Prijeđi na sadržaj

Readme

Izvor: Wikipedija

Readme (ili read me) je tekstualna datoteka koja ima informacije o ostalim datotekama u direktoriju ili arhivu te koja se često distribuira sa softverom. Obično je riječ o README.TXT, README.1ST, READ.ME ili jednostavno README datoteci. U pojedinim slučajevima readme datoteka je nastavka .doc, .wri ili .rtf.

Sadržaj readme datoteke tipično uključuje neke ili sve navedene stavke:

Kod brojnih besplatnih programa, posebno onih koji slijede Gnit standarde ili su napravljeni s GNU Autotoolsima, često uključuju set datoteka, koje, premda nemaju ime readme, se smatraju vrstom readme datoteka:

README općenite informacije
AUTHORS autori koji su napravili program
THANKS priznanja i zahvale
ChangeLog detaljni zapis promjena namijenjen programerima
NEWS općeniti zapis promjena, tj. novosti u programu, namijenjen općim korisnicima
INSTALL upute za instalaciju
COPYING / LICENSE informacije o licenciranju i autorskim pravima
BUGS poznati bugovi i upute kako prijaviti nove

Ostale datoteke koje često dolaze sa softverom su FAQ (Frequently Asked Questions - hrv. često postavljena pitanja, hrv. ČPP) i TODO za moguće promjene u budućnosti.