Referendum za teritorijalnu i političku autonomiju Albanaca u Makedoniji

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Glasački listić za referendum Albanaca o političkoj i teritorijalnoj autonomiji u Makedoniji

Referendum za političku i teritorijalnu autonomiju Albanaca u Makedoniju (Albanski Referendumi për Autonomi Politiko-Teritoriale të Shqiptarëve në Maqedoni) održan je 11. siječnja i 12. siječnja 1992. Glasalo je ukupno 360.928 od ukupno 383.539 glasača koliko je i iznosila glasačka lista 74% od 92% bilo je za nezavisnost, a 0.1% protiv. [1]

Odluka o proglašenju referenduma o teritorijalnoj i političkoj autonomiju Albanaca u Makedoniji je usvojila Skupština autonomije na 27. prosinca 1991. godine.[2]

Referendumsko pitanje glasilo je:

"Dali ste za političku i teritorijalnu autonomiju Albanaca u Makedoniju?"

Izvještaj Skupštine autonomije 16. siječnja 1992. godine. poslan je međunarodnim institucijama: Evropske zajednice, predsjedniku Mirovne konferencije o Jugoslaviji, gospodinu Lord Carringtonu, predsjedniku Europskog parlamenta, predsjedniku Arbitražne komisije o Jugoslaviji, sekretari Organizacije Ujedinjenih nacija, Kongresu, Senatu i US Departmentu

U ovom izvještaju je navedeno da je Referendum o političkoj i teritorijalnoj autonomiji Albanaca u Makedoniji je u potpunosti uspješan. Ali isto tako naglasili prepreke i propagande makedonske vlade protiv referenduma, sredstva za infomiranje i njihove nacionalističke stranke, a prijetnje su upućene Albancima i nosiocima albanskog političkog faktora.[3]

Makedonska policija pokušala da zaustavi proces glasanja,pretraživala i kontrolirala 260 biračkih mjesta, a u 120 od njih oduzela izborni materijal.

Referendum za teritorijalnu i političku autonomiju Albanaca u Makedoniju

92.0%
8.0%
Za
Protiv

Raspisivanje[uredi VE | uredi]

Briselskom deklaracijom o Jugoslaviji od 17. prosinca 1991, na temelju preporuka međunarodne Arbitražne komisije, kojom je predsjedavao Robert Badinter, konstatirana je disolucija SFRJ i tadašnje republike pozvane su da se do 23. prosinca izjasne o neovisnosti. Republike su dobile obećanja da će do 15. siječnja 1992. biti i međunarodno priznate. Nakon završetka makedonskog referenduma 8. rujna i usvajanja Ustava 1991. godine. Albanskom političkom faktoru nije ostalo ništa drugo nego da traže drugo rješenje za albansko pitanje u Makedoniji. Jedna od tih odluka bila je da organizira poseban referendum, gdje če Albanci u Makedoniji iskazati svoju volju na plebiscit naroda. Takva politička zbivanja kroz plebiscit su izraz i karakteristika svih naroda koji se odlučili za slobodu kroz demokratski proces. U Makedoniji, referendum albanskog naroda je bio kontraodgovor za sve jednostrane odluke makedonskog političkog faktora koji su na kraju omaložavali nacionalne interese Albanaca u Makedoniji.

Također pogledajte[uredi VE | uredi]

Reference[uredi VE | uredi]

  1. https://books.google.ba/books?id=2ycTQOISqWQC&pg=PA82&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true
  2. http://www.sobranie.mk/arhiva-8bed31ca-f2f1-4a3f-b4ce-576fb78a2c0a-ns_article-31-sednica-91.nspx
  3. http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/31sed1prod11jan92god.pdf