is he painting, Ivan Generalic replies: "I don't know, as I wouldn't know to answer why I live." He just didn't know how to live without painting. In 1975, after his wife Anka died, he moved to Sigetec, a village next to Hlebine where he married Roza. He lived there and died on 11th Nov 1992. in hospital in Koprivnica. He is burried in Sigetec.
Ivan Generalic has a large number of followers, beside his coleagues which form The first generation - Franjo Mraz and Mirko Virius. The members of The second generation are Franjo Filipovic, Dragan Gazi, Josip Generalic, Mijo Kovacic, Martin Mehkek and Ivan Vecenaj. There are even more members of The third and The fourth generation of naive art paintiers. Ivan Generalic thus spoke: "I am a general of my army!" He gave advice to many of those youg painters who used it in their favour and faster progress. Ivan Generalic is the greatest Croatian naive art painter and one of the greatest world painters of this century.
Ivan Generalic died in Koprivnica on 27th November 1992 and is buried in village Sigetec near Hlebine.

Source: www.generalic.com